Akademia Controllingu – EY Certified Controller – EY Academy of Business

Akademia Controllingu – EY Certified Controller

Program EY Certified Controller ma na celu zapoznanie uczestników z systemem  sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. W cyklu modułowym przestawione zostaną funkcje controllingu w przedsiębiorstwie jakimi są planowanie, sterowanie, nadzorowanie i kontrola. Jak przygotować budżet? W jaki sposób skalkulować koszt jednostkowy w przedsiębiorstwie? Na czym polega i jak przygotować rachunek rentowności firmy? W jaki sposób czytać sprawozdania i przeprowadzać na ich podstawie analizę? Jak wprowadzić system raportowana w jednostce niezbędny do podejmowania trafnych i opłacalnych decyzji biznesowych? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy EY Certified Controller.

Cykl podzielony jest na kilka modułów. Istnieje możliwość zgłoszenia się na wybrane moduły zgodnie z warunkami udziału. Po każdym module można uzyskać certyfikat. Zachęcamy jednak do uporządkowania wiedzy i przejścia przez cały program szkoleń.

Istnieje możliwość uzyskania Dyplomu EY Certified Controller po wybraniu pakietu EY Certified Controller Dyplom i zdaniu egzaminu.

Do szkoleń można dokupić nagrania. Zakup nagrania jest dostępny tylko dla osób, które wykupiły szkolenie.

Akademię Controllingu polecamy szczególnie:

 • Osobom chcącym rozpocząć pracę w obszarze controllingu, planowania, analiz i kontroli działalności przedsiębiorstwa
 • Kadrze menedżerskiej , która chce wprowadzić controlling, analizę i kontrolę kosztów w swoich organizacjach
 • Pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę kosztów w firmie
 • Dyrektorom finansowym, którzy chcą wprowadzić system kontroli, planowania i ewidencji kosztów i wyniku w organizacji
 • Osobom przygotowującym się do pracy w zespole analiz kosztowych, controllingu, kalkulacji kosztów
 • Pracownikom zajmującym się oceną skuteczności działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta

Cel szkolenia

Celem Akademii Controllingu jest:

 • Wyjaśnienie roli i zadań controllingu w przedsiębiorstwie
 • Pokazanie narzędzi controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym
 • Przedstawienie możliwości zastosowania różnych rachunków kosztów
 • Pokazanie, jak wprowadzić system kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
 • Wyjaśnienie, na czym polega analiza wskaźnikowa i jak można ocenić sytuację firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Pokazanie, jak tworzyć budżety operacyjne, finansowe i budżety projektów
 • Omówienie, przy pomocy jakich miar można oceniać działania sprzedażowe, marketing i obsługę klienta
 • Wzrost umiejętności obsługi Excela w zakresie najbardziej przydatnym kontrolerom finansowym

Program „Akademia Controllingu – EY Certified Controller” składa się z 6 modułów: Wdrożenie controllingu w organizacji, Controlling kosztów, Controlling finansowy, Planowanie i budżetowanie, Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, Power Query – Excel dla controllerów oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 modułów z dostępem do nagrań (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom PLUS), pakiet 6 modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom), pakiet 4 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MEDIUM), pakiet 2 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MINI) lub, w przypadku wyboru 1 modułu, wybierz Akademia Controllingu – 1 wybrany moduł.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Wdrożenie controllingu w organizacji

Czym jest controlling i jak wdrożyć w organizacji system informacji zarządczej. Dobre praktyki tworzenia raportów zarządczych. Wskaźniki (KPI, KRI) i zrównoważona karta wyników. Narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego.

Controlling kosztów

Rodzaje kosztów – perspektywa krótko- i długoterminowa. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Rachunek kosztów działań. Analiza progu rentowności. Decyzja: kupić czy produkować? Kontrola kosztów.

Controlling finansowy

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych: struktura, rentowność, płynność, zadłużenie itd. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki finansowe i operacyjne. Ekonomiczna wartość dodana (EVA). Planowanie płynności.

Planowanie i budżetowanie

Metody budżetowania, budżet główny i budżety cząstkowe. Budżet operacyjny i finansowy. Budżet projektu i kontrola jego wykonania. Zarządzanie przez odchylenia. Alternatywne koncepcje budżetowania.

Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Ocena skuteczności działań marketingu w kanałach cyfrowych. Ocena działań sprzedażowych offline i online. Wskaźniki dotyczące obsługi klienta. Planowanie sprzedaży sezonowej.

Power Query – Excel dla controllerów

Edytor zapytań. Pobieranie danych z różnych źródeł i ich przekształcanie. Różne sposoby automatycznego łączenia danych. Kolumny przestawne. Wstęp do języka M.

Egzamin

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Bartłomiej Cegłowski - trener i wykładowca z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, oceną projektów inwestycyjnych i zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.

Krzysztof Dwornicki - wieloletni dyrektor departamentów controllingu, m.in. w międzynarodowych korporacjach. Praktyk z 17-letnim doświadczeniem w rachunkowości zarządczej i controllingu.

Obecna edycja:

Wdrożenie controllingu w organizacji
Controlling kosztów
Controlling finansowy
Planowanie i budżetowanie
Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta
Power Query — Excel dla controllerów 13-14 kwietnia 2023
Egzamin

 

Nowa edycja:

Wdrożenie controllingu w organizacji 20-21 kwietnia 2023
Controlling kosztów 18-19 maja 2023
Controlling finansowy 15-16 czerwca 2023
Planowanie i budżetowanie 14-15 września 2023
Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta 12-13 października 2023
Power Query — Excel dla controllerów 16-17 listopada 2023
Egzamin 24 listopada 2023
Dostępne opcje

Akademia Controllingu - Pakiet Dyplom PLUS

Cena obejmuje udział w 6 modułach (12 dni szkoleniowych), dostęp do nagrań po szkoleniu na 30 dni oraz egzamin

Cena

13750 zł netto

Akademia Controllingu - Pakiet Dyplom

Cena obejmuje udział w 6 modułach (12 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

11990 zł netto

Akademia Controllingu – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w 4 dowolnie wybranych modułach (8 dni szkoleniowych)

Cena

9350 zł netto

Akademia Controllingu – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w 2 dowolnie wybranych modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4950 zł netto

Akademia Controllingu - 1 wybrany moduł

Cena obejmuje udział w 1 dowolnie wybranym module (2 dni szkoleniowe)

Cena

2650 zł netto

Akademia Controllingu – EY Certified Controller

Program EY Certified Controller ma na celu zapoznanie uczestników z systemem  sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. W cyklu modułowym przestawione zostaną funkcje controllingu w przedsiębiorstwie jakimi są planowanie, sterowanie, nadzorowanie i kontrola. Jak przygotować budżet? W jaki sposób skalkulować koszt jednostkowy w przedsiębiorstwie? Na czym polega i jak przygotować rachunek rentowności firmy? W jaki sposób czytać sprawozdania i przeprowadzać na ich podstawie analizę? Jak wprowadzić system raportowana w jednostce niezbędny do podejmowania trafnych i opłacalnych decyzji biznesowych? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy EY Certified Controller.

Cykl podzielony jest na kilka modułów. Istnieje możliwość zgłoszenia się na wybrane moduły zgodnie z warunkami udziału. Po każdym module można uzyskać certyfikat. Zachęcamy jednak do uporządkowania wiedzy i przejścia przez cały program szkoleń.

Istnieje możliwość uzyskania Dyplomu EY Certified Controller po wybraniu pakietu EY Certified Controller Dyplom i zdaniu egzaminu.

Do szkoleń można dokupić nagrania. Zakup nagrania jest dostępny tylko dla osób, które wykupiły szkolenie.

Dla kogo?

