Mariusz Fistek, LL.M. – EY Academy of Business

Mariusz Fistek, LL.M.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Mec. Mariusz Fistek reprezentuje podmioty gospodarcze (posiada również doświadczenie w obsłudze instytucji oraz spółek Skarbu Państwa) oraz osoby fizyczne w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych przed sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego (handlowego), budowlanego, energetycznego oraz prawa pracy. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego.

Do 2020 r. członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, od 2020 r. Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP w Warszawie, a od 2016 r. nieprzerwanie delegat z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na kolejne Krajowe Zjazdy Radców Prawnych. Od 2022 r. uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W 2022 r. ukończył studia podyplomowe Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a wcześniej Finanse dla Prawników organizowane przez Akademię Biznesu Ernst & Young. Mec. Fistek uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) w Appsley Business School of London i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2018 r. został nagrodzony medalem w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego, w 2022 r. został wyróżniony srebrnym medalem za zasługi dla samorządu radców prawnych przyznawany przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz kolejnym medalem w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. ukończył studia prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa międzynarodowego i technologii informatycznych uzyskując stopień naukowy LL.M.

Mec. Fistek jest wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG), Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR. Brał udział jako arbiter na prestiżowym konkursie arbitrażowym „The Annual Willem C. VIS International Commercial Arbitration Moot” w Wiedniu. Prowadzi szkolenia jako trener oraz zajęcia edukacyjne dla studentów studiów podyplomowych, środowisk prawniczych oraz kadry zarządzającej – na najwyższych szczeblach menadżerskich oraz organów nadzoru. Dodatkowo, od 2019 r. prowadzi egzaminy dla aplikantów radcowskich, w tym podczas egzaminów ustnych z przedmiotu prawo gospodarcze w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Mec. Mariusz Fistek w latach 2021 – 2022 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych KGHM Polska Miedź S.A. Wcześniej, w latach 2014 – 2021 pracował jako radca prawny oraz koordynował postępowania sądowe w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., a następnie w Biurze Prawnym PKP CARGOTABOR sp. z o.o. Nadto, od 2011 r. nieprzerwanie prowadzi działalność – samodzielną praktykę prawniczą, a od 2013 r. Kancelarię Radcy Prawnego. Zawodowo, w przeszłości związany współpracą z kancelarią międzynarodową i krajowymi.

Mec. Mariusz Fistek posiada doświadczenie procesowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz w Radzie Dyrektorów KGHM International Ltd. z siedzibą w Kanadzie. Jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku) – w tym w charakterze prelegenta podczas najważniejszych wydarzeń prawnych i branżowych. Mec. Mariusz Fistek posługuje się językiem angielskim (w tym terminologią prawniczą — posiada certyfikat TOLES).