Retoryka w biznesie – warsztaty kamerowe – EY Academy of Business

Retoryka w biznesie – warsztaty kamerowe

Retoryka w biznesie to jedno z trzech szkoleń, które proponujemy w ramach budowania wartości firmy poprzez skuteczną komunikację.

Warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy eksperta w zakresie komunikacji publicznej i języka biznesu, językoznawcę.

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do własnego zdania.
 • Doskonalenie umiejętności publicznego występowania – w zakresie argumentacji, użycia języka i mowy ciała.

Szkolenie dedykowane jest wyższej i najwyższej kadrze zarządzającej: członkowie zarządu, menedżerowie, eksperci, wszelkie osoby występujące publicznie i przekonujące innych do własnego zdania.

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do własnego zdania.
 • Doskonalenie umiejętności publicznego występowania – w zakresie argumentacji, użycia języka i mowy ciała.

Korzyści z warsztatu

 • Rozwój umiejętności prezentacyjnych, zwiększenie atrakcyjności i perswazyjności wystąpień publicznych (co w przypadku osób prezentujących przed aktualnymi lub potencjalnymi klientami wprost przekłada się na korzyści dla firmy).
 • Rozwój  umiejętności rozpoznania odbiorcy, uwzględnienia jego sposobu myślenia o danej sprawie, wyboru najbardziej dla niego istotnych argumentów i neutralizowania kontrargumentów.
 • Umiejętność budowania odpowiedniej relacji wobec odbiorcy, wzmacniającej argumenty oraz podanie argumentów w odpowiedniej formie językowej.
 • Przygotowanie do radzenia sobie z trudną publicznością i/lub niesprzyjającymi warunkami prezentacji.
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia NATYCHMIAST mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej w odniesieniu do WSZYSTKICH TYPÓW KOMUNIKACJI.

Zajęcia warsztatowe będą poprzedzone instruktażowym wykładem. Ćwiczenia odnosić się beda do aktywnosci zawodowych uczestników.

Program zakłada diagnozę możliwości retorycznych uczestników oraz przegląd i wdrożenie odpowiedniego instrumentarium retorycznego.

Ćwiczenia na konkretnych przykładach z życia uczestników pozwolą na wypracowanie wzorców i umiejętność budowania w przyszłości komunikatów wywierających określony wpływ na odbiorców.

Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach opartych o przykłady wykorzystania i konkretnych zastosowań omawianych narzędzi retorycznych.

Zakres szkolenia

Retoryka-argumentacja

 • Dwie drogi przekonywania: centralna i peryferyjna
 • Najważniejsze zasady retoryczne
 • Profilowanie argumentacji do konkretnych odbiorców
 • Komunikaty zwiększające wiarygodność i perswazyjność nadawcy
 • Relacje interpersonalne jako medium perswazji
 • Język a perswazyjność komunikatu:
 • autoprezentacja przez styl i słownictwo
 • emocje w słowach
 • schematy zachowania w słowach, skrypty poznawcze
 • metafora jako figura retoryczna
 • presupozycja i implikatura jako techniki perswazyjne

Wystąpienia publiczne

 • Komunikacja niewerbalna: jak skutecznie komunikować się gestami
 • Komunikacja przestrzenią – odczytywanie i nadawanie sygnałów
 • Przygotowanie wystąpienia, uwzględnianie oczekiwań i wiedzy publiczności
 • Kompozycja, struktura i logika wywodu
 • Analiza sali pod kątem potrzeb mówcy i wpływu na wystąpienie
 • Relacje z salą: jak je budować i utrzymywać
 • Możliwości zakłóceń wystąpienia ze strony publiczności lub otoczenia i sposoby reagowania
 • Odpowiadanie na trudne pytania
 • Najczęściej popełniane błędy i alfabet zachowań dobrego mówcy

prof. Marek Kochan - ekspert w dziedzinie mediów, komunikacji publicznej, perswazji, debat i kreowania wizerunku. Absolwent dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSTTviF).

Retoryka w biznesie – warsztaty kamerowe

Retoryka w biznesie to jedno z trzech szkoleń, które proponujemy w ramach budowania wartości firmy poprzez skuteczną komunikację.

Warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy eksperta w zakresie komunikacji publicznej i języka biznesu, językoznawcę.

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do własnego zdania.
 • Doskonalenie umiejętności publicznego występowania – w zakresie argumentacji, użycia języka i mowy ciała.
Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest wyższej i najwyższej kadrze zarządzającej: członkowie zarządu, menedżerowie, eksperci, wszelkie osoby występujące publicznie i przekonujące innych do własnego zdania.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do własnego zdania.
 • Doskonalenie umiejętności publicznego występowania – w zakresie argumentacji, użycia języka i mowy ciała.

Korzyści z warsztatu

 • Rozwój umiejętności prezentacyjnych, zwiększenie atrakcyjności i perswazyjności wystąpień publicznych (co w przypadku osób prezentujących przed aktualnymi lub potencjalnymi klientami wprost przekłada się na korzyści dla firmy).
 • Rozwój  umiejętności rozpoznania odbiorcy, uwzględnienia jego sposobu myślenia o danej sprawie, wyboru najbardziej dla niego istotnych argumentów i neutralizowania kontrargumentów.
 • Umiejętność budowania odpowiedniej relacji wobec odbiorcy, wzmacniającej argumenty oraz podanie argumentów w odpowiedniej formie językowej.
 • Przygotowanie do radzenia sobie z trudną publicznością i/lub niesprzyjającymi warunkami prezentacji.
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia NATYCHMIAST mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej w odniesieniu do WSZYSTKICH TYPÓW KOMUNIKACJI.
Program

Zajęcia warsztatowe będą poprzedzone instruktażowym wykładem. Ćwiczenia odnosić się beda do aktywnosci zawodowych uczestników.

Program zakłada diagnozę możliwości retorycznych uczestników oraz przegląd i wdrożenie odpowiedniego instrumentarium retorycznego.

Ćwiczenia na konkretnych przykładach z życia uczestników pozwolą na wypracowanie wzorców i umiejętność budowania w przyszłości komunikatów wywierających określony wpływ na odbiorców.

Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach opartych o przykłady wykorzystania i konkretnych zastosowań omawianych narzędzi retorycznych.

Zakres szkolenia

Retoryka-argumentacja

 • Dwie drogi przekonywania: centralna i peryferyjna
 • Najważniejsze zasady retoryczne
 • Profilowanie argumentacji do konkretnych odbiorców
 • Komunikaty zwiększające wiarygodność i perswazyjność nadawcy
 • Relacje interpersonalne jako medium perswazji
 • Język a perswazyjność komunikatu:
 • autoprezentacja przez styl i słownictwo
 • emocje w słowach
 • schematy zachowania w słowach, skrypty poznawcze
 • metafora jako figura retoryczna
 • presupozycja i implikatura jako techniki perswazyjne

Wystąpienia publiczne

 • Komunikacja niewerbalna: jak skutecznie komunikować się gestami
 • Komunikacja przestrzenią – odczytywanie i nadawanie sygnałów
 • Przygotowanie wystąpienia, uwzględnianie oczekiwań i wiedzy publiczności
 • Kompozycja, struktura i logika wywodu
 • Analiza sali pod kątem potrzeb mówcy i wpływu na wystąpienie
 • Relacje z salą: jak je budować i utrzymywać
 • Możliwości zakłóceń wystąpienia ze strony publiczności lub otoczenia i sposoby reagowania
 • Odpowiadanie na trudne pytania
 • Najczęściej popełniane błędy i alfabet zachowań dobrego mówcy
Szczegóły programu modułowego

Cena

3250 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com