Akademia Coachingu – EY Academy of Business

Akademia Coachingu

Akademia Coachingu to intensywny, praktyczny trening umiejętności coachingowych i skondensowane doświadczenie tego, w czym tkwi największa moc metody coachingowej.

Każdy absolwent Akademii Coachingu będzie miał możliwość ubiegania się o akredytację w International Coaching Federation na poziomie ACC ścieżką Portfolio ze względu na odbycie kursu zgodnie ze standardem etycznym i kompetencyjnym ICF wraz z niezbędnymi godzinami mentorskimi oraz przygotowanie do obowiązkowego egzaminu wiedzowego on-line.

Weź udział i:

 • naucz się prowadzić rozwojowe rozmowy coachingowe;
 • dowiedz się, jak wykorzystywać coaching do wspierania realnych zmian;
 • naucz się korzystać z „mocnych” narzędzi coachingowych o dużym potencjale; transformacyjnym;
 • sprawdź, co tak naprawdę może coaching w swojej najlepszej wersji.

Dla liderów i menedżerów, specjalistów HR i konsultantów, którzy chcą rozwijać umiejętności profesjonalnego coachingu, aby umożliwić sobie i swoim pracownikom wspólny rozwój. Program jest idealny dla osób zorientowanych na cel, które chcą zintegrować wysokiej jakości coaching ze swoim stylem przywództwa i komunikacji lub tych, które chcą działać zarówno jako coachowie zewnętrzni, jak i wewnętrzni.

 

Program jest praktyczny, oparty na dużym doświadczeniu i zorganizowany tak, aby odpowiadał stylowi uczenia się, językowi i potrzebom osób działających w nowoczesnym środowisku biznesowym.

 

Zapraszamy wszystkich tych, którzy:

 • Chcą inspirować i przekształcać zespoły, wykorzystując wiedzę z zakresu coachingu i przywództwa
 • Zarządzają talentami oraz programami learning & development, realizują procesy rekrutacyjne oraz rozwijające kariery
 • Wdrażają zmiany w organizacjach
 • Pracują nad wzmacnianiem komunikacji i tworzeniem trwałych relacji zarówno indywidualnych, jak i zespołowych w duchu partnerstwa i współtworzenia

 

Dołącz do grupy uczestników Akademii, którzy są gotowi:

 • Do zaangażowania się w autentyczną podróż rozwoju osobistego
 • Zintegrować coaching z zarządzaniem relacjami i sposobami komunikacji
 • Aby doprecyzować swoje wizje i wprowadzić je w życie
 • Wierzyć w potencjał swoich ludzi, swoich organizacji oraz swój
 • Rzucać wyzwania i przyjmować zaproszenia do wyzwań

W Akademii Coachingu wykorzystujemy modele i narzędzia coachingowe, ale też psychologii poznawczo-behawioralnej, społecznej i pozytywnej. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój w oparciu o Kodeks Etyczny oraz model Kluczowych Kompetencji Coacha ICF (International Coaching Federation).

Każdy absolwent Akademii Coachingu będzie miał możliwość ubiegania się o akredytację w International Coaching Federation na poziomie ACC ścieżką Portfolio ze względu na odbycie kursu zgodnie ze standardem etycznym i kompetencyjnym ICF wraz z niezbędnymi godzinami mentorskimi oraz przygotowanie do obowiązkowego egzaminu wiedzowego on-line.

Akredytacja jest istotna, ponieważ poświadcza zgodne z wysokimi standardami największej międzynarodowej organizacji coachingowej – International Coaching Federation:

 • profesjonalne przeszkolenie,
 • zdobyte doświadczenie w roli coacha,
 • wiedzę z zakresu coachingu.

Akredytacja na poziomie ACC daje gwarancję dla klientów czy współpracowników absolwentów programu, że na poziomie kompetencyjnym potrafią:

 • aktywnie słuchać – są przygotowani do słuchania, obserwowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, a w konsekwencji do udzielania odpowiedniej informacji zwrotnej w celu okazania uważności na przekazywany komunikat;
 • budować zaufanie – tworzyć relacje interpersonalne (zarówno indywidualne, jak i zespołowe) w duchu partnerstwa i współtworzenia;
 • budować samoświadomość oraz zapraszać innych do jej poszerzania;
 • jasno wyrażać myśli i pomysły oraz słuchać, rozumieć i reagować na pomysły innych;
 • zawierać porozumienia i kontrakty;
 • utrzymywać tzw. obecność;
 • przestrzegać zasad etycznych;
 • budować partnerstwo biznesowe – rozwijając udane, długoterminowe, strategiczne relacje;
 • skutecznie i precyzyjnie się komunikować;
 • wyznaczać cele i projektować motywujące plany działania.

I MODUŁ – BASIC

 • Etyka i Model Kompetencji Coacha ICF
 • Definicje i pojęcia kluczowe dla coachingu
 • Wprowadzenie do procesu coachingowego

II MODUŁ – PROCESS

 • Kontraktowanie w pracy coacha
 • Wyznaczanie celu oraz modele sesji coachingowych
 • Mapowanie misji, wizji i wartości

III MODUŁ – ADVANCE

 • Modelowanie zmiany w pracy z klientem
 • Coachowalność w procesie coachingowym
 • Metafora w coachingu

IV MODUŁ – HIGH

 • Coach w świecie VUCA
 • Coaching a przekonania i opory klienta
 • Strategia pracy z różnorodnością

V MODUŁ – FLUENT

 • Mentoring grupowy
 • Model Kompetencji Coacha ICF – praca z markerami egzaminacyjnymi
 • Przygotowanie do egzaminu CKA

VI MODUŁ – INDIVIDUAL – 3h dla każdego uczestnika Akademii Coachingu

 • Mentoring indywidualny
 • Przygotowanie oraz wybór nagrania sesji egzaminacyjnej do akredytacji w ICF

Dagmara Nowicka - Associate Certified Coach (ACC) ICF Coach, w trakcie akredytacji Professional Certified Coach (PCC) ICF. Vice Prezes Zarządu ICF Polska. HR-owiec od ponad 18 lat. Certyfikowany Konsultant testów kompetencyjnych i rekrutacyjnych DISC D3.

Agnieszka Deja-Jaworska - Professional Certified Coach (PCC) ICF Coach. Trener Biznesu i Certyfikowany Trener VCC. Certyfikowany Trener modelu FRIS. Facylitator i moderator Design Thinking. Psycholog. Prezes w ICF Polska kadencji 2021-2023.

Akademia Coachingu

Cena

7000 zł netto ( 8610 zł brutto )

Akademia Coachingu

Akademia Coachingu to intensywny, praktyczny trening umiejętności coachingowych i skondensowane doświadczenie tego, w czym tkwi największa moc metody coachingowej.

Każdy absolwent Akademii Coachingu będzie miał możliwość ubiegania się o akredytację w International Coaching Federation na poziomie ACC ścieżką Portfolio ze względu na odbycie kursu zgodnie ze standardem etycznym i kompetencyjnym ICF wraz z niezbędnymi godzinami mentorskimi oraz przygotowanie do obowiązkowego egzaminu wiedzowego on-line.

Weź udział i:

 • naucz się prowadzić rozwojowe rozmowy coachingowe;
 • dowiedz się, jak wykorzystywać coaching do wspierania realnych zmian;
 • naucz się korzystać z „mocnych” narzędzi coachingowych o dużym potencjale; transformacyjnym;
 • sprawdź, co tak naprawdę może coaching w swojej najlepszej wersji.
Dla kogo?

Dla liderów i menedżerów, specjalistów HR i konsultantów, którzy chcą rozwijać umiejętności profesjonalnego coachingu, aby umożliwić sobie i swoim pracownikom wspólny rozwój. Program jest idealny dla osób zorientowanych na cel, które chcą zintegrować wysokiej jakości coaching ze swoim stylem przywództwa i komunikacji lub tych, które chcą działać zarówno jako coachowie zewnętrzni, jak i wewnętrzni.

 

Program jest praktyczny, oparty na dużym doświadczeniu i zorganizowany tak, aby odpowiadał stylowi uczenia się, językowi i potrzebom osób działających w nowoczesnym środowisku biznesowym.

