Praktyka wyceny start-upów – warsztaty w Excelu – EY Academy of Business

Praktyka wyceny start-upów – warsztaty w Excelu

Sprawdź również Akademię wyceny EY Academy of Business — pakiet 3 szkoleń w specjalnej cenie!

„Wycena start-upów to bardziej sztuka niż nauka”.

Wycena start-upu jest sporządzana najczęściej:

 • Przed podjęciem decyzji o pozyskaniu finansowania od inwestorów kapitałowych (aniołowie biznesu, fundusze zalążkowe, fundusze venture capital, corporate venture capital i inni) w celu określenia udziałów założycieli start-upu i nowych inwestorów – udziałowców (rundy finansowania)
 • Przed podjęciem decyzji o pozyskaniu finansowania od inwestorów dłużnych (aniołowie biznesu, fundusze venture capital, corporate venture capital i inni), rozważających opcję konwersji długu na udziały w przypadku spełnienia warunków umowy inwestycyjnej
 • W przypadku podziału, fuzji i przejęcia (M&A)
 • W ramach postępowania sądowego (np. konflikt między udziałowcami)
 • W ramach postępowania likwidacyjnego w przypadku niepowodzenia pomysłu biznesowego

Szkolenie adresowane jest do:

 • Przedsiębiorców, właścicieli start-upów szukających inwestora kapitałowego czy dłużnego, szukających możliwości wykluczenia mniejszościowego udziałowca, rozważających pierwszą ofertę publiczną (IPO)
 • Doradców małych i średnich przedsiębiorstw, analityków finansowych
 • Potencjalnych przedsiębiorców rozważających założenie start-upu
 • Pracowników kancelarii prawnych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie Uczestników z metodami wyceny start-upów
 • Najlepsze praktyki wyceny przedsiębiorstw wg International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines
 • Tradycyjne metody wyceny start-upów: metody dochodowe (FCFF, FCFE), metody mnożnikowe, metoda skorygowanych aktywów netto
 • Nietradycyjne metody wyceny start-upów (metoda aniołów biznesu Payne, Berkusa; metoda venture capital: pre-money, post-money, metoda ostatniej inwestycji)
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen start-upów w różnych sytuacjach gospodarczych
 • Modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel

Korzyści dla uczestników:

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowanie sukcesji, planowanie podatkowe, reorganizacja, etc. Prowadzący podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej
 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna/sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych
 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącym przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel

Specyfika wyceny start-upów

 • Finansowy cykl życia przedsiębiorstwa
 • Value drivers w start-upach (niefinansowe czynniki oceny start-upów: przedsiębiorca/zespół, przewaga konkurencyjna, skalowalność, sposoby wyjścia z inwestycji — exit, dobry czas na inwestycję — timing, rynek)
 • Unicorns — jednorożce — ich źródła wartości

Najlepsze praktyki wyceny przedsiębiorstw, w tym start-upów

 • Najczęstsze przyczyny wyceny przedsiębiorstw
 • Zasady wyceny, założenia wyceny, standardy wartości, funkcje wyceny, przedmiot wyceny (udziały, ZCP)
 • Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”/NI5
 • International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines

Tradycyjne metody wyceny start-upów

 • Podejście majątkowe (skorygowane aktywa netto)
 • Podejście dochodowe (DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne, w tym model FCFF, FCFE, skapitalizowane nadwyżki EBIT/Cash Flow)
 • Podejście rynkowe (mnożniki giełdowe i transakcyjne)

Nietradycyjne metody wyceny start-upów

 • Metoda aniołów biznesu Payne, Berkusa
 • Metoda venture capital: pre-money, post-money, metoda ostatniej inwestycji
 • Metoda drzew decyzyjnych
 • Metoda wieloetapowa

Praktyka wyceny start-upów w Excelu

Podsumowanie

dr Marek Panfil - doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Praktyka wyceny start-upów – warsztaty w Excelu

Cena

1390 zł netto ( 1710 zł brutto )

 • Oszczędzasz 100 zł

Cena

3800 zł netto ( 4674 zł brutto )

 • Oszczędzasz 200 zł

Cena

4800 zł netto ( 5904 zł brutto )

Praktyka wyceny start-upów – warsztaty w Excelu

Sprawdź również Akademię wyceny EY Academy of Business — pakiet 3 szkoleń w specjalnej cenie!

