Praktyka wyceny spółek giełdowych. Analiza fundamentalna – warsztaty w Excelu – EY Academy of Business

Praktyka wyceny spółek giełdowych. Analiza fundamentalna – warsztaty w Excelu

Sprawdź również Akademię wyceny EY Academy of Business — pakiet 3 szkoleń w specjalnej cenie!

Wycena spółek giełdowych:

 • Dotyczy najbardziej rozwiniętej formy organizacyjno-prawnej, jaką jest spółka akcyjna (na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego) lub grupy kapitałowej (na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego)
 • Polega najczęściej na poszukiwaniu wartości wewnętrznej (fundamentalnej) akcji i jej porównanie z ceną giełdową akcji (jeśli celem wyceny jest przygotowanie raportu zakończonego rekomendacją inwestycyjną ang. equity research)
 • Wymaga zrozumienia specyfiki wycenianej spółki i identyfikacji jej kluczowych czynników wartości (ang. value drivers), sporządzenia solidnej analizy finansowej, a także zrozumienia otoczenia analizowanej spółki (sytuacja makroekonomiczna, analiza branży, analiza konkurencyjna)
 • Stanowi często wyzwanie dla biegłego wyceny przedsiębiorstwa/analityka, ponieważ musi on samodzielnie sporządzić prognozę finansową wycenianej spółki na podstawie jej analizy historycznej i zrozumienia jej otoczenia
 • Wymaga od jej autora nie tylko umiejętności analitycznych, ale także umiejętności opowiadania o spółce i procesie wyceny (ang. storytelling)

Najczęstsze przyczyny wyceny spółek giełdowych, które są omawiane na szkoleniu to:

 • Oszacowanie wartości wewnętrznej akcji w celu porównania z jej ceną giełdową
 • Obliczenie wartości inwestycyjnej akcji dla potrzeb ogłoszenia wezwania lub dla potrzeb weryfikacji finansowych warunków transakcji (ang. fairness opinion)
 • Oszacowanie wartości wewnętrznej akcji dla potrzeb pierwszej oferty publicznej (IPO)

Szkolenie adresowane jest do:

 • Analityków papierów wartościowych z domów maklerskich
 • Prezesów zarządu (CEO), członków zarządu ds. finansowych (CFO) spółek giełdowych i planujących pierwszą ofertę publiczną
 • Dyrektorów finansowych, analityków finansowych, kontrolerów finansowych obecnych i przyszłych spółek giełdowych
 • Doradców w firmach konsultingowych
 • Rzeczoznawców majątkowych chcących poszerzyć swoje kompetencje
 • Biegłych wyceny przedsiębiorstwa, chcących zweryfikować swoje dotychczasowe doświadczenie
 • Pracowników kancelarii prawnych zaangażowanych w transakcje związane ze spółkami giełdowymi
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen

Cel szkolenia:

 • Zaprezentowanie różnych standardów wartości stosowanych w przypadku wyceny spółek giełdowych tj. wartość wewnętrzna, inwestycyjna, godziwa, rynkowa, etc.
 • Zapoznanie Uczestników z najczęstszymi metodami wyceny spółek giełdowych tj. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, w tym FCFF, FCFE), metoda zdyskontowanych dywidend (DDM), metoda mnożników giełdowych
 • Omówienie etapów analizy fundamentalnej tj. analiza wewnętrzna (w tym finansowa) i analiza zewnętrzna (w tym makroekonomiczna, branży, konkurencji)
 • Określenie czynników decydujących o wartości przedsiębiorstwa w podziale na finansowe, marketingowe, niematerialne
 • Analiza krytyczna raportów analitycznych sporządzonych przez polskie domy maklerskie
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen dwóch spółek giełdowych

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość spółki giełdowej (value drivers)
 • Uczestnicy szkolenia dokonają krytycznej analizy raportów analitycznych przygotowanych przez polskie domy maklerskie
 • Razem z prowadzącym Uczestnicy przygotują wycenę spółek giełdowych z wykorzystaniem arkusza Excel
 • Szczegółowa analiza założeń dla potrzeb szacowania WACC
 • Poznanie specyfiki raportu analitycznego i raportu dla potrzeb fairness opinion

Wprowadzenie – kluczowe aspekty

 • Standardy wyceny przedsiębiorstw – CBV, KSSW „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, IVS, CFA
 • Kluczowe standardy wartości stosowane w przypadku wyceny spółki giełdowej (godziwa, rynkowa, inwestycyjna, wewnętrzna)
 • Przegląd najczęstszych przyczyn wyceny spółek giełdowych (np. analiza fundamentalna, fairness opinion, dla potrzeb IPO, rozliczenie procesu nabycia PPA, test na utratę wartości, kupno/sprzedaż, wyciśnięcie mniejszościowego akcjonariusza – squeeze-out)

