Controlling kosztów – EY Academy of Business

Controlling kosztów

Controlling kosztów to podstawowy rodzaj controllingu, bez którego nie może się obejść żadna firma. Na szkoleniu przedstawione są najczęściej stosowane sposoby kalkulacji kosztów oraz analiza potrzebna przy podejmowaniu decyzji krótko- i długoterminowych.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie rachunku marżowego w przedsiębiorstwie
 • Pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę kosztów w firmie
 • Kontrolerom, dyrektorom finansowym, którzy chcą wprowadzić system kontroli i ewidencji kosztów w organizacji
 • Osobom przygotowującym się do pracy w zespole analiz kosztowych, controllingu, kalkulacji kosztów

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak wprowadzić kontrolę i ewidencję kosztów w swojej organizacji?
 • Na czym polega i do czego służy rachunek kosztów działań?
 • Jak wprowadzić wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż?
 • Jak obliczyć wartościowy i ilościowy próg rentowności?

to szkolenie jest dla Ciebie!

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz znał zasady rachunku kosztów działań i rachunku marż pokrycia
 • Będziesz umiał wyliczyć koszt niewykorzystanego potencjału i utraconych korzyści w jednostce
 • Będziesz potrafił skalkulować jednostkowy koszt wytworzenia produktu/ świadczenia usługi
 • Będziesz w stanie wprowadzić system ewidencji i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
 • Będziesz umiał określić poziom graniczny potrzebny do podjęcia decyzji: kupować czy produkować
 1. Controlling kosztów, jego funkcje i zadania – rachunkowość zarządcza
 2. Koszt, jego rodzaje i sposoby ewidencji w firmie
 3. Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia: prosta, doliczeniowa
 4. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
 5. TKW, KWS, CKW w przedsiębiorstwie z zastosowaniem kalkulacji kosztu roboczogodziny
 6. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek przychodów, kosztów i marż
 7. Rachunek kosztów działań (ABC)
 8. Analiza progu rentowności ilościowej i wartościowej
 9. Koszt utraconych korzyści i niewykorzystanego potencjału
 10. Make or buy – kupować czy produkować?
 11. Analiza koszt – wolumen – zysk
 12. Przykład wprowadzenia ewidencji i kalkulacji kosztów wraz z określeniem jednostkowego kosztu świadczonej usługi
 13. Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie – centra kosztowe

Krzysztof Dwornicki - wieloletni dyrektor departamentów controllingu, m.in. w międzynarodowych korporacjach. Praktyk z 17-letnim doświadczeniem w rachunkowości zarządczej i controllingu.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Dziękuję za możliwość udziału w bogatym w wiedzę merytoryczną szkoleniu. Polecam każdemu, kto pragnie usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę na temat controllingu i rożnych sposobów kalkulacji kosztów.”

Uczestnik szkolenia „Akademia Controllingu Moduł II: Controlling kosztów” grudzień 2020

Recenzja na temat szkolenia

Controlling kosztów

Cena

2650 zł netto ( 3260 zł brutto )

Controlling kosztów

Controlling kosztów to podstawowy rodzaj controllingu, bez którego nie może się obejść żadna firma. Na szkoleniu przedstawione są najczęściej stosowane sposoby kalkulacji kosztów oraz analiza potrzebna przy podejmowaniu decyzji krótko- i długoterminowych.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Dla kogo?

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie rachunku marżowego w przedsiębiorstwie
 • Pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę kosztów w firmie
 • Kontrolerom, dyrektorom finansowym, którzy chcą wprowadzić system kontroli i ewidencji kosztów w organizacji
 • Osobom przygotowującym się do pracy w zespole analiz kosztowych, controllingu, kalkulacji kosztów
Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak wprowadzić kontrolę i ewidencję kosztów w swojej organizacji?
 • Na czym polega i do czego służy rachunek kosztów działań?
 • Jak wprowadzić wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż?
 • Jak obliczyć wartościowy i ilościowy próg rentowności?

to szkolenie jest dla Ciebie!

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz znał zasady rachunku kosztów działań i rachunku marż pokrycia
 • Będziesz umiał wyliczyć koszt niewykorzystanego potencjału i utraconych korzyści w jednostce
 • Będziesz potrafił skalkulować jednostkowy koszt wytworzenia produktu/ świadczenia usługi
 • Będziesz w stanie wprowadzić system ewidencji i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
 • Będziesz umiał określić poziom graniczny potrzebny do podjęcia decyzji: kupować czy produkować
Program
 1. Controlling kosztów, jego funkcje i zadania – rachunkowość zarządcza
 2. Koszt, jego rodzaje i sposoby ewidencji w firmie
 3. Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia: prosta, doliczeniowa
 4. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
 5. TKW, KWS, CKW w przedsiębiorstwie z zastosowaniem kalkulacji kosztu roboczogodziny
 6. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek przychodów, kosztów i marż
 7. Rachunek kosztów działań (ABC)
 8. Analiza progu rentowności ilościowej i wartościowej
 9. Koszt utraconych korzyści i niewykorzystanego potencjału
 10. Make or buy – kupować czy produkować?
 11. Analiza koszt – wolumen – zysk
 12. Przykład wprowadzenia ewidencji i kalkulacji kosztów wraz z określeniem jednostkowego kosztu świadczonej usługi
 13. Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie – centra kosztowe

Cena

2650 zł netto ( 3260 zł brutto )

298 zł netto ( 3260 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia (2 dni)

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

14-15 listopada 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com