Dagmara Nowicka – EY Academy of Business

Dagmara Nowicka

Associate Certified Coach (ACC) ICF Coach, w trakcie akredytacji Professional Certified Coach (PCC) ICF

Vice Prezes Zarządu ICF Polska. HR-owiec od ponad 18 lat.

Certyfikowany Konsultant testów kompetencyjnych i rekrutacyjnych DISC D3 (DISC, TEAMS/VALUES i BAI). Stały Mediator Sądowy. Menedżer i Konsultant ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Vice Prezes w ICF Polska kadencji 2023-2024. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ICF Polska kadencji 2022-2023. Członek Komisji Rewizyjnej ICF Polska kadencji 2020-2022. Dyrektor Oddziału ICF Polska Oddział Mazowsze od 2020. Koordynator Oddziału ICF Polska Oddział Mazowsze 2017-2020. Członek ICF Global.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: