Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu – EY Academy of Business

Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu

Jak skutecznie doceniać pracowników i wpływać na ich zaangażowanie?

Docenianie w pracy to skuteczne narzędzie menadżerskie. Docenianie implikuje zaangażowanie.
Zaangażowane zespoły chętniej kooperują i są bardziej efektywne.  Zaangażowani pracownicy zostają z firmą na dłużej.

Bezpośredni przełożony ma największy wpływ na poczucie docenienia pracownika. Pracownicy potrzebują doceniających w organizacji. Menedżerowie to czują, ale nie wiedzą, jak to robić…

Akademia Doceniania to praktyczne warsztaty, których program został opracowany w oparciu o badanie i zgłaszane potrzeby menedżerów.

 • Buduje odpowiedzialność zarządzających za poziom zaangażowania ich pracowników i dostarcza wiedzę na temat funkcji doceniania w organizacji
 • Poszerza wiedzę na temat zachowań, które wpływają na poczucie docenienia pracownika
 • Dostarcza praktycznych narzędzi do doceniania pracowników
 • Jest prowadzona przez praktyka biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami

Szkolenie „Docenienie pracownika” w EY Academy of Business

W EY Academy of Business powstało unikalne szkolenie, którego głównym celem jest pokazanie, jak doceniać pracowników. Jak wiemy, docenienie jest kluczem do budowania zdrowej atmosfery pracy i efektywnego zarządzania zespołami. Długofalowe korzyści z tego szkolenia to nie tylko zmotywowany zespół, ale również lepsze wyniki finansowe naszej firmy.

Szkolenie „Docenienie pracownika” w EY Academy of Business cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza, że menedżerowie coraz częściej dostrzegają potrzebę budowania strategii doceniania w swojej organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą cenne informacje i praktyczne narzędzia, które pomogą im w codziennej pracy. W programie szkolenia przewidziane są m.in.:

 • poznanie procesu doceniania – od identyfikacji wartości i motywacji, aż po rozwijanie nawyków liderskich;
 • zrozumienie kluczowych czynników motywujących pracowników – jak stosować narzędzia pozafinansowe do doceniania;
 • budowanie strategii doceniania opartej na potencjale organizacji – jak doceniać pracowników, aby stworzyć warunki bezpieczeństwa psychologicznego dla całego zespołu.

Prowadząca szkolenie, Iwona Grochowska – psycholog, trener biznesu i wykładowca akademicki – przekaże uczestnikom swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Ci, którzy już uczestniczyli w szkoleniu „Docenienie pracownika”, zgodnie podkreślają, że praktyczne umiejętności, które nabyli, przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności ich organizacji. Z nami nauczysz się, jak doceniać pracowników – zapraszamy do EY Academy of Business!

Rola odporności psychicznej w docenianiu zespołu

Odporność psychiczna jest fundamentalna dla sukcesu w pracy, a jeszcze bardziej kluczowa podczas budowania i zarządzania zespołami. Przez efektywne docenianie pracowników stwarzamy zdrowe i motywujące środowisko pracy, które przekłada się bezpośrednio na efektywność zespołu.

Postrzeganie wartości i docenianie indywidualnych talentów pracownika to dopiero początek. Jak docenić pracowników na dłuższą metę i jak ten proces zintegrować z kształtowaniem ich odporności psychicznej? Służymy wiedzą i narzędziami, które pomogą Ci to osiągnąć. Nauka zarządzania stresem, rozwój empatii i zrozumienie, że docenianie pracownika to nie tylko finansowy bonus ale przede wszystkim uznania dla jego ciężkiej pracy i zaangażowania. Te elementy stanowią o sile odporności psychicznej, która jest nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania. Jest to klucz do sukcesu w budowaniu silnego, zgodnego i skutecznego zespołu.

Techniki i strategie skutecznego doceniania

Rozbudzanie entuzjazmu i zaangażowania pracowników nie jest łatwym zadaniem, dlatego istotne jest zrozumienie tego, w jaki sposób doceniać pracowników. Techniki doceniania to strategie, które pozwalają na wyrażenie uznania dla wysiłku i wkładu kosztownych pracowników. Jeden z najbardziej skutecznych sposobów to bezpośrednie podziękowania. Wyrażenie wdzięczności osobiście, nie tylko wzmacnia poczucie wartości pracownika, ale także buduje silniejsze, bardziej zaangażowane zespoły.

Zaawansowane strategie doceniania mają na celu stworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się cenionymi członkami zespołu. Obejmują one regularne spotkania, na których menedżerowie publicznie doceniają osiągnięcia pracowników, wprowadzanie systemu bonusów za wybitne osiągnięcia czy urządzanie specjalnych wydarzeń, które świętują sukcesy zespołu.

Nawet proste techniki, takie jak wysłanie pochwalnego e-maila lub ustalenie dnia uznania pracownika, mogą mieć ogromny wpływ na morale i motywację. Pamiętaj, że kluczem jest dostosowanie strategii doceniania do indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników. Tylko wtedy docenianie pracownika stanie się skutecznym narzędziem w praktyce menedżerskiej.

Jaki wpływ na zespół ma zaniedbanie kwestii doceniania pracownika?

