Planowanie i budżetowanie – EY Academy of Business

Planowanie i budżetowanie

Planowanie jest podstawą wszystkich innych funkcji zarządzania, gdyż bez planu nie da się stwierdzić, czy udało się go zrealizować. Dotyczy to również budżetu firmy, zarówno w ujęciu operacyjnym, jak i finansowym.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Osobom, których celem jest rozpoczęcie procesu budżetowania w przedsiębiorstwie
 • Osobom odpowiedzialnym za planowanie i ocenę skuteczności inwestycji
 • Osobom, które chcą nauczyć się przygotowywać budżet projektów i śledzić jego wykonanie przy użyciu metody Earned Value
 • Kierownikom controllingu, dyrektorom finansowym odpowiedzialnym za wdrożenie procesu budżetowania
 • Osobom przygotowującym się do pracy w obszarze controllingu i planowania

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak wprowadzić proces budżetowania w swojej firmie?
 • Jak przygotować plan projektu?
 • Jak przygotować plan inwestycji i ocenić jej opłacalność?
 • Jak wprowadzić ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie?

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Umiał zastosować metodę Earned Value do śledzenia wykonania budżetu
 • Umiał wprowadzać ośrodki odpowiedzialności i określał ich zadania w przedsiębiorstwie
 • Wiedział, jak wdrożyć plan budżetowania w organizacji
 • Dobrze przygotowywał harmonogram budżetu i określał zapas czasowy dla poszczególnych zadań
 1. Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie i ich rola
 2. Budżet jako kierunek rozwoju organizacji
 3. Metody i proces budżetowania, budżety cząstkowe
 4. Budżet operacyjny, finansowy – budowa master budget w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz usługowym
 5. CPM – metoda ścieżki krytycznej i jej zastosowanie w budowaniu harmonogramu budżetu
 6. Planowanie inwestycji metodą TCO (Total Cost of Ownership) w ujęciu wynikowym i gotówkowym. Wskaźniki oceny planów inwestycyjnych
 7. Budżet projektu i kontrola wykonania projektu pod względem kosztu i czasu realizacji w odniesieniu do założonego planu (Metoda Earned Value)
 8. Budżetowanie elastyczne sprzedaży – zastosowanie współczynników zmienności
 9. Kontrola wykonania budżetu
 10. Zarządzania i kontrola kosztów poprzez odchylenia
 11. Koncepcja Beyond Budgeting i koncepcja alternatywnego budżetowania ABB

Wojciech Próchnicki - doświadczony finansista i konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Planowanie i budżetowanie

Planowanie jest podstawą wszystkich innych funkcji zarządzania, gdyż bez planu nie da się stwierdzić, czy udało się go zrealizować. Dotyczy to również budżetu firmy, zarówno w ujęciu operacyjnym, jak i finansowym.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Dla kogo?

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Osobom, których celem jest rozpoczęcie procesu budżetowania w przedsiębiorstwie
 • Osobom odpowiedzialnym za planowanie i ocenę skuteczności inwestycji
 • Osobom, które chcą nauczyć się przygotowywać budżet projektów i śledzić jego wykonanie przy użyciu metody Earned Value
 • Kierownikom controllingu, dyrektorom finansowym odpowiedzialnym za wdrożenie procesu budżetowania
 • Osobom przygotowującym się do pracy w obszarze controllingu i planowania
Cele i korzyści

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak wprowadzić proces budżetowania w swojej firmie?
 • Jak przygotować plan projektu?
 • Jak przygotować plan inwestycji i ocenić jej opłacalność?
 • Jak wprowadzić ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie?

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Umiał zastosować metodę Earned Value do śledzenia wykonania budżetu
 • Umiał wprowadzać ośrodki odpowiedzialności i określał ich zadania w przedsiębiorstwie
 • Wiedział, jak wdrożyć plan budżetowania w organizacji
 • Dobrze przygotowywał harmonogram budżetu i określał zapas czasowy dla poszczególnych zadań
Program
 1. Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie i ich rola
 2. Budżet jako kierunek rozwoju organizacji
 3. Metody i proces budżetowania, budżety cząstkowe
 4. Budżet operacyjny, finansowy – budowa master budget w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz usługowym
 5. CPM – metoda ścieżki krytycznej i jej zastosowanie w budowaniu harmonogramu budżetu
 6. Planowanie inwestycji metodą TCO (Total Cost of Ownership) w ujęciu wynikowym i gotówkowym. Wskaźniki oceny planów inwestycyjnych
 7. Budżet projektu i kontrola wykonania projektu pod względem kosztu i czasu realizacji w odniesieniu do założonego planu (Metoda Earned Value)
 8. Budżetowanie elastyczne sprzedaży – zastosowanie współczynników zmienności
 9. Kontrola wykonania budżetu
 10. Zarządzania i kontrola kosztów poprzez odchylenia
 11. Koncepcja Beyond Budgeting i koncepcja alternatywnego budżetowania ABB

Cena

2390 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

16-17 lutego 2023

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com