 

Zapraszamy wszystkich tych, którzy:

 • Chcą inspirować i przekształcać zespoły, wykorzystując wiedzę z zakresu coachingu i przywództwa
 • Zarządzają talentami oraz programami learning & development, realizują procesy rekrutacyjne oraz rozwijające kariery
 • Wdrażają zmiany w organizacjach
 • Pracują nad wzmacnianiem komunikacji i tworzeniem trwałych relacji zarówno indywidualnych, jak i zespołowych w duchu partnerstwa i współtworzenia

 

Dołącz do grupy uczestników Akademii, którzy są gotowi:

 • Do zaangażowania się w autentyczną podróż rozwoju osobistego
 • Zintegrować coaching z zarządzaniem relacjami i sposobami komunikacji
 • Aby doprecyzować swoje wizje i wprowadzić je w życie
 • Wierzyć w potencjał swoich ludzi, swoich organizacji oraz swój
 • Rzucać wyzwania i przyjmować zaproszenia do wyzwań
Cele i korzyści

W Akademii Coachingu wykorzystujemy modele i narzędzia coachingowe, ale też psychologii poznawczo-behawioralnej, społecznej i pozytywnej. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój w oparciu o Kodeks Etyczny oraz model Kluczowych Kompetencji Coacha ICF (International Coaching Federation).

Każdy absolwent Akademii Coachingu będzie miał możliwość ubiegania się o akredytację w International Coaching Federation na poziomie ACC ścieżką Portfolio ze względu na odbycie kursu zgodnie ze standardem etycznym i kompetencyjnym ICF wraz z niezbędnymi godzinami mentorskimi oraz przygotowanie do obowiązkowego egzaminu wiedzowego on-line.

Akredytacja jest istotna, ponieważ poświadcza zgodne z wysokimi standardami największej międzynarodowej organizacji coachingowej – International Coaching Federation:

 • profesjonalne przeszkolenie,
 • zdobyte doświadczenie w roli coacha,
 • wiedzę z zakresu coachingu.

Akredytacja na poziomie ACC daje gwarancję dla klientów czy współpracowników absolwentów programu, że na poziomie kompetencyjnym potrafią:

 • aktywnie słuchać – są przygotowani do słuchania, obserwowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, a w konsekwencji do udzielania odpowiedniej informacji zwrotnej w celu okazania uważności na przekazywany komunikat;
 • budować zaufanie – tworzyć relacje interpersonalne (zarówno indywidualne, jak i zespołowe) w duchu partnerstwa i współtworzenia;
 • budować samoświadomość oraz zapraszać innych do jej poszerzania;
 • jasno wyrażać myśli i pomysły oraz słuchać, rozumieć i reagować na pomysły innych;
 • zawierać porozumienia i kontrakty;
 • utrzymywać tzw. obecność;
 • przestrzegać zasad etycznych;
 • budować partnerstwo biznesowe – rozwijając udane, długoterminowe, strategiczne relacje;
 • skutecznie i precyzyjnie się komunikować;
 • wyznaczać cele i projektować motywujące plany działania.
Program

I MODUŁ – BASIC

 • Etyka i Model Kompetencji Coacha ICF
 • Definicje i pojęcia kluczowe dla coachingu
 • Wprowadzenie do procesu coachingowego

II MODUŁ – PROCESS

 • Kontraktowanie w pracy coacha
 • Wyznaczanie celu oraz modele sesji coachingowych
 • Mapowanie misji, wizji i wartości

III MODUŁ – ADVANCE

 • Modelowanie zmiany w pracy z klientem
 • Coachowalność w procesie coachingowym
 • Metafora w coachingu

IV MODUŁ – HIGH

 • Coach w świecie VUCA
 • Coaching a przekonania i opory klienta
 • Strategia pracy z różnorodnością

V MODUŁ – FLUENT

 • Mentoring grupowy
 • Model Kompetencji Coacha ICF – praca z markerami egzaminacyjnymi
 • Przygotowanie do egzaminu CKA

VI MODUŁ – INDIVIDUAL – 3h dla każdego uczestnika Akademii Coachingu

 • Mentoring indywidualny
 • Przygotowanie oraz wybór nagrania sesji egzaminacyjnej do akredytacji w ICF

Cena

7000 zł netto ( 8610 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

12 września 2024

 

Terminy nowej edycji:

12-13.09.2024 – moduł I

24-25.10.2024 – moduł II

14-15.11.2024 – moduł III

12-13.12.2024 – moduł IV

23-24.01.2025 – moduł V

02.2025 – moduł INDIVIDUAL

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com