Brak docenienia w pracy jest problemem, który może mieć poważne skutki dla atmosfery zespołu i ogólnej wydajności. Zarządzanie zespołem, które nie uwzględnia aspektu docenienia pracowników, może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak obniżenie morale, spadek produktywności, a nawet wydajności pracowników. Konsekwencje braku docenienia mogą być trudne do zidentyfikowania w początkowych fazach, ale z czasem problemy stają się coraz bardziej widoczne. Pracownicy, którzy nie czują się doceniani, są mniej zmotywowani do pracy, co oznacza, że wykonują swoje zadania na niższym poziomie efektywności. To z kolei wpływa na ich kolegów z zespołu, pogłębiając problem. Niezależnie od konkretnych konsekwencji braku docenienia, im dłużej jest on ignorowany, tym trudniejsze staje się jego naprawienie. Dlatego kluczowe jest wprowadzenie praktyk doceniania pracowników na każdym etapie zarządzania zespołem, aby zapobiec tym konsekwencjom i utrzymanie wysokiej wydajności pracy.

Czego oczekuje pracownik od pracodawcy?

Na pierwszym miejscu jest oczywiście docenienie. Pracownicy chcą czuć, że ich wysiłek jest widoczny i ceniony. To może przyjmować wiele form, od pochwał na spotkaniach, przez awanse, po konkretne nagrody i benefity. Ale docenienie to również kwestia szacunku – zrozumienie, że każdy człowiek jest inny oraz poszanowanie dla jego pracy i wysiłku.

 • Podkreślanie dobrej pracy – pracownicy chcą, aby ich ciężka praca była zauważona i nagrodzona;
 • szacunek – pracownik chce czuć się szanowany, nie tylko jako pracownik, ale przede wszystkim jako osoba;
 • komunikacja – dobre zarządzanie oczekiwaniami to również przejrzysta komunikacja, która sprawia, że pracownik wie, czego oczekuje od niego pracodawca.

Docenienie i motywacja to dwie potrzeby pracowników, które są bezpośrednio powiązane. Zmotywowani pracownicy to Ci, którzy czują, że ich praca ma sens, że dają oni z siebie wszystko i widzą efekty swojego działania. Aby to osiągnąć, potrzebne jest odpowiednie docenienie – zarówno w formie finansowej, jak i słownej. To niewątpliwie klucz do sukcesu każdej firmy.

Praktyczne wskazówki – w jaki sposób doceniać swoich pracowników na co dzień?

Codzienne docenianie swoich pracowników to klucz do budowania zespołu, który jest zmotywowany, zaangażowany i skoncentrowany na celach firmy. Jako menedżer, masz szereg praktycznych wskazówek, które pomogą Ci zaprezentować pracownikom ich wartość każdego dnia. Oto kilka sugestii, jak docenić pracownika: rozpocznij od małych gestów, takich jak choćby słowa uznania za dobrze wykonaną pracę. Może to wydawać się proste, ale te momenty docenienia często zostają zaniedbane w codziennych rutynach pracy. Pamiętaj, aby specyficznie wskazać, co zrobił pracownik, i wyjaśnij, jak to wpłynęło na sukces firmy. Innym pomysłem jest oferowanie możliwości rozwoju i szkolenia. To pokazuje, że cenisz ich zdolności i inwestujesz w ich przyszłość. Codzienne docenianie może również obejmować stworzenie przyjemnej atmosfery w miejscu pracy. Wdrażając te praktyczne wskazówki, budujesz kulturę uznania, która z kolei przekłada się na wzrost produktywności i zadowolenia aktualnych oraz przyszłych pracowników.

 • Dla menedżerów liniowych zarządzających zespołami (nawet najmniejszymi), w tym projektowymi.
 • Dla szefów, którym zależy na psychicznej odporności własnej i członków swojego zespołu.
 • Dla szefów, którzy chcą mieć w zespole ludzi rozumiejących swoje mocne strony, zaangażowanych, z poczuciem sensu wykonywanej pracy i pewnych tego, co robią.

 • Rozumienie, czym jest odporność psychiczna i jak ją budować, stosując docenianie w pracy.
 • Znajomość procesu doceniania: od osobistych wartości, przez funkcje i techniki, po nawyki liderskie.
 • Wiedza na temat tego, w jaki sposób i za co doceniać, żeby stworzyć warunki bezpieczeństwa psychologicznego dla zespołu.
 • Umiejętność zbudowania równowagi między feedbackiem konstruktywnym a docenianiem, aby budować autorytet i wiarygodność lidera.
 • Umiejętność zbudowania własnej strategii doceniania z wykorzystaniem propozycji, jakich dostarcza organizacja.
 • Znajomość języków doceniania i umiejętność ich identyfikacji u siebie i pracowników.

Warsztat 1-dniowy

 • Definicja i składowe odporności psychicznej i doceniania pracowników. Jak docenianie wpływa na budowanie psychicznej odporności człowieka. Jak i kiedy je stosować.
 • Definicja własnego systemu wartości i wewnętrznej motywacji, które pozwalają przełamać opór wobec codziennego doceniania w pracy. Jak z doceniania uczynić swoją siłę?
 • Kluczowe czynniki, które motywują pracowników i budują ich poczucie własnej wartości. Jakie pozafinansowe działania może podejmować szef.
 • Jakie funkcje pełni docenianie, jakie są języki doceniania i jak ich używać wobec różnych osób, by skutecznie budować w nich poczucie docenienia?
 