Paulina Morawa – EY Academy of Business

Paulina Morawa

Senior Experience Designer Mentor w Ergodesign

Specjalizuje się w tworzeniu systemowych (usługowo-produktowych) rozwiązań z naciskiem na wdrażanie zasad ekonomii cyrkularnej oraz generowanie pozytywnych doświadczeń dla użytkowników.

CX Manager w Ergodesign. Moderatorka i facylitatorka warsztatów. Ukończyła, a następnie była mentorem zespołu podczas międzynarodowego programu Fundacji Ellen MacArthur „From Linear to Circular”.

Wykładowczyni na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, na której prowadzi zajęcia z metodyki projektowania usług oraz projektowania doświadczeń w ścieżce Design Management.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: