Akademia Coachingu – EY Academy of Business

Akademia Coachingu

Akademia Coachingu to intensywny, praktyczny trening umiejętności coachingowych i skondensowane doświadczenie tego, w czym tkwi największa moc metody coachingowej.

Weź udział i:

 • Naucz się prowadzić rozwojowe rozmowy coachingowe
 • Dowiedz się, jak wykorzystywać coaching do wspierania realnych zmian
 • Naucz się korzystać z „mocnych” narzędzi coachingowych o dużym potencjale transformacyjnym
 • Sprawdź, co tak naprawdę może coaching w swojej najlepszej wersji

Dla wszystkich, którzy współpracując z innymi, potrzebują rozmów, a w szczególności rozmów rozwojowych. Szczególnie wartościowy dla HRBP, liderów, trenerów i wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności prowadzenia rozmów, które mają moc transformacji.

 • Zapoznanie uczestników z założeniami klasycznego coachingu i tego, co różni go od innych metod rozwojowych.
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat struktury prowadzenia rozmów coachingowych oraz narzędzi coachingowych.
 • Stworzenie uczestnikom okazji do treningu umiejętności niezbędnych w efektywnym prowadzeniu sesji coachingowych.
 • Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami związanymi ze stosowaniem coachingu i narzędzi coachingowych wewnątrz organizacji.
 • Po zakończeniu programu uczestnicy będą potrafili przeprowadzić pełną rozmowę coachingową, będą wiedzieli, jak pomóc rozmówcy przekuć plany w działania, wzmocnić jego motywację i dobrać narzędzia coachingowe do specyfiki celów, jakie chce realizować klient, oraz jego zasobów.

SESJA 1 (2 dni):

Coaching jako jedna z metod wspierania rozwoju:

 • Coaching a inne formy rozwojowe – podobieństwa i różnice; rola, zadania i opowiedzialność coacha; założenia i etyka pracy coachingowej; warunki skuteczności coachingu.
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania coachingu w organizacji przez HRBP, trenerów wewnętrznych, menedżerów itp.

Podstawowe narzędzia coacha:

 • Budowanie relacji.
 • Słuchanie – poziomy słuchania, „meta- słuchanie” – ćwiczenie słyszenia „poza treścią”.
 • Pytania – rodzaje pytań w coachingu, pytania o różnym stopniu otwartości i głębokości.
 • Struktura rozmowy coachingowej: niezbędne etapy w rozmowie coachingowej – rola coacha i kluczowe pytania na poszczególnych etapach rozmowy.

SESJA 2 (2 dni):

Trening prowadzenia rozmów coachingowych:

 • Ćwiczenie prowadzenia pełnych sesji coachingowych, feedback rozwojowy i omówienie trenerskie.
 • Trening zadawania mocnych pytań.
 • Różnice między „operacyjnym” a „transformacyjnym” coachingiem.

Skrzynka narzędziowa coacha:

 • Od czego zależy siła pytań? Przykłady pytań i narzędzi użytecznych na poszczególnych etapach rozmowy coachingowej i przydatnych dla pracy z określonymi wyzwaniami klientów.
 • Narzędzia i modele przydatne w pracy z klientem: koła, poziomy logiczne, linie stanów, skale, zmiany perspektywy, „chunk up i chunk down”, rysunek w coachingu, metody projekcyjne, matryca kartezjańska, „mapy biznesowe”, kaizen w coachingu.

SESJA 3 (2 dni):

Praca z różnymi typami celów:

 • Podobieństwa i różnice w sposobie pracy z różnymi kategoriami celów.
 • Elementy niezbędne w każdej sesji coachingowej a pytania i narzędzia specyficzne dla różnych celów.

Wartości w coachingu:

 • Kiedy i po co zajmować się wartościami w coachingu biznesowym?
 • Podstawowe sposoby „pracy z wartościami”.
 • „Poziomy logiczne Diltsa” jako narzędzie i mapa coacha – gdzie przyłożyć dzwignię, żeby wesprzeć zaangażowanie a gdzie wpierać planowanie?
 • Na skróty do motywacji – mocne interwencje coachingowe wspierające transformacje osobistą.

Zarządzanie procesem coachingowym:

 • Proces coachingowy jako proces zmiany.
 • Zadania coacha na poszczególnych etapach procesu.
 • „Trudne” sytuacje w pracy z coachee.
 • Zarządzanie własnym procesem rozwojowym.

Pomiędzy poszczególnymi sesjami uczestnicy realizują zadania treningowe w parach lub trójkach rozwojowych.

Dagmara Kanik-Kłoczko - specjalizuje się w projektach rozwoju umiejętności przywódczych, menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu i procesach rozwoju zespołów metodami team coachingowymi.

Akademia Coachingu

Akademia Coachingu to intensywny, praktyczny trening umiejętności coachingowych i skondensowane doświadczenie tego, w czym tkwi największa moc metody coachingowej.

Weź udział i:

 • Naucz się prowadzić rozwojowe rozmowy coachingowe
 • Dowiedz się, jak wykorzystywać coaching do wspierania realnych zmian
 • Naucz się korzystać z „mocnych” narzędzi coachingowych o dużym potencjale transformacyjnym
 • Sprawdź, co tak naprawdę może coaching w swojej najlepszej wersji
Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy współpracując z innymi, potrzebują rozmów, a w szczególności rozmów rozwojowych. Szczególnie wartościowy dla HRBP, liderów, trenerów i wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności prowadzenia rozmów, które mają moc transformacji.

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników z założeniami klasycznego coachingu i tego, co różni go od innych metod rozwojowych.
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat struktury prowadzenia rozmów coachingowych oraz narzędzi coachingowych.
 • Stworzenie uczestnikom okazji do treningu umiejętności niezbędnych w efektywnym prowadzeniu sesji coachingowych.
 • Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami związanymi ze stosowaniem coachingu i narzędzi coachingowych wewnątrz organizacji.
 • Po zakończeniu programu uczestnicy będą potrafili przeprowadzić pełną rozmowę coachingową, będą wiedzieli, jak pomóc rozmówcy przekuć plany w działania, wzmocnić jego motywację i dobrać narzędzia coachingowe do specyfiki celów, jakie chce realizować klient, oraz jego zasobów.
Program

SESJA 1 (2 dni):

Coaching jako jedna z metod wspierania rozwoju:

 • Coaching a inne formy rozwojowe – podobieństwa i różnice; rola, zadania i opowiedzialność coacha; założenia i etyka pracy coachingowej; warunki skuteczności coachingu.
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania coachingu w organizacji przez HRBP, trenerów wewnętrznych, menedżerów itp.

Podstawowe narzędzia coacha:

 • Budowanie relacji.
 • Słuchanie – poziomy słuchania, „meta- słuchanie” – ćwiczenie słyszenia „poza treścią”.
 • Pytania – rodzaje pytań w coachingu, pytania o różnym stopniu otwartości i głębokości.
 • Struktura rozmowy coachingowej: niezbędne etapy w rozmowie coachingowej – rola coacha i kluczowe pytania na poszczególnych etapach rozmowy.

SESJA 2 (2 dni):

Trening prowadzenia rozmów coachingowych:

 • Ćwiczenie prowadzenia pełnych sesji coachingowych, feedback rozwojowy i omówienie trenerskie.
 • Trening zadawania mocnych pytań.
 • Różnice między „operacyjnym” a „transformacyjnym” coachingiem.

Skrzynka narzędziowa coacha:

 • Od czego zależy siła pytań? Przykłady pytań i narzędzi użytecznych na poszczególnych etapach rozmowy coachingowej i przydatnych dla pracy z określonymi wyzwaniami klientów.
 • Narzędzia i modele przydatne w pracy z klientem: koła, poziomy logiczne, linie stanów, skale, zmiany perspektywy, „chunk up i chunk down”, rysunek w coachingu, metody projekcyjne, matryca kartezjańska, „mapy biznesowe”, kaizen w coachingu.

SESJA 3 (2 dni):

Praca z różnymi typami celów:

 • Podobieństwa i różnice w sposobie pracy z różnymi kategoriami celów.
 • Elementy niezbędne w każdej sesji coachingowej a pytania i narzędzia specyficzne dla różnych celów.

Wartości w coachingu:

 • Kiedy i po co zajmować się wartościami w coachingu biznesowym?
 • Podstawowe sposoby „pracy z wartościami”.
 • „Poziomy logiczne Diltsa” jako narzędzie i mapa coacha – gdzie przyłożyć dzwignię, żeby wesprzeć zaangażowanie a gdzie wpierać planowanie?
 • Na skróty do motywacji – mocne interwencje coachingowe wspierające transformacje osobistą.

Zarządzanie procesem coachingowym:

 • Proces coachingowy jako proces zmiany.
 • Zadania coacha na poszczególnych etapach procesu.
 • „Trudne” sytuacje w pracy z coachee.
 • Zarządzanie własnym procesem rozwojowym.

Pomiędzy poszczególnymi sesjami uczestnicy realizują zadania treningowe w parach lub trójkach rozwojowych.

Cena

3500 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Moduł I: 18-19 października 2022

Moduł II: 21-22 listopada 2022

Moduł III: 13-14 grudnia 2022

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com