Analiza fundamentalna

 • Analiza wewnętrzna (w tym analiza finansowa)
 • Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa (finansowe, marketingowe, niematerialne)
 • Analiza zewnętrzna (w tym analiza makroekonomiczna, analiza branży, analiza konkurencji)
 • Kluczowe czynniki ryzyka
 • Prognoza rozwoju rynku i prognoza finansowa wycenianej spółki
 • Metoda DCF
 • Metoda porównawcza
 • Przedział wartości i punktowe oszacowanie wartości 1 akcji

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

 • Modele wolnych przepływów pieniężnych:
  • Model przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE)
  • Model przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa (FCFF)
  • Równoważność FCFF i FCFE
 • Sposoby kalkulacji wartości rezydualnej
 • Koszt kapitału:
  • Koszt kapitału własnego (stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko inwestycyjne, indeks Beta – lewarowana, odlewarowana, zalewarowana, premia za wielkość, premia za ryzyko specyficzne, premia za prognozę)
  • Model przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa (FCFF)
  • Koszt kapitału obcego
  • Średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital, WACC) — w tym efektywna stopa podatkowa, struktura kapitału

Wycena spółki metodą DDM i DEVA

 • Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM) – model jednofazowy, dwufazowy, trójfazowy
 • Metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych (DEVA) – EVA, ROIC, WACC, NOPAT

Wycena spółki za pomocą mnożników giełdowych

 • Mnożniki oparte na danych historycznych vs. prognostycznych
 • Korekty kategorii finansowych
 • Mnożniki oparte na wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value): EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Revenue
 • Mnożniki oparte na wartości rynkowej kapitałów własnych (Equity Value, EqV, P): P/BV, P/E
 • Kryteria wyboru spółek porównywalnych: profil biznesowy, profil finansowy
 • Aktywa pozaoperacyjne
 • Premie i dyskonta

Storytelling – umiejętność opowiadania nt. procesu wyceny spółki

Przykłady:

 1. Raporty analityczne autorstwa polskich domów maklerskich
 2. Wycena Allegro dla potrzeb IPO (metoda DCF, metoda mnożników giełdowych) – arkusz Excela
 3. Wycena spółki giełdowej (metoda DCF, metoda DEVA, metoda mnożników giełdowych) – arkusz Excela

dr Marek Panfil - doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Praktyka wyceny przedsiębiorstwa - dla kogo i po co?

Zdolność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych.

Praktyka wyceny spółek giełdowych. Analiza fundamentalna – warsztaty w Excelu

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

 • Oszczędzasz 100 zł

Cena

3800 zł netto ( 4674 zł brutto )

 • Oszczędzasz 200 zł

Cena

4800 zł netto ( 5904 zł brutto )

Praktyka wyceny spółek giełdowych. Analiza fundamentalna – warsztaty w Excelu

Sprawdź również Akademię wyceny EY Academy of Business — pakiet 3 szkoleń w specjalnej cenie!

Wycena spółek giełdowych:

 • Dotyczy najbardziej rozwiniętej formy organizacyjno-prawnej, jaką jest spółka akcyjna (na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego) lub grupy kapitałowej (na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego)
 • Polega najczęściej na poszukiwaniu wartości wewnętrznej (fundamentalnej) akcji i jej porównanie z ceną giełdową akcji (jeśli celem wyceny jest przygotowanie raportu zakończonego rekomendacją inwestycyjną ang. equity research)
 • Wymaga zrozumienia specyfiki wycenianej spółki i identyfikacji jej kluczowych czynników wartości (ang. value drivers), sporządzenia solidnej analizy finansowej, a także zrozumienia otoczenia analizowanej spółki (sytuacja makroekonomiczna, analiza branży, analiza konkurencyjna)
 • Stanowi często wyzwanie dla biegłego wyceny przedsiębiorstwa/analityka, ponieważ musi on samodzielnie sporządzić prognozę finansową wycenianej spółki na podstawie jej analizy historycznej i zrozumienia jej otoczenia
 • Wymaga od jej autora nie tylko umiejętności analitycznych, ale także umiejętności opowiadania o spółce i procesie wyceny (ang. storytelling)

Najczęstsze przyczyny wyceny spółek giełdowych, które są omawiane na szkoleniu to:

 • Oszacowanie wartości wewnętrznej akcji w celu porównania z jej ceną giełdową
 • Obliczenie wartości inwestycyjnej akcji dla potrzeb ogłoszenia wezwania lub dla potrzeb weryfikacji finansowych warunków transakcji (ang. fairness opinion)
 • Oszacowanie wartości wewnętrznej akcji dla potrzeb pierwszej oferty publicznej (IPO)
Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Analityków papierów wartościowych z domów maklerskich
 • Prezesów zarządu (CEO), członków zarządu ds. finansowych (CFO) spółek giełdowych i planujących pierwszą ofertę publiczną
 • Dyrektorów finansowych, analityków finansowych, kontrolerów finansowych obecnych i przyszłych spółek giełdowych
 • Doradców w firmach konsultingowych
 • Rzeczoznawców majątkowych chcących poszerzyć swoje kompetencje
 • Biegłych wyceny przedsiębiorstwa, chcących zweryfikować swoje dotychczasowe doświadczenie
 • Pracowników kancelarii prawnych zaangażowanych w transakcje związane ze spółkami giełdowymi
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen
Cele i korzyści

