Ewa Cieślawska – EY Academy of Business

Ewa Cieślawska

Certyfikowany trener FRIS® i Facet5, coach, facylitator, trener myślenia wizualnego

Wspiera i motywuje liderów w budowaniu odważnego przywództwa opartego na wrażliwości, zaufaniu i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji oraz wspiera organizacje w obszarze rozwoju ludzkiego potencjału, budowania efektywnych zespołów, komunikacji i pobudzania zaangażowania pracowników. W swojej pracy wykorzystuje metodologię i narzędzia diagnostyczne FRIS® i Facet5.

Współpracuje z EY Academy of Business od 2021 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży HR. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innowacyjnego programu kreowania i rozwijania liderów i trenerów Leaders are Trainers. W swojej pracy trenera facylitatora pracuje autorską metodologią Momentum Method Beaty Kapcewicz, zawierającą narzędzia z obszaru treningu kompetencji, treningu mentalnego, procesu grupowego i przyspieszonego uczenia. Wprowadza zmianę na poziomie świadomości, postaw, nawyków liderskich i zachowań. Wspiera i towarzyszy swoim klientom w uwalnianiu drzemiącego w nich potencjału, w procesie zmiany i rozwoju.

Jest także pasjonatką myślenia wizualnego, od 6 lat uczy sketchnotingu i zajmuje się również facylitacją graficzną, która wspiera proces edukacyjny. Ukończyła Akademię Sketchnotingu Agaty Jakuszko-Sobockiej. Realizuje także projekty związane z rysowaniem myśli, wystąpień, ilustrowaniem książek i prowadzeniem szkoleń z tego zakresu.


 

Posiada doświadczenie w szkoleniach z tematów:

1. Sposoby skutecznego zarządzania zespołem dla liderów

2. Leadership dla prawników

3. Komunikacja w zespole – jak chcieć ze sobą współpracować

4. Metody radzenia sobie z malejącym zaangażowaniem i rosnącym wypaleniem zawodowym w zespole

5. Prowadzenie rozmów oceniających dla menedżerów

6. Zarządzanie różnorodnością w zespole

7. Myślenie wizualne – jak przekazywać treści za pomocą obrazów