Akademia Controllingu – EY Certified Controller – EY Academy of Business

Akademia Controllingu – EY Certified Controller

Program EY Certified Controller ma na celu zapoznanie uczestników z systemem sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. W cyklu modułowym przestawione zostaną funkcje controllingu w przedsiębiorstwie, jakimi są planowanie, sterowanie, nadzorowanie i kontrola. Jak przygotować budżet? W jaki sposób skalkulować koszt jednostkowy w przedsiębiorstwie? Na czym polega i jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych i rachunek rentowności firmy? W jaki sposób czytać sprawozdania i przeprowadzać na ich podstawie analizę? Jak wprowadzić system raportowania w jednostce niezbędny do podejmowania trafnych i opłacalnych decyzji biznesowych? W czym może pomóc umiejętna analiza projektów inwestycyjnych firmy? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy EY Certified Controller.

Cykl podzielony jest na kilka modułów. Istnieje możliwość zgłoszenia się na wybrane moduły zgodnie z warunkami udziału. Po każdym module można uzyskać certyfikat. Zachęcamy jednak do uporządkowania wiedzy i przejścia przez cały program szkoleń.

Istnieje możliwość uzyskania Dyplomu EY Certified Controller po wybraniu pakietu EY Certified Controller Dyplom i zdaniu egzaminu.

Do szkoleń można dokupić nagrania. Zakup nagrania jest dostępny tylko dla osób, które wykupiły szkolenie.

Controller finansowy – przygotowanie do zawodu od podstaw

Kompleksowy program szkoleniowy Akademia Controllingu to propozycja dedykowana głównie osobom, które chcą rozpocząć pracę w obszarze controllingu lub chcą posiąść dobrze usystematyzowaną wiedzę z zakresu finansów, kalkulacji kosztów oraz planowania i kontroli działalności przedsiębiorstwa. Będzie to program idealny dla początkujących controllerów finansowych, ale także kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych oraz wszystkich innych pracowników, którzy zajmują się oceną skuteczności działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta lub są odpowiedzialni za kontrolę kosztów i przychodów w firmie.

Choć istnieje możliwość skorzystania z każdego z 6 modułów Akademii Controllingu osobno, to jednak odbycie całego programu szkoleń stanowi najlepszy sposób na uporządkowanie wiedzy, poznanie tematu od podstaw aż po bardziej szczegółowe zagadnienia oraz zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu związanego z controllingiem.

Co zyskasz, biorąc udział we wszystkich modułach kursu?

Program “Akademia Controllingu – EY Certified Controller” obejmuje 6 modułów, które mają za zadanie w sposób kompleksowy i uporządkowany wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu controllingu.

Moduł “Wdrożenie controllingu w organizacji” to kompendium najważniejszych informacji dotyczących narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego. Porusza także między innymi tematykę praktyk tworzenia raportów zarządczych oraz wskaźników (KPI, KRI). Z tego szkolenia dowiesz się, jaka jest rola i zadania controllingu w przedsiębiorstwie oraz na czym polega system informacji zarządczej i rachunkowość zarządcza.

Moduł “Controlling kosztów” zgodnie ze swoją nazwą dotyczy przede wszystkim różnych rodzajów kosztów w perspektywie krótko- i długoterminowej, ale także najczęściej stosowanych sposobów kalkulacji kosztów. To jeden z najważniejszych modułów, ponieważ controlling kosztów to podstawowy rodzaj controllingu, bez którego nie może się obejść żadna firma. Tylko odpowiednia kalkulacja kosztów wytworzenia produktu czy świadczenia usługi pozwoli podejmować odpowiednie decyzje finansowe oraz obliczyć wartościowy i ilościowy próg rentowności.

Równie istotny jest także “Controlling finansowy” – kolejny moduł Akademii Controllingu, który powinien doskonale opanować nie tylko każdy kontroler finansowy, ale także inni pracownicy działów finansowych czy kadry menedżerskiej lub zarządczej. Dzięki temu szkoleniu wstępna analiza sprawozdań finansowych, wskaźniki płynności finansowej czy rachunek przepływów pieniężnych nie będą już miały przed Tobą tajemnic.

Z modułu “Planowanie i budżetowanie” dowiesz się, jak przygotować plan projektu lub inwestycji i ocenić jej opłacalność, jak wprowadzić w swojej firmie proces budżetowania oraz ośrodki odpowiedzialności. Moduł “Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta” umożliwi badanie efektywności kontroli wewnętrznych dotyczących dobrego zarządzania sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Poznasz metody kalkulacji ceny i zarządzania prowizjami, a także najczęściej stosowane wskaźniki.

Wzięcie udziału we wszystkich modułach szkolenia pozwoli na wypracowanie kompetencji kontrolera finansowego, które są niezbędne do pełnienia tej funkcji w firmie czy organizacji. Dzięki Akademii Controllingu poznasz także podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw, controlling operacyjny oraz zyskasz prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu, dzięki którym Twoja praca stanie się łatwiejsza i bardziej efektywna.

Certyfikat wydawany po ukończeniu poszczególnych modułów stanowi poświadczenie wiedzy i umiejętności nabytych w danym zakresie. Jednak uzyskanie Dyplomu EY Certified Controller po zdaniu egzaminu i ukończeniu pakietu szkoleń to dokument potwierdzający kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu na stanowisku controllera finansowego lub zawodów z nim powiązanych.

Akademię Controllingu polecamy szczególnie:

 • Osobom chcącym rozpocząć pracę w obszarze controllingu, planowania, analiz i kontroli działalności przedsiębiorstwa
 • Kadrze menedżerskiej , która chce wprowadzić controlling, analizę i kontrolę kosztów w swoich organizacjach
 • Pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę kosztów w firmie
 • Dyrektorom finansowym, którzy chcą wprowadzić system kontroli, planowania i ewidencji kosztów i wyniku w organizacji
 • Osobom przygotowującym się do pracy w zespole analiz kosztowych, controllingu, kalkulacji kosztów
 • Pracownikom zajmującym się oceną skuteczności działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta

Cel szkolenia

Celem Akademii Controllingu jest:

 • Wyjaśnienie roli i zadań controllingu w przedsiębiorstwie
 • Pokazanie narzędzi controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym
 • Przedstawienie możliwości zastosowania różnych rachunków kosztów
 • Pokazanie, jak wprowadzić system kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
 • Wyjaśnienie, na czym polega analiza wskaźnikowa i jak można ocenić sytuację firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Pokazanie, jak tworzyć budżety operacyjne, finansowe i budżety projektów
 • Omówienie, przy pomocy jakich miar można oceniać działania sprzedażowe, marketing i obsługę klienta
 • Wzrost umiejętności obsługi Excela w zakresie najbardziej przydatnym kontrolerom finansowym

Program „Akademia Controllingu – EY Certified Controller” składa się z 6 modułów: Wdrożenie controllingu w organizacji, Controlling kosztów, Controlling finansowy, Planowanie i budżetowanie, Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, Excel dla controllerów i księgowych oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 modułów z dostępem do nagrań (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom PLUS), pakiet 6 modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom), pakiet 4 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MEDIUM), pakiet 2 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MINI) lub, w przypadku wyboru 1 modułu, wybierz Akademia Controllingu – 1 wybrany moduł.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Wdrożenie controllingu w organizacji

Czym jest controlling i jak wdrożyć w organizacji system informacji zarządczej. Dobre praktyki tworzenia raportów zarządczych. Wskaźniki (KPI, KRI) i zrównoważona karta wyników. Narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego.

Controlling kosztów

Rodzaje kosztów – perspektywa krótko- i długoterminowa. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Rachunek kosztów działań. Analiza progu rentowności. Decyzja: kupić czy produkować? Kontrola kosztów.

Controlling finansowy

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych: struktura, rentowność, płynność, zadłużenie itd. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki finansowe i operacyjne. Ekonomiczna wartość dodana (EVA). Planowanie płynności.

Planowanie i budżetowanie

Metody budżetowania, budżet główny i budżety cząstkowe. Budżet operacyjny i finansowy. Budżet projektu i kontrola jego wykonania. Zarządzanie przez odchylenia. Alternatywne koncepcje budżetowania.

Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Ocena skuteczności działań marketingu w kanałach cyfrowych. Ocena działań sprzedażowych offline i online. Wskaźniki dotyczące obsługi klienta. Planowanie sprzedaży sezonowej.

Excel dla controllerów i księgowych

Zastosowanie funkcji i narzędzi Excela w controllingu i księgowości, zastosowanie tabel przestawnych w raportowaniu i analizie danych, zastosowanie kokpitów menedżerskich oraz zasady wizualizacji danych w Excelu.

Egzamin

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Bartłomiej Cegłowski - trener i wykładowca z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, oceną projektów inwestycyjnych i zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.

Krzysztof Dwornicki - wieloletni dyrektor departamentów controllingu, m.in. w międzynarodowych korporacjach. Praktyk z 17-letnim doświadczeniem w rachunkowości zarządczej i controllingu.

Piotr Majcher - Piotr prowadzi szkolenia dla EY Academy of Business od 2018 roku. Jest doświadczonym trenerem Microsoft Excel oraz technologii powiązanych. Prowadzone przez niego zajęcia mają charakter warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń.

Michał Szudejko - menedżer controllingu i finansów. Pełni rolę biznes partnera dla liderów poszczególnych segmentów, doradcy zarządu w kreowaniu i egzekucji strategii oraz dostawcy wysokiej jakości danych i analiz. Odpowiada także za budżetowanie i raportowanie.

Jacek Jamroż - dyrektor finansowy, menedżer projektów, architekt biznesowy IT, doradca. Trener biznesu, z doświadczeniem ponad 600 dni szkoleniowych, którego cechuje umiejętność łączenia twardych i miękkich kompetencji trenerskich.

Tomasz Zdziarski - menedżer, konsultant w obszarze FI/CO. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Na sali szkoleniowej spędził ponad 4500 godzin.

Rozpoczęcie kolejnej edycji w październiku 2024 – zgłoś się już dzisiaj!

Moduł Obecna edycja
Wdrożenie controllingu w organizacji 11-12 kwietnia 2024
Controlling kosztów 8-9 maja 2024
Controlling finansowy 20-21 czerwca 2024
Planowanie i budżetowanie 16-17 września 2024
Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta 14-15 października 2024
Excel dla controllerów i księgowych 20-21 listopada 2024
Egzamin 6 grudnia 2024

Akademia Controllingu - Pakiet Dyplom PLUS

Cena obejmuje udział w 6 modułach (12 dni szkoleniowych), dostęp do nagrań po szkoleniu na 30 dni oraz egzamin

Cena

13750 zł netto ( 16913 zł brutto )

Akademia Controllingu - Pakiet Dyplom

Cena obejmuje udział w 6 modułach (12 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

11990 zł netto ( 14748 zł brutto )

Akademia Controllingu – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w 4 dowolnie wybranych modułach (8 dni szkoleniowych)

Cena

9350 zł netto ( 11501 zł brutto )

Akademia Controllingu – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w 2 dowolnie wybranych modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4950 zł netto ( 6089 zł brutto )

Akademia Controllingu - 1 wybrany moduł

Cena obejmuje udział w 1 dowolnie wybranym module (2 dni szkoleniowe)

Cena

2650 zł netto ( 3260 zł brutto )

Akademia Controllingu – EY Certified Controller

Program EY Certified Controller ma na celu zapoznanie uczestników z systemem sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. W cyklu modułowym przestawione zostaną funkcje controllingu w przedsiębiorstwie, jakimi są planowanie, sterowanie, nadzorowanie i kontrola. Jak przygotować budżet? W jaki sposób skalkulować koszt jednostkowy w przedsiębiorstwie? Na czym polega i jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych i rachunek rentowności firmy? W jaki sposób czytać sprawozdania i przeprowadzać na ich podstawie analizę? Jak wprowadzić system raportowania w jednostce niezbędny do podejmowania trafnych i opłacalnych decyzji biznesowych? W czym może pomóc umiejętna analiza projektów inwestycyjnych firmy? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy EY Certified Controller.

Cykl podzielony jest na kilka modułów. Istnieje możliwość zgłoszenia się na wybrane moduły zgodnie z warunkami udziału. Po każdym module można uzyskać certyfikat. Zachęcamy jednak do uporządkowania wiedzy i przejścia przez cały program szkoleń.

Istnieje możliwość uzyskania Dyplomu EY Certified Controller po wybraniu pakietu EY Certified Controller Dyplom i zdaniu egzaminu.

Do szkoleń można dokupić nagrania. Zakup nagrania jest dostępny tylko dla osób, które wykupiły szkolenie.

