prof. Marek Kochan – EY Academy of Business

prof. Marek Kochan

Ekspert w dziedzinie mediów, komunikacji publicznej, perswazji, debat i kreowania wizerunku, trener EY Academy of Business

Od blisko trzydziestu lat zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i storytellingu dla kadry zarządzającej największych firm polskich i zagranicznych.

Absolwent dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSTTviF). Jako stypendysta Rządu Republiki Włoskiej odbył staż badawczy na Uniwersytecie w Padwie. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Habilitował się w dziedzinie języka biznesu, którym zajmuje się naukowo i praktycznie. Profesor Uniwersytetu SWPS.

Od blisko trzydziestu lat zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i storytellingu dla kadry zarządzającej największych firm polskich i zagranicznych. Od ponad 20 lat doradza w zakresie komunikacji firmom wchodzących na giełdę, pracował przy ponad 70 IPO.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych, m.in. książek „Slogany w reklamie i polityce”, „Pojedynek na słowa”, a także narracyjnego podręcznika retoryki pt. „Turban Mistrza Mansura, opowieści sufickie dla mówców i przywódców”. Redaktor tomu „Sztuka debaty”.