Controlling finansowy – EY Academy of Business CONTROLLING_KONWERSJE_ZAP

Controlling finansowy

Wskaźniki finansowe i operacyjne, struktura i dynamika sprawozdań, analiza wskaźnikowa, różne poziomy zysku – po tym szkoleniu controlling finansowy nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Osobom zajmującym się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Pracownikom biorącym udział w procesie due diligence – odpowiedzialnym za ocenę kondycji finansowej podmiotów
 • Dyrektorom i menedżerom finansowym, którzy chcą kreować ocenę swojej firmy w sprawozdaniach finansowych
 • Pracownikom odpowiedzialnym za planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wybierz to szkolenie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przeprowadzić wstępną analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
 • Jakie są miary i wskaźniki stosowane w analizie finansowej?
 • Jak zaplanować płynność swojej firmy?
 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jakie wskaźniki operacyjne są stosowane wewnątrz firmy?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz w stanie przeprowadzić wstępną i wskaźnikową ocenę sytuacji podmiotu na podstawie jego sprawozdań finansowych
 • Zaplanujesz płynność finansową jednostki
 • Będziesz umiał czytać sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych
 • Będziesz wiedział, na co w sprawozdaniach zwracają uwagę inni, kiedy oceniają kondycję finansową Twojego przedsiębiorstwa
 1. Rola i zadania controllingu finansowego
 2. Elementy sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale
 3. Ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowności, płynności finansowej, struktury majątku i jego finansowania, zadłużenia oraz obrotowości operacyjnej
 4. Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
 5. Analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdań: bilansu, rachunku zysków i strat
 6. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych – wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej
 7. Wskaźniki operacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach funkcjonowania (KPI i KRI)
 8. Model DuPonta – piramida wskaźników oraz modele upadłościowe
 9. Model EVA (Economic Value Added). Miary w sprawozdaniu zarządczym – EBIT, EBITDA, wskaźnik podatku efektywnego, FCFE, EAT
 10. Planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wojciech Próchnicki - trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Zdecydowanie widać doświadczenie i ogromną wiedzę prowadzącego. Pan Wojtek prowadził szkolenie przystępnie i w przyjemnej atmosferze. Początkowo miałam obawy co do efektywności szkolenia online - już wiem, że całkowicie nieuzasadnione.”

Uczestnik szkolenia „Akademia Controllingu Moduł III: Controlling finansowy” styczeń 2021

Recenzja na temat szkolenia

Controlling finansowy

Wskaźniki finansowe i operacyjne, struktura i dynamika sprawozdań, analiza wskaźnikowa, różne poziomy zysku – po tym szkoleniu controlling finansowy nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Dla kogo

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Osobom zajmującym się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Pracownikom biorącym udział w procesie due diligence – odpowiedzialnym za ocenę kondycji finansowej podmiotów
 • Dyrektorom i menedżerom finansowym, którzy chcą kreować ocenę swojej firmy w sprawozdaniach finansowych
 • Pracownikom odpowiedzialnym za planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
Cele i korzyści

Wybierz to szkolenie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przeprowadzić wstępną analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
 • Jakie są miary i wskaźniki stosowane w analizie finansowej?
 • Jak zaplanować płynność swojej firmy?
 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jakie wskaźniki operacyjne są stosowane wewnątrz firmy?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz w stanie przeprowadzić wstępną i wskaźnikową ocenę sytuacji podmiotu na podstawie jego sprawozdań finansowych
 • Zaplanujesz płynność finansową jednostki
 • Będziesz umiał czytać sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych
 • Będziesz wiedział, na co w sprawozdaniach zwracają uwagę inni, kiedy oceniają kondycję finansową Twojego przedsiębiorstwa
Program
 1. Rola i zadania controllingu finansowego
 2. Elementy sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale
 3. Ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowności, płynności finansowej, struktury majątku i jego finansowania, zadłużenia oraz obrotowości operacyjnej
 4. Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
 5. Analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdań: bilansu, rachunku zysków i strat
 6. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych – wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej
 7. Wskaźniki operacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach funkcjonowania (KPI i KRI)
 8. Model DuPonta – piramida wskaźników oraz modele upadłościowe
 9. Model EVA (Economic Value Added). Miary w sprawozdaniu zarządczym – EBIT, EBITDA, wskaźnik podatku efektywnego, FCFE, EAT
 10. Planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Cena

2390 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

19-20 stycznia 2023

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com