Wiesława Serkowska – EY Academy of Business

Wiesława Serkowska

Psycholog biznesu, executive coach, ekspertka w obszarze rozwoju przywództwa i organizacji. Od ponad 20 lat kompleksowo wspiera firmy – począwszy od tworzenia kompetencyjnych modeli przywództwa zgodnych z profilem i strategią danej organizacji, poprzez ocenę kompetencji w formie projektów 360 feedback, A&DC oraz Upward feedback, po projekty rozwojowe dla liderów i talentów w formie szkoleń, coachingu, mentoringu i superwizji rozmów z podwładnymi.

Od 2010 roku należy do grona konsultantów i trenerów EY Academy of Business, specjalizując się w tematach związanych z przywództwem i coachingowym stylem zarządzania ludźmi, mentoringiem oraz zastosowaniami i wdrażaniem mindfulness i agility w środowisku pracy.

Współpracuje z zarządami i wyższą kadrą kierowniczą, w ramach coachingu indywidualnego, board coachingu, 360 feedback i Upward feedback oraz warsztatów doradczych i rozwojowych. Od kilku lat jest w gronie moderatorów corocznego Mixera CEO Round Table, (projekt RSQ Management), wydarzenia gromadzącego blisko 150 prezesów międzynarodowych firm, którego osią jest wymiana osobistych doświadczeń przywódczych podczas sesji storytellingu.

Jest akredytowaną superwizorką Izby Coachingu, posiada certyfikat ukończenia rocznego programu dla superwizorów prowadzonego przez Academy of Executive Coaching, GB. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje dla coachów oraz przedstawicieli innych zawodów pomocowych, w tym pracowników Domów i Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem tych superwizji jest udzielenie psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, edukacja i zapewnienie najwyższych standardów jakości usług oferowanych odbiorcom docelowym.

Zaangażowana w działalność branżową – współzałożycielka Izby Coachingu, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu, gdzie pełni funkcję członka zarządu i wiceprezesa. Członkini międzynarodowej Rady Programowej Czasopisma Mindfulness oraz autorka artykułów dotyczących przywództwa, coachingu, superwizji oraz mindfulness w biznesie. Prelegentka na konferencjach branżowych.

W swojej karierze przez kilka lat zarządzała Leadership Development International – LDI (wraz z AchieveGlobal I Kepner Tregoe należącą do holdingu UBD ), oraz własną firmą doradczo-szkoleniową. Wcześniej przez szereg lat była trenerem i konsultantem w firmie AchieveGlobal, gdzie zdobyła licencje trenerskie dwóch wiodących amerykańskich firm.

Pracowała także w ośrodkach psychologicznych, prowadząc zajęcia terapeutyczno – edukacyjne z liderami młodzieżowymi z rodzin dysfunkcyjnych, staże dla studentów oraz warsztaty dla psychologów oraz dla dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej.

Ukończyła dwa kierunki studiów – Psychologię (Uniwersytet SWPS) oraz Profilaktykę i Resocjalizację (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW). Zdobyła także solidne podstawy w zakresie Psychologii Kontemplatywnej (wschodniej), biorąc udział w trzyletnim programie Karuna Training, opartym na programie nauk jedynego buddyjskiego uniwersytetu na świecie – Uniwersytetu Naropa w Colorado.

Pasjonuje się odkrywaniem zastosowań podejścia Mindfulness & Compassion w przywództwie, współpracy oraz w życiu prywatnym, w ramach troski o jakość relacji ze sobą, innymi i środowiskiem. Praktykuje uważność na co dzień oraz podczas wyjazdów i warsztatów medytacyjnych, m.in. w Indiach, Nepalu i Tybecie.

1. Bank Zachodni WBK (Santander) - wieloletnia współpraca na rzecz rozwoju najwyższej kadry kierowniczej i jej zespołów (Executive Coaching, Board Coaching, Team Coaching, Warsztaty z zakresu Inteligencji Emocjonalnej, Koncepcji Rozwoju, Uważności w przywództwie, A&DC, 360 feedback)

2. Coca-Cola - Executive coaching dla przedstawicieli zarządu i najwyższej kadry kierowniczej.

3. Ernst & Young – kilka lat współpracy – współtworzenie i realizacja projektu rozwojowego dla liderów “Upward Feedback” polegającego na zbieraniu informacji zwrotnej od zespołów dla ponad 200 przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej; ponadto projekty Executive Coachingu, szkolenia dla asesorów, Development Center dla kandydatów na partnerów.

4. Mercedes Benz - Projekt „Mercedes Benz Polska to MY” - modelowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach korporacyjnych – współtworzenie koncepcji , przygotowywanie i realizacja warsztatów, superwizja coachingów menedżerskich. Projekt Coaching 45+, czyli indywidualne projekty coachingowe dla osób w tej grupie wiekowej, nakierowane na adaptację do zmian.

5. ordea Bank – działalność doradcza w ramach LDI- adaptacja i wdrożenie kompetencyjnego modelu przywództwa, cykl warsztatów i grup fokusowych, projekt wykorzystania modelu w procesach HR

6. Polski Holding Obronny – współtworzenie i koordynacja projektu budowania kultury organizacyjnej opartej o wartości, działania na poziomie zarządu centrali oraz zarządów poszczególnych grup spółek, wsparcie doradczo – coachingowe projektu konsolidacji branży w obszarze przywództwa, team coaching dla prezesów spółek, warsztaty dla zarządu i kluczowych osób w grupie, executive coaching, warsztaty dla przedstawicieli HR.

7. PLL LOT SA – 2 lata współpracy coachingowej i doradczej w obszarze przywództwa i rozwoju organizacji – team coaching dla zarządu, Executive coaching, Upward feedback dla grupy liderów, warsztaty dla kadry kierowniczej.

8. ING Usługi Finansowe – Board Coaching – projekt team coachingu dla zarządu firmy.

9. Fundacje – Coaching indywidualny dla kadry kierowniczej.

10. Domy Pomocy Społecznej – Wsparcie w postaci superwizji grupowej dla kadry kierowniczej, terapeutycznej oraz dla opiekunów realizowane m.in. w podejściu Uważności i Współczucia.

11. Ośrodki Pomocy Społecznej – Superwizja indywidualna dla kadry kierowniczej