Bartłomiej Cegłowski – EY Academy of Business

Bartłomiej Cegłowski

Trener i wykładowca z ponad 20-letnim stażem

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, oceną projektów inwestycyjnych i zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.

Od 1999 roku pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA. Doktor nauk ekonomicznych. Członek Rady Nadzorczej spółki z branży gamingowej notowanej na GPW, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV), przez kilkanaście lat był wiceprezesem spółki konsultingowej.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku książek (m.in. „Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach”, PWN, Warszawa 2021).

Pasjonat Excela i jego wykorzystania do rozwiązywania problemów biznesowych, gromadzenia i prezentowania danych.