dr Marek Panfil – EY Academy of Business

dr Marek Panfil

Doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy, trener EY Academy of Business

„Moją pasją jest dzielenie się doświadczeniem, dlatego od początku mojej kariery zawodowej łączę pracę wykładowcy oraz doradcy strategicznego”.

Marek współpracuje z EY Academy of Business od 2011 roku.

Zdobył dyplom magistra nauk ekonomicznych na SGH w 1996 roku. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie wartością firmy na tej samej uczelni w 2003 roku, a 2005 obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych SGH.

Doradca strategiczny przedsiębiorstw, z wieloletnią praktyką w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych, pozyskiwania finansowania (w tym venture capital, private equity), audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego.

Doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, a także doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

Pełnił różne funkcje:

  • w świecie biznesu jako szef Komitetu Audytu rad nadzorczych spółek giełdowych, analityk finansowy, kierownik projektów, starszy konsultant, menedżer audytu wewnętrznego w spółce górniczej z siedzibą w Kanadzie, menedżer w dziale wyceny i modelowania finansowego w EY Vancouver w Kanadzie,
  • w świecie akademickim jako adiunkt, wykładowca, promotor, kierownik Zakładu Wyceny Przedsiębiorstwa SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej SGH.

Jest sprawdzonym wykładowcą, dla którego pasją jest uczenie i dzielenie się bogatym doświadczeniem. Marek jest także autorem wielu książek i artykułów z dziedziny finansowania przedsiębiorstwa (w tym private equity, venture capital), wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych oraz project finance.

Uważa, że w każdym procesie zmiany organizacji, czy to będzie wdrożenie nowego procesu biznesowego bądź integracja przejętego przedsiębiorstwa, najważniejszy jest człowiek. Zrozumiał też ostatnio, dlaczego tak wiele przejęć przedsiębiorstw kończy się niepowodzeniem dla podmiotu przejmującego. Wniosek: przez nieumiejętne zarządzanie czynnikiem ludzkim.


 

Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Autor/współautor wycen dla potrzeb kupna/sprzedaży, reorganizacji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa), sporów między udziałowcami, postępowania sądowego, zabezpieczenia kredyt, dla potrzeb wyceny personal goodwill.

2. Jest współautorem pierwszych zasad wyceny przedsiębiorstw (Nota Interpretacyjna nr 5) wydanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2011).

3. Obecnie starszy wykładowca w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia tj.: Finanse, Analiza fundamentalna (w tym wycena przedsiębiorstw), Finanse i kontroling projektów, Entrepreneurial Finance and Venture Capital, Private Equity and Value Creation.

4. Kierownik Podyplomowych Studiów ALK Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe oraz organizator comiesięcznych webinarów na teams Business Valuation Academy.

5. Inicjator Podyplomowych Studiów SGH Metody wyceny spółki kapitałowej, dyrektor XIV-u edycji tych studiów (2-semestry) w okresie 2005 – 2014, wykładowca i promotor wielu prac podyplomowych, inicjator Klubu Absolwenta tych studiów.

6. Wykładowca na kursie EMBA Entrepreneurial Finance w SFU Beedie School of Business w Vancouver w Kanadzie (2017) oraz kursie Corporate Finance course w VanWest College w Vancouver (2018).

7. Menedżer audytu wewnętrznego w okresie 2014-2016 w spółce górniczej z siedzibą w Vancouver, posiadającej kopalnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w Chile, gdzie między innymi zaproponował 180 rekomendacji, mających na celu usprawnienie procesów biznesowych.

8. Menedżer w EY Vancouver w okresie 2016-czerwiec 2018 w dziale wyceny i modelowania finansowego, gdzie brał udział w wycenach spółek dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (alokacja ceny nabycia, test na utratę wartości) oraz dla potrzeb kupna/sprzedaży, jak również w wyliczaniu wartości odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych dla potrzeb sądowych).

9. Autor siedmiu książek i 20 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa opublikowanych w języku polskim, angielskim i chińskim.

Co mówią uczestnicy szkoleń?