Controller finansowy – przygotowanie do zawodu od podstaw

Kompleksowy program szkoleniowy Akademia Controllingu to propozycja dedykowana głównie osobom, które chcą rozpocząć pracę w obszarze controllingu lub chcą posiąść dobrze usystematyzowaną wiedzę z zakresu finansów, kalkulacji kosztów oraz planowania i kontroli działalności przedsiębiorstwa. Będzie to program idealny dla początkujących controllerów finansowych, ale także kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych oraz wszystkich innych pracowników, którzy zajmują się oceną skuteczności działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta lub są odpowiedzialni za kontrolę kosztów i przychodów w firmie.

Choć istnieje możliwość skorzystania z każdego z 6 modułów Akademii Controllingu osobno, to jednak odbycie całego programu szkoleń stanowi najlepszy sposób na uporządkowanie wiedzy, poznanie tematu od podstaw aż po bardziej szczegółowe zagadnienia oraz zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu związanego z controllingiem.

Co zyskasz, biorąc udział we wszystkich modułach kursu?

Program “Akademia Controllingu – EY Certified Controller” obejmuje 6 modułów, które mają za zadanie w sposób kompleksowy i uporządkowany wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu controllingu.

Moduł “Wdrożenie controllingu w organizacji” to kompendium najważniejszych informacji dotyczących narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego. Porusza także między innymi tematykę praktyk tworzenia raportów zarządczych oraz wskaźników (KPI, KRI). Z tego szkolenia dowiesz się, jaka jest rola i zadania controllingu w przedsiębiorstwie oraz na czym polega system informacji zarządczej i rachunkowość zarządcza.

Moduł “Controlling kosztów” zgodnie ze swoją nazwą dotyczy przede wszystkim różnych rodzajów kosztów w perspektywie krótko- i długoterminowej, ale także najczęściej stosowanych sposobów kalkulacji kosztów. To jeden z najważniejszych modułów, ponieważ controlling kosztów to podstawowy rodzaj controllingu, bez którego nie może się obejść żadna firma. Tylko odpowiednia kalkulacja kosztów wytworzenia produktu czy świadczenia usługi pozwoli podejmować odpowiednie decyzje finansowe oraz obliczyć wartościowy i ilościowy próg rentowności.

Równie istotny jest także “Controlling finansowy” – kolejny moduł Akademii Controllingu, który powinien doskonale opanować nie tylko każdy kontroler finansowy, ale także inni pracownicy działów finansowych czy kadry menedżerskiej lub zarządczej. Dzięki temu szkoleniu wstępna analiza sprawozdań finansowych, wskaźniki płynności finansowej czy rachunek przepływów pieniężnych nie będą już miały przed Tobą tajemnic.

Z modułu “Planowanie i budżetowanie” dowiesz się, jak przygotować plan projektu lub inwestycji i ocenić jej opłacalność, jak wprowadzić w swojej firmie proces budżetowania oraz ośrodki odpowiedzialności. Moduł “Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta” umożliwi badanie efektywności kontroli wewnętrznych dotyczących dobrego zarządzania sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Poznasz metody kalkulacji ceny i zarządzania prowizjami, a także najczęściej stosowane wskaźniki.

Wzięcie udziału we wszystkich modułach szkolenia pozwoli na wypracowanie kompetencji kontrolera finansowego, które są niezbędne do pełnienia tej funkcji w firmie czy organizacji. Dzięki Akademii Controllingu poznasz także podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw, controlling operacyjny oraz zyskasz prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu, dzięki którym Twoja praca stanie się łatwiejsza i bardziej efektywna.

Certyfikat wydawany po ukończeniu poszczególnych modułów stanowi poświadczenie wiedzy i umiejętności nabytych w danym zakresie. Jednak uzyskanie Dyplomu EY Certified Controller po zdaniu egzaminu i ukończeniu pakietu szkoleń to dokument potwierdzający kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu na stanowisku controllera finansowego lub zawodów z nim powiązanych.

Dla kogo?

