Agnieszka Zygmunt – EY Academy of Business

Agnieszka Zygmunt - trenerka

UX Researcher i Service Designer z doświadczeniem z zakresu Industrial Design, trenerka EY Academy of Business

Agnieszka od lat dokonuje analiz, przeprowadza badania i eksperymenty oraz projektuje usługi.

Przez ostatnie lata Agnieszka przeprowadziła działania badawcze w pełnym przekroju branż (od NGO i edukacji, poprzez wzornictwo, aż do FinTech i Virtual Reality). Specjalizuje się w działaniach z zakresu badań, zwłaszcza w fazie Product Discovery, gdzie operuje na największej liczbie niewiadomych, łącząc potrzeby użytkowników z potrzebami biznesowymi.

Na co dzień Lead UX Researcher w 10Clouds, gdzie wspomaga odkrywanie potrzeb odbiorców w innowacyjnych produktach oraz prowadzi zespół specjalistów UX.