dr hab. Mariusz Krzysztofek – EY Academy of Business

dr hab. Mariusz Krzysztofek

Radca prawny

Radca prawny, Data Protection Officer oraz ekspert, audytor i trener w dziedzinie ochrony danych osobowych w ponad 100 instytucjach.

Mariusz jest trenerem EY Academy of Business od 2016 roku.

Jest absolwentem studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych i odbył praktykę w federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.

Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej, pełniąc tę funkcję w Brukseli w międzynarodowej grupie finansowej, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym ochroną danych w regionie EMEA w jednej z największych globalnych firm z sektora FMCG. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał właśnie w tej dziedzinie.

Jest autorem 5 książek na temat ochrony danych, w tym pierwszego komentarza na rynku polskim i pierwszej monografii na anglojęzycznym rynku światowym („Post-Reform Personal Data Protection in the European Union. General Data Protection Regulation (EU) 2016/679”).

Wielokrotnie był ekspertem działającym na rzecz instytucji publicznych oraz w programach telewizyjnych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości. Został odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową za działalność edukacyjną na rzecz banków, a także jako „Wzorowy Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości” w kolejnych kilku latach. Członek Rady Programowej kwartalnika „Informacja w Administracji Publicznej”. Mariusz uczestniczył również jako ekspert przy analizie zakresu wdrożenia rozporządzenia 2016/679 prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Ukończył wiele biegów maratońskich i półmaratońskich.


 

Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Prowadził szkolenia dla wszystkich pracowników, łącznie z konsultacjami dla kadry zarządzającej, w wielu instytucjach z sektora prywatnego i publicznego, dostosowując zakres szkoleń wraz ze studiami przypadków i przykładami do specyfiki konkretnej instytucji. Spowodowało to korekty stosowanych przez te instytucje praktyk.

2. Pełnił kluczowe funkcje we wdrażaniu kompleksowych programów dostosowania do RODO m.in. w instytucjach finansowych. Programy obejmowały audyty, polityki i procedury oraz konsultacje w sprawie niezbędnych zmian w systemach informatycznych.

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business:

Co mówią uczestnicy szkoleń?