Cel szkolenia:

 • Zaprezentowanie różnych standardów wartości stosowanych w przypadku wyceny spółek giełdowych tj. wartość wewnętrzna, inwestycyjna, godziwa, rynkowa, etc.
 • Zapoznanie Uczestników z najczęstszymi metodami wyceny spółek giełdowych tj. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, w tym FCFF, FCFE), metoda zdyskontowanych dywidend (DDM), metoda mnożników giełdowych
 • Omówienie etapów analizy fundamentalnej tj. analiza wewnętrzna (w tym finansowa) i analiza zewnętrzna (w tym makroekonomiczna, branży, konkurencji)
 • Określenie czynników decydujących o wartości przedsiębiorstwa w podziale na finansowe, marketingowe, niematerialne
 • Analiza krytyczna raportów analitycznych sporządzonych przez polskie domy maklerskie
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen dwóch spółek giełdowych

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość spółki giełdowej (value drivers)
 • Uczestnicy szkolenia dokonają krytycznej analizy raportów analitycznych przygotowanych przez polskie domy maklerskie
 • Razem z prowadzącym Uczestnicy przygotują wycenę spółek giełdowych z wykorzystaniem arkusza Excel
 • Szczegółowa analiza założeń dla potrzeb szacowania WACC
 • Poznanie specyfiki raportu analitycznego i raportu dla potrzeb fairness opinion
Program

Wprowadzenie – kluczowe aspekty

 • Standardy wyceny przedsiębiorstw – CBV, KSSW „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, IVS, CFA
 • Kluczowe standardy wartości stosowane w przypadku wyceny spółki giełdowej (godziwa, rynkowa, inwestycyjna, wewnętrzna)
 • Przegląd najczęstszych przyczyn wyceny spółek giełdowych (np. analiza fundamentalna, fairness opinion, dla potrzeb IPO, rozliczenie procesu nabycia PPA, test na utratę wartości, kupno/sprzedaż, wyciśnięcie mniejszościowego akcjonariusza – squeeze-out)

Analiza fundamentalna

 • Analiza wewnętrzna (w tym analiza finansowa)
 • Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa (finansowe, marketingowe, niematerialne)
 • Analiza zewnętrzna (w tym analiza makroekonomiczna, analiza branży, analiza konkurencji)
 • Kluczowe czynniki ryzyka
 • Prognoza rozwoju rynku i prognoza finansowa wycenianej spółki
 • Metoda DCF
 • Metoda porównawcza
 • Przedział wartości i punktowe oszacowanie wartości 1 akcji

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

 • Modele wolnych przepływów pieniężnych:
  • Model przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE)
  • Model przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa (FCFF)
  • Równoważność FCFF i FCFE
 • Sposoby kalkulacji wartości rezydualnej
 • Koszt kapitału:
  • Koszt kapitału własnego (stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko inwestycyjne, indeks Beta – lewarowana, odlewarowana, zalewarowana, premia za wielkość, premia za ryzyko specyficzne, premia za prognozę)
  • Model przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa (FCFF)
  • Koszt kapitału obcego
  • Średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital, WACC) — w tym efektywna stopa podatkowa, struktura kapitału

Wycena spółki metodą DDM i DEVA

 • Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM) – model jednofazowy, dwufazowy, trójfazowy
 • Metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych (DEVA) – EVA, ROIC, WACC, NOPAT

Wycena spółki za pomocą mnożników giełdowych

 • Mnożniki oparte na danych historycznych vs. prognostycznych
 • Korekty kategorii finansowych
 • Mnożniki oparte na wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value): EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Revenue
 • Mnożniki oparte na wartości rynkowej kapitałów własnych (Equity Value, EqV, P): P/BV, P/E
 • Kryteria wyboru spółek porównywalnych: profil biznesowy, profil finansowy
 • Aktywa pozaoperacyjne
 • Premie i dyskonta

Storytelling – umiejętność opowiadania nt. procesu wyceny spółki

Przykłady:

 1. Raporty analityczne autorstwa polskich domów maklerskich
 2. Wycena Allegro dla potrzeb IPO (metoda DCF, metoda mnożników giełdowych) – arkusz Excela
 3. Wycena spółki giełdowej (metoda DCF, metoda DEVA, metoda mnożników giełdowych) – arkusz Excela
Szczegóły programu modułowego

Cena

2490 zł netto ( 5904 zł brutto )

249 zł netto ( 5904 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

14-15 października 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com