Controlling finansowy – EY Academy of Business

Controlling finansowy

Wskaźniki finansowe i operacyjne, struktura i dynamika sprawozdań, analiza wskaźnikowa, różne poziomy zysku – po tym szkoleniu controlling finansowy nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Osobom zajmującym się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Pracownikom biorącym udział w procesie due diligence – odpowiedzialnym za ocenę kondycji finansowej podmiotów
 • Dyrektorom i menedżerom finansowym, którzy chcą kreować ocenę swojej firmy w sprawozdaniach finansowych
 • Pracownikom odpowiedzialnym za planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wybierz to szkolenie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przeprowadzić wstępną analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
 • Jakie są miary i wskaźniki stosowane w analizie finansowej?
 • Jak zaplanować płynność swojej firmy?
 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jakie wskaźniki operacyjne są stosowane wewnątrz firmy?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz w stanie przeprowadzić wstępną i wskaźnikową ocenę sytuacji podmiotu na podstawie jego sprawozdań finansowych
 • Zaplanujesz płynność finansową jednostki
 • Będziesz umiał czytać sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych
 • Będziesz wiedział, na co w sprawozdaniach zwracają uwagę inni, kiedy oceniają kondycję finansową Twojego przedsiębiorstwa
 1. Rola i zadania controllingu finansowego
 2. Elementy sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa
 3. Miary w sprawozdaniu zarządczym: EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA. Wskaźnik efektywnego podatku
 4. Wstępna analiza finansowa i piramida Du Ponta
 5. Analiza struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat
 6. Ocena ośmiu wariantów rachunku przepływów pieniężnych
 7. Ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowności, płynności finansowej, zadłużenia oraz obrotowości operacyjnej (sprawności działania)
 8. Modele prognozowania bankructwa
 9. Wskaźniki operacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach funkcjonowania (KPI i KRI)
 10. Ocena tworzenia wartości. Model EVA
 11. Kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planu finansowego

Bartłomiej Cegłowski - trener i wykładowca z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, oceną projektów inwestycyjnych i zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Zdecydowanie widać doświadczenie i ogromną wiedzę prowadzącego. Pan Wojtek prowadził szkolenie przystępnie i w przyjemnej atmosferze. Początkowo miałam obawy co do efektywności szkolenia online — już wiem, że całkowicie nieuzasadnione.”

Uczestnik szkolenia „Akademia Controllingu Moduł III: Controlling finansowy” - styczeń 2021

Recenzja na temat szkolenia

Controlling finansowy

Cena

2650 zł netto ( 3260 zł brutto )

Controlling finansowy

Wskaźniki finansowe i operacyjne, struktura i dynamika sprawozdań, analiza wskaźnikowa, różne poziomy zysku – po tym szkoleniu controlling finansowy nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Szkolenie jest częścią Akademii Controllingu.

Dla kogo?

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Osobom zajmującym się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Pracownikom biorącym udział w procesie due diligence – odpowiedzialnym za ocenę kondycji finansowej podmiotów
 • Dyrektorom i menedżerom finansowym, którzy chcą kreować ocenę swojej firmy w sprawozdaniach finansowych
 • Pracownikom odpowiedzialnym za planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
Cele i korzyści

Wybierz to szkolenie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przeprowadzić wstępną analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
 • Jakie są miary i wskaźniki stosowane w analizie finansowej?
 • Jak zaplanować płynność swojej firmy?
 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jakie wskaźniki operacyjne są stosowane wewnątrz firmy?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz w stanie przeprowadzić wstępną i wskaźnikową ocenę sytuacji podmiotu na podstawie jego sprawozdań finansowych
 • Zaplanujesz płynność finansową jednostki
 • Będziesz umiał czytać sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych
 • Będziesz wiedział, na co w sprawozdaniach zwracają uwagę inni, kiedy oceniają kondycję finansową Twojego przedsiębiorstwa
Program
 1. Rola i zadania controllingu finansowego
 2. Elementy sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa
 3. Miary w sprawozdaniu zarządczym: EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA. Wskaźnik efektywnego podatku
 4. Wstępna analiza finansowa i piramida Du Ponta
 5. Analiza struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat
 6. Ocena ośmiu wariantów rachunku przepływów pieniężnych
 7. Ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowności, płynności finansowej, zadłużenia oraz obrotowości operacyjnej (sprawności działania)
 8. Modele prognozowania bankructwa
 9. Wskaźniki operacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach funkcjonowania (KPI i KRI)
 10. Ocena tworzenia wartości. Model EVA
 11. Kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planu finansowego

Cena

2650 zł netto ( 3260 zł brutto )

298 zł netto ( 3260 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia (2 dni)

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

20-21 czerwca 2024

16-17 grudnia 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com