Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych – warsztaty kamerowe – EY Academy of Business

Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych – warsztaty kamerowe

Pozytywna autoprezentacja to jedno z trzech szkoleń, które proponujemy w ramach budowania wartości firmy poprzez skuteczną komunikację.

Warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy eksperta w zakresie komunikacji publicznej i języka biznesu, językoznawcę.

Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się. Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się.

Chwalenie się w biznesie, to:

 • Podnoszenie sprawności komunikacyjnej w zakresie technik chwalenia się (przekazywania pozytywnego komunikatu), w sposób nienaruszający kulturowych tabu w tym zakresie.
 • Przygotowanie do „sprzedawania” pozytywnych komunikatów na temat firmy, produktów, technologii i jakości w sposób akceptowany, a nawet oczekiwany przez odbiorców.
 • Wypracowanie wzorca zestawu pozytywnych komunikatów o firmie i jej produktach i umiejętność ich stosowania w codziennej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Wykształcenie nawyku poszukiwania i „kolekcjonowania” przykładów wzmacniających pozytywny przekaz.
 • Przekazywanie pozytywnych komunikatów w komunikacji wewnętrznej, jako narzędzie budowania wizerunku lidera i lepszego zarządzania zespołem.

Szkolenie polecane jest:

 • członkom zarządów,
 • menedżerom prezentującym firmę na zewnątrz, podczas spotkań z klientami, wystąpień publicznych i kontaktów z mediami,
 • osobom zajmującym się komunikacją wewnątrz firmy i kreującym wizerunek wewnętrzny,
 • pracownikom startupów.

Cele szkolenia

 • Zwiększenie skuteczności w prezentowaniu potencjału, osiągnięć i sukcesów firmy, a także własnych.
 • Zwiększenie skuteczności w motywowaniu przez chwalenie.

Korzyści ze szkolenia

 • Rozwój umiejętności przekazywania pozytywnych komunikatów na temat firmy, produktów, technologii i jakości w sposób nienaruszający kulturowych tabu w tym zakresie, akceptowany, a nawet oczekiwany przez odbiorców.
 • Rozwój umiejętności i nawyków chwalenia innych, motywowania przez chwalenie.
 • Przekazywanie pozytywnych komunikatów w komunikacji wewnętrznej, jako narzędzie budowania wizerunku lidera i lepszego zarządzania zespołem.
 • Wzrost świadomości ograniczeń związanych z przekazywaniem pozytywnych informacji na temat siebie i firmy/instytucji, a także innych.
 • Przełamanie ograniczeń w kontaktach międzykulturowych (zwłaszcza w zetknięciu z kulturą anglosaską), rozumienie kontekstu kultury polskiej dla przedstawicieli kultury anglosaskiej.
 • Nabycie umiejętności w zakresie pozytywnej autoprezentacji i w związku z tym – zwiększenie możliwości wpływu na własny wizerunek.
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być natychmiast wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej w odniesieniu do wszystkich typów wystąpień medialnych i publicznych.

Wszystkie ćwiczenia (wystąpienia) uczestników rejestrowane są przy pomocy kamery, a następnie odtwarzane na ekranie i analizowane przez prowadzących. Ćwiczenia nawiązują do sytuacji związanych z aktywnością zawodową uczestników. Rejestracja wystąpień uczestników pozwala na szybkie diagnozowanie elementów, które zakłócają komunikację i są niespójne z założonym celem perswazyjnym, oczekiwaniami odbiorców, lub wizerunkiem biznesowym.

Zakres szkolenia/program:

 • Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się, a także do motywowania przez chwalenie innych.

Zagadnienia:

 • Kulturowe ograniczenia w przekazywaniu pozytywnych informacji na temat siebie i firmy.
 • Chwalenie się (pozytywna autoprezentacja) a relacje z odbiorcą.
 • Kiedy wypada się chwalić.
 • Jak się chwalić w sposób niezbyt dolegliwy dla odbiorcy.
 • Wybrane techniki społeczne akceptowanego chwalenia z przykładami ich zastosowania.
 • Dlaczego warto i należy przekazywać pozytywne informacje na swój temat.
 • Zestaw pozytywnych komunikatów o firmie i jej produktach i umiejętność ich stosowania w codziennej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Poszukiwanie i „kolekcjonowanie” przykładów wzmacniających pozytywny przekaz: danych, obrazów, opowieści.

prof. Marek Kochan - ekspert w dziedzinie mediów, komunikacji publicznej, perswazji, debat i kreowania wizerunku. Absolwent dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSTTviF).

Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych – warsztaty kamerowe

Pozytywna autoprezentacja to jedno z trzech szkoleń, które proponujemy w ramach budowania wartości firmy poprzez skuteczną komunikację.

Warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy eksperta w zakresie komunikacji publicznej i języka biznesu, językoznawcę.

Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się. Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się.

Chwalenie się w biznesie, to:

 • Podnoszenie sprawności komunikacyjnej w zakresie technik chwalenia się (przekazywania pozytywnego komunikatu), w sposób nienaruszający kulturowych tabu w tym zakresie.
 • Przygotowanie do „sprzedawania” pozytywnych komunikatów na temat firmy, produktów, technologii i jakości w sposób akceptowany, a nawet oczekiwany przez odbiorców.
 • Wypracowanie wzorca zestawu pozytywnych komunikatów o firmie i jej produktach i umiejętność ich stosowania w codziennej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Wykształcenie nawyku poszukiwania i „kolekcjonowania” przykładów wzmacniających pozytywny przekaz.
 • Przekazywanie pozytywnych komunikatów w komunikacji wewnętrznej, jako narzędzie budowania wizerunku lidera i lepszego zarządzania zespołem.
Dla kogo?

Szkolenie polecane jest:

 • członkom zarządów,
 • menedżerom prezentującym firmę na zewnątrz, podczas spotkań z klientami, wystąpień publicznych i kontaktów z mediami,
 • osobom zajmującym się komunikacją wewnątrz firmy i kreującym wizerunek wewnętrzny,
 • pracownikom startupów.
Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Zwiększenie skuteczności w prezentowaniu potencjału, osiągnięć i sukcesów firmy, a także własnych.
 • Zwiększenie skuteczności w motywowaniu przez chwalenie.

Korzyści ze szkolenia

 • Rozwój umiejętności przekazywania pozytywnych komunikatów na temat firmy, produktów, technologii i jakości w sposób nienaruszający kulturowych tabu w tym zakresie, akceptowany, a nawet oczekiwany przez odbiorców.
 • Rozwój umiejętności i nawyków chwalenia innych, motywowania przez chwalenie.
 • Przekazywanie pozytywnych komunikatów w komunikacji wewnętrznej, jako narzędzie budowania wizerunku lidera i lepszego zarządzania zespołem.
 • Wzrost świadomości ograniczeń związanych z przekazywaniem pozytywnych informacji na temat siebie i firmy/instytucji, a także innych.
 • Przełamanie ograniczeń w kontaktach międzykulturowych (zwłaszcza w zetknięciu z kulturą anglosaską), rozumienie kontekstu kultury polskiej dla przedstawicieli kultury anglosaskiej.
 • Nabycie umiejętności w zakresie pozytywnej autoprezentacji i w związku z tym – zwiększenie możliwości wpływu na własny wizerunek.
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być natychmiast wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej w odniesieniu do wszystkich typów wystąpień medialnych i publicznych.
Program

Wszystkie ćwiczenia (wystąpienia) uczestników rejestrowane są przy pomocy kamery, a następnie odtwarzane na ekranie i analizowane przez prowadzących. Ćwiczenia nawiązują do sytuacji związanych z aktywnością zawodową uczestników. Rejestracja wystąpień uczestników pozwala na szybkie diagnozowanie elementów, które zakłócają komunikację i są niespójne z założonym celem perswazyjnym, oczekiwaniami odbiorców, lub wizerunkiem biznesowym.

Zakres szkolenia/program:

 • Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się, a także do motywowania przez chwalenie innych.

Zagadnienia:

 • Kulturowe ograniczenia w przekazywaniu pozytywnych informacji na temat siebie i firmy.
 • Chwalenie się (pozytywna autoprezentacja) a relacje z odbiorcą.
 • Kiedy wypada się chwalić.
 • Jak się chwalić w sposób niezbyt dolegliwy dla odbiorcy.
 • Wybrane techniki społeczne akceptowanego chwalenia z przykładami ich zastosowania.
 • Dlaczego warto i należy przekazywać pozytywne informacje na swój temat.
 • Zestaw pozytywnych komunikatów o firmie i jej produktach i umiejętność ich stosowania w codziennej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Poszukiwanie i „kolekcjonowanie” przykładów wzmacniających pozytywny przekaz: danych, obrazów, opowieści.
Szczegóły programu modułowego

Cena

3500 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

15 grudnia 2022

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com