„Wycena start-upów to bardziej sztuka niż nauka”.

Wycena start-upu jest sporządzana najczęściej:

 • Przed podjęciem decyzji o pozyskaniu finansowania od inwestorów kapitałowych (aniołowie biznesu, fundusze zalążkowe, fundusze venture capital, corporate venture capital i inni) w celu określenia udziałów założycieli start-upu i nowych inwestorów – udziałowców (rundy finansowania)
 • Przed podjęciem decyzji o pozyskaniu finansowania od inwestorów dłużnych (aniołowie biznesu, fundusze venture capital, corporate venture capital i inni), rozważających opcję konwersji długu na udziały w przypadku spełnienia warunków umowy inwestycyjnej
 • W przypadku podziału, fuzji i przejęcia (M&A)
 • W ramach postępowania sądowego (np. konflikt między udziałowcami)
 • W ramach postępowania likwidacyjnego w przypadku niepowodzenia pomysłu biznesowego
Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Przedsiębiorców, właścicieli start-upów szukających inwestora kapitałowego czy dłużnego, szukających możliwości wykluczenia mniejszościowego udziałowca, rozważających pierwszą ofertę publiczną (IPO)
 • Doradców małych i średnich przedsiębiorstw, analityków finansowych
 • Potencjalnych przedsiębiorców rozważających założenie start-upu
 • Pracowników kancelarii prawnych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen
Cele i korzyści

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie Uczestników z metodami wyceny start-upów
 • Najlepsze praktyki wyceny przedsiębiorstw wg International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines
 • Tradycyjne metody wyceny start-upów: metody dochodowe (FCFF, FCFE), metody mnożnikowe, metoda skorygowanych aktywów netto
 • Nietradycyjne metody wyceny start-upów (metoda aniołów biznesu Payne, Berkusa; metoda venture capital: pre-money, post-money, metoda ostatniej inwestycji)
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen start-upów w różnych sytuacjach gospodarczych
 • Modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel

Korzyści dla uczestników:

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowanie sukcesji, planowanie podatkowe, reorganizacja, etc. Prowadzący podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej
 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna/sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych
 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącym przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel
Program

Specyfika wyceny start-upów

 • Finansowy cykl życia przedsiębiorstwa
 • Value drivers w start-upach (niefinansowe czynniki oceny start-upów: przedsiębiorca/zespół, przewaga konkurencyjna, skalowalność, sposoby wyjścia z inwestycji — exit, dobry czas na inwestycję — timing, rynek)
 • Unicorns — jednorożce — ich źródła wartości

Najlepsze praktyki wyceny przedsiębiorstw, w tym start-upów

 • Najczęstsze przyczyny wyceny przedsiębiorstw
 • Zasady wyceny, założenia wyceny, standardy wartości, funkcje wyceny, przedmiot wyceny (udziały, ZCP)
 • Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”/NI5
 • International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines

Tradycyjne metody wyceny start-upów

 • Podejście majątkowe (skorygowane aktywa netto)
 • Podejście dochodowe (DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne, w tym model FCFF, FCFE, skapitalizowane nadwyżki EBIT/Cash Flow)
 • Podejście rynkowe (mnożniki giełdowe i transakcyjne)

Nietradycyjne metody wyceny start-upów

 • Metoda aniołów biznesu Payne, Berkusa
 • Metoda venture capital: pre-money, post-money, metoda ostatniej inwestycji
 • Metoda drzew decyzyjnych
 • Metoda wieloetapowa

Praktyka wyceny start-upów w Excelu

Podsumowanie

Cena

1390 zł netto ( 5904 zł brutto )

139 zł netto ( 5904 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com