Praktyka wyceny spółek – warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel – EY Academy of Business

Praktyka wyceny spółek – warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Umiejętność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz umiejętność interpretacji raportów z wyceny przygotowanych przez doradców lub analityków giełdowych, to niezbędne narzędzie podejmowania decyzji biznesowych oraz właścicielskich.

Kurs kierujemy przede wszystkim do:

 • menedżerów
 • biegłych rewidentów
 • analityków finansowych
 • kontrolerów finansowych
 • głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich i doradców w firmach konsultingowych, a także do rzeczoznawców majątkowych
 • syndyków masy upadłościowej
 • pracowników kancelarii prawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen
 • pracowników startupów.

 • Zapoznanie uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych
 • Zaprezentowanie przedstawianych metod na praktycznych przykładach
 • Określenie głównych czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • Dyskusja nad najważniejszymi dylematami i ograniczeniami związanymi z wycenami spółek

1. Wprowadzenie do wyceny

 • cena a wartość – czym się różnią
 • czym jest wycena
 • metody wyceny: majątkowe, dochodowe, porównawcze
 • perspektywy wyceny – obiektywny czy subiektywnyproces?
 • powody, dla których dokonuje się wyceny
 • źródła informacji, używane do wyceny

2. Metoda DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne)

 • czym są przepływy wg DCF, jakie przepływy podlegająwycenie
 • FCFF (free cash flow to firm)
  • czym jest wartość przedsiębiorstwa, jak się ją definiuje i oblicza
  • praktyczne sposoby dotyczące odwzorowywania modelu biznesowego i strategii firm w excelu oraz tworzenia racjonalnych prognoz
  • wycena spółek wzrostowych, dojrzałych, cyklicznych
  • wartość rezydualna – kiedy można ja zastosować, jakie założenia są racjonalne
 • FCFE (free cash flow to equity)
  • czym jest wartość dla akcjonariuszy i jak się ją oblicza
  • korekty przejścia między FCFF a FCFE (m.in. dług netto, rezerwy, faktoring, aktywa nieoperacyjne)
  • wpływ struktury grupy i metod konsolidacji na FCFF i FCFE
 • liczba akcji i wymagane korekty
 • zastosowanie modelu DCF do przejęć (rodzaje synergii, przejęcia gotówkowe, przejęcia za akcje)
 • wady i zalety metody oraz możliwości zastosowania metody DCF
 • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody DCF do wyceny spółki rozwijającej się organicznie oraz do spółki przejmującej inne podmioty za gotówkę oraz za akcje

3. Koszt kapitału

 • wartość pieniądza w czasie
 • koszt kapitału dłużnego
 • koszt kapitału własnego (CAPM), omówienie części składowych
 • średni ważony koszt kapitału (WACC)
 • optymalna struktura kapitału
 • zadanie praktyczne, obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału

4. Metoda porównawcza

 • na czym polega, możliwości jej zastosowania, wymagane założenia
 • podstawowe wskaźniki wyceny oparte na kapitalizacji i wartości przedsiębiorstwa (m.in. C/Z, EV/EBITDA, C/WK, EV/Sales)
 • zalety i wady poszczególnych wskaźników giełdowych używanych do wyceny
 • kryteria wyboru spółek porównywalnych
 • plusy i minusy metody
 • dodatkowe możliwości zastosowania: metoda transakcyjna, wartość rezydualna
 • zadanie praktyczne, wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, omówienie wyników wyceny
 • 5. Alternatywne metody wyceny
  • metoda „sum-ot-the-parts” (tzw. „suma części”)
   • nota segmentowa oraz jej wykorzystanie w wycenie,
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • metoda DDM (zdyskontowanych dywidend)
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • metoda EVA® (ekonomicznej wartości dodanej)
   • czym jest ekonomiczna wartość dodana,
   • dlaczego jest to najprostsza i zarazem najtrudniejsza metoda,
   • założenia metody, jej plusy i minusy oraz możliwości zastosowania,
  • metody majątkowe
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • rNPV (eNPV) – wartość bieżąca netto skorygowana o ryzyko
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • metoda opcji rzeczowych
   • założenia metody, jej plusy i minusy,
   • zastosowanie opcji call i opcji put do wyceny,
   • zadanie praktyczne.

  6. Kwestie niefinansowe (ang. ESG) w wycenie

  • czym są kwestie ESG (ang. environmental, social, governance),
  • przykłady kluczowych kwestii środowiskowych, społecznych I ładu korporacyjnego,
  • czy i jak włączać je do metod wyceny?

  7. Storytelling

  • czym jest „story” czyli tzw. opowieść, jak łączy się z wyceną spółki,
  • raport z wyceny – jak ważna w nim jest opowieść,
  • dobre i złe praktyki w raportach z wyceny,
  • omówienie przykładowego raportu z wyceny

  8. Podsumowanie

  • ograniczenia wyceny,
  • subiektywizm i dylematy w wycenie.

Milena Olszewska-Miszuris - Milena to praktyk wycen oraz analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Praktyka wyceny przedsiębiorstwa - dla kogo i po co?

Zdolność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych.

Praktyka wyceny spółek – warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Umiejętność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz umiejętność interpretacji raportów z wyceny przygotowanych przez doradców lub analityków giełdowych, to niezbędne narzędzie podejmowania decyzji biznesowych oraz właścicielskich.

Dla kogo

Kurs kierujemy przede wszystkim do:

 • menedżerów
 • biegłych rewidentów
 • analityków finansowych
 • kontrolerów finansowych
 • głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich i doradców w firmach konsultingowych, a także do rzeczoznawców majątkowych
 • syndyków masy upadłościowej
 • pracowników kancelarii prawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen
 • pracowników startupów.
Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych
 • Zaprezentowanie przedstawianych metod na praktycznych przykładach
 • Określenie głównych czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • Dyskusja nad najważniejszymi dylematami i ograniczeniami związanymi z wycenami spółek
Program

1. Wprowadzenie do wyceny

 • cena a wartość – czym się różnią
 • czym jest wycena
 • metody wyceny: majątkowe, dochodowe, porównawcze
 • perspektywy wyceny – obiektywny czy subiektywnyproces?
 • powody, dla których dokonuje się wyceny
 • źródła informacji, używane do wyceny

2. Metoda DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne)

 • czym są przepływy wg DCF, jakie przepływy podlegająwycenie
 • FCFF (free cash flow to firm)
  • czym jest wartość przedsiębiorstwa, jak się ją definiuje i oblicza
  • praktyczne sposoby dotyczące odwzorowywania modelu biznesowego i strategii firm w excelu oraz tworzenia racjonalnych prognoz
  • wycena spółek wzrostowych, dojrzałych, cyklicznych
  • wartość rezydualna – kiedy można ja zastosować, jakie założenia są racjonalne
 • FCFE (free cash flow to equity)
  • czym jest wartość dla akcjonariuszy i jak się ją oblicza
  • korekty przejścia między FCFF a FCFE (m.in. dług netto, rezerwy, faktoring, aktywa nieoperacyjne)
  • wpływ struktury grupy i metod konsolidacji na FCFF i FCFE
 • liczba akcji i wymagane korekty
 • zastosowanie modelu DCF do przejęć (rodzaje synergii, przejęcia gotówkowe, przejęcia za akcje)
 • wady i zalety metody oraz możliwości zastosowania metody DCF
 • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody DCF do wyceny spółki rozwijającej się organicznie oraz do spółki przejmującej inne podmioty za gotówkę oraz za akcje

3. Koszt kapitału

 • wartość pieniądza w czasie
 • koszt kapitału dłużnego
 • koszt kapitału własnego (CAPM), omówienie części składowych
 • średni ważony koszt kapitału (WACC)
 • optymalna struktura kapitału
 • zadanie praktyczne, obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału

4. Metoda porównawcza

 • na czym polega, możliwości jej zastosowania, wymagane założenia
 • podstawowe wskaźniki wyceny oparte na kapitalizacji i wartości przedsiębiorstwa (m.in. C/Z, EV/EBITDA, C/WK, EV/Sales)
 • zalety i wady poszczególnych wskaźników giełdowych używanych do wyceny
 • kryteria wyboru spółek porównywalnych
 • plusy i minusy metody
 • dodatkowe możliwości zastosowania: metoda transakcyjna, wartość rezydualna
 • zadanie praktyczne, wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, omówienie wyników wyceny
 • 5. Alternatywne metody wyceny
  • metoda „sum-ot-the-parts” (tzw. „suma części”)
   • nota segmentowa oraz jej wykorzystanie w wycenie,
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • metoda DDM (zdyskontowanych dywidend)
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • metoda EVA® (ekonomicznej wartości dodanej)
   • czym jest ekonomiczna wartość dodana,
   • dlaczego jest to najprostsza i zarazem najtrudniejsza metoda,
   • założenia metody, jej plusy i minusy oraz możliwości zastosowania,
  • metody majątkowe
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • rNPV (eNPV) – wartość bieżąca netto skorygowana o ryzyko
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
  • metoda opcji rzeczowych
   • założenia metody, jej plusy i minusy,
   • zastosowanie opcji call i opcji put do wyceny,
   • zadanie praktyczne.

  6. Kwestie niefinansowe (ang. ESG) w wycenie

  • czym są kwestie ESG (ang. environmental, social, governance),
  • przykłady kluczowych kwestii środowiskowych, społecznych I ładu korporacyjnego,
  • czy i jak włączać je do metod wyceny?

  7. Storytelling

  • czym jest „story” czyli tzw. opowieść, jak łączy się z wyceną spółki,
  • raport z wyceny – jak ważna w nim jest opowieść,
  • dobre i złe praktyki w raportach z wyceny,
  • omówienie przykładowego raportu z wyceny

  8. Podsumowanie

  • ograniczenia wyceny,
  • subiektywizm i dylematy w wycenie.
Szczegóły programu modułowego

Cena

3500 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Termin zostanie podany

 

Szkolenie w godzinach 9.00-16.30

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com