Akademię Controllingu polecamy szczególnie:

 • Osobom chcącym rozpocząć pracę w obszarze controllingu, planowania, analiz i kontroli działalności przedsiębiorstwa
 • Kadrze menedżerskiej , która chce wprowadzić controlling, analizę i kontrolę kosztów w swoich organizacjach
 • Pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę kosztów w firmie
 • Dyrektorom finansowym, którzy chcą wprowadzić system kontroli, planowania i ewidencji kosztów i wyniku w organizacji
 • Osobom przygotowującym się do pracy w zespole analiz kosztowych, controllingu, kalkulacji kosztów
 • Pracownikom zajmującym się oceną skuteczności działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta
Cele i korzyści

Cel szkolenia

Celem Akademii Controllingu jest:

 • Wyjaśnienie roli i zadań controllingu w przedsiębiorstwie
 • Pokazanie narzędzi controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym
 • Przedstawienie możliwości zastosowania różnych rachunków kosztów
 • Pokazanie, jak wprowadzić system kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
 • Wyjaśnienie, na czym polega analiza wskaźnikowa i jak można ocenić sytuację firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Pokazanie, jak tworzyć budżety operacyjne, finansowe i budżety projektów
 • Omówienie, przy pomocy jakich miar można oceniać działania sprzedażowe, marketing i obsługę klienta
 • Wzrost umiejętności obsługi Excela w zakresie najbardziej przydatnym kontrolerom finansowym
Harmonogram

Obecna edycja:

Wdrożenie controllingu w organizacji
Controlling kosztów
Controlling finansowy
Planowanie i budżetowanie
Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta
Power Query — Excel dla controllerów 13-14 kwietnia 2023
Egzamin

 

Nowa edycja:

Wdrożenie controllingu w organizacji 20-21 kwietnia 2023
Controlling kosztów 18-19 maja 2023
Controlling finansowy 15-16 czerwca 2023
Planowanie i budżetowanie 14-15 września 2023
Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta 12-13 października 2023
Power Query — Excel dla controllerów 16-17 listopada 2023
Egzamin 24 listopada 2023
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Controllingu – EY Certified Controller” składa się z 6 modułów: Wdrożenie controllingu w organizacji, Controlling kosztów, Controlling finansowy, Planowanie i budżetowanie, Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, Power Query – Excel dla controllerów oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 modułów z dostępem do nagrań (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom PLUS), pakiet 6 modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet Dyplom), pakiet 4 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MEDIUM), pakiet 2 dowolnie wybranych modułów (wybierz Akademia Controllingu – Pakiet MINI) lub, w przypadku wyboru 1 modułu, wybierz Akademia Controllingu – 1 wybrany moduł.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Wdrożenie controllingu w organizacji

Czym jest controlling i jak wdrożyć w organizacji system informacji zarządczej. Dobre praktyki tworzenia raportów zarządczych. Wskaźniki (KPI, KRI) i zrównoważona karta wyników. Narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego.

Controlling kosztów

Rodzaje kosztów – perspektywa krótko- i długoterminowa. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Rachunek kosztów działań. Analiza progu rentowności. Decyzja: kupić czy produkować? Kontrola kosztów.

Controlling finansowy

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych: struktura, rentowność, płynność, zadłużenie itd. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki finansowe i operacyjne. Ekonomiczna wartość dodana (EVA). Planowanie płynności.

Planowanie i budżetowanie

Metody budżetowania, budżet główny i budżety cząstkowe. Budżet operacyjny i finansowy. Budżet projektu i kontrola jego wykonania. Zarządzanie przez odchylenia. Alternatywne koncepcje budżetowania.

Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Ocena skuteczności działań marketingu w kanałach cyfrowych. Ocena działań sprzedażowych offline i online. Wskaźniki dotyczące obsługi klienta. Planowanie sprzedaży sezonowej.

Power Query – Excel dla controllerów

Edytor zapytań. Pobieranie danych z różnych źródeł i ich przekształcanie. Różne sposoby automatycznego łączenia danych. Kolumny przestawne. Wstęp do języka M.

Egzamin

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Cena

od 2650 zł netto

2650 zł netto - 1 wybrany moduł

4950 zł netto - pakiet MINI

9350 zł netto - pakiet MEDIUM

11990 zł netto - Pakiet Dyplom

13750 zł netto - Pakiet Dyplom PLUS

Lokalizacja

Online

Termin

Start nowej edycji:

20-21 kwietnia 2023

 

Termin najbliższego modułu:

13-14 kwietnia 2023

 

Przyjmujemy zapisy w trakcie trwania programu na wybrane moduły

 

Szczegółowe terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com