Iwona Grochowska – EY Academy of Business

Iwona Grochowska

CEO i współzałożycielka Nais, aplikacji do doceniania i nagradzania pracowników

Psycholog, trener biznesu i wykładowca akademicki. Praktyk w tworzeniu i rozwijaniu odważnych zespołów oraz zarządzaniu nimi na co dzień.

Autorka programu dla liderów „Akademia Doceniania”. Od wielu lat pracuje aktywnie nad metodami i narzędziami rozwijania kultury doceniania w miejscach pracy w myśl zasady, że wzajemne rozumienie wartości, strategiczne podejście, odpowiedzialność i konsekwencja są kluczowe w budowaniu autentycznej i szczerej kultury w firmie.