Akademię Controllingu polecamy szczególnie:

 • Osobom chcącym rozpocząć pracę w obszarze controllingu, planowania, analiz i kontroli działalności przedsiębiorstwa
 • Kadrze menedżerskiej , która chce wprowadzić controlling, analizę i kontrolę kosztów w swoich organizacjach
 • Pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę kosztów w firmie
 • Dyrektorom finansowym, którzy chcą wprowadzić system kontroli, planowania i ewidencji kosztów i wyniku w organizacji
 • Osobom przygotowującym się do pracy w zespole analiz kosztowych, controllingu, kalkulacji kosztów
 • Pracownikom zajmującym się oceną skuteczności działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta
Cele i korzyści

Cel szkolenia

Celem Akademii Controllingu jest:

 • Wyjaśnienie roli i zadań controllingu w przedsiębiorstwie
 • Pokazanie narzędzi controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym
 • Przedstawienie możliwości zastosowania różnych rachunków kosztów
 • Pokazanie, jak wprowadzić system kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
 • Wyjaśnienie, na czym polega analiza wskaźnikowa i jak można ocenić sytuację firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Pokazanie, jak tworzyć budżety operacyjne, finansowe i budżety projektów
 • Omówienie, przy pomocy jakich miar można oceniać działania sprzedażowe, marketing i obsługę klienta
 • Wzrost umiejętności obsługi Excela w zakresie najbardziej przydatnym kontrolerom finansowym
Harmonogram

Rozpoczęcie kolejnej edycji w październiku 2024 – zgłoś się już dzisiaj!

Moduł Obecna edycja
Wdrożenie controllingu w organizacji 11-12 kwietnia 2024
Controlling kosztów 8-9 maja 2024
Controlling finansowy 20-21 czerwca 2024
Planowanie i budżetowanie 16-17 września 2024
Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta 14-15 października 2024
Excel dla controllerów i księgowych 20-21 listopada 2024
Egzamin 6 grudnia 2024
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Controllingu – EY Certified Controller” składa się z 6 modułów: Wdrożenie controllingu w organizacji, Controlling kosztów, Controlling finansowy, Planowanie i budżetowanie, Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, Excel dla controllerów i księgowych oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 modułów z dostępem do nagrań (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom PLUS), pakiet 6 modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom), pakiet 4 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MEDIUM), pakiet 2 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MINI) lub, w przypadku wyboru 1 modułu, wybierz Akademia Controllingu – 1 wybrany moduł.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Wdrożenie controllingu w organizacji

Czym jest controlling i jak wdrożyć w organizacji system informacji zarządczej. Dobre praktyki tworzenia raportów zarządczych. Wskaźniki (KPI, KRI) i zrównoważona karta wyników. Narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego.

Controlling kosztów

Rodzaje kosztów – perspektywa krótko- i długoterminowa. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Rachunek kosztów działań. Analiza progu rentowności. Decyzja: kupić czy produkować? Kontrola kosztów.

Controlling finansowy

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych: struktura, rentowność, płynność, zadłużenie itd. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki finansowe i operacyjne. Ekonomiczna wartość dodana (EVA). Planowanie płynności.

Planowanie i budżetowanie

Metody budżetowania, budżet główny i budżety cząstkowe. Budżet operacyjny i finansowy. Budżet projektu i kontrola jego wykonania. Zarządzanie przez odchylenia. Alternatywne koncepcje budżetowania.

Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Ocena skuteczności działań marketingu w kanałach cyfrowych. Ocena działań sprzedażowych offline i online. Wskaźniki dotyczące obsługi klienta. Planowanie sprzedaży sezonowej.

Excel dla controllerów i księgowych

Zastosowanie funkcji i narzędzi Excela w controllingu i księgowości, zastosowanie tabel przestawnych w raportowaniu i analizie danych, zastosowanie kokpitów menedżerskich oraz zasady wizualizacji danych w Excelu.

Egzamin

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Cena

2650 zł netto ( 3260 zł brutto ) - 1 wybrany moduł

4950 zł netto ( 3260 zł brutto ) - pakiet MINI

9350 zł netto ( 3260 zł brutto ) - pakiet MEDIUM

11990 zł netto ( 3260 zł brutto ) - Pakiet Dyplom

13750 zł netto ( 3260 zł brutto ) - Pakiet Dyplom PLUS

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

7 października 2024

 

Termin najbliższego modułu obecnej edycji:

20-21 czerwca 2024

 

Przyjmujemy zapisy w trakcie trwania programu na wybrane moduły

 

Szczegółowe terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com