Agnieszka Deja-Jaworska – EY Academy of Business

Agnieszka Deja-Jaworska

Professional Certified Coach (PCC) ICF Coach

Trener Biznesu i Certyfikowany Trener VCC. Certyfikowany Trener modelu FRIS.

Facylitator i moderator Design Thinking. Psycholog. Prezes w ICF Polska kadencji 2021-2023. Członek Zarządu ICF Polska kadencji 2017-2021. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ICF Polska kadencji 2016-2017. Dyrektor Oddziału ICF Polska Oddział Poznań 2015-2020. Doświadczony Trener, Mentor oraz Asesor w akredytowanych programach szkoleniowych przez ICF – ACTP i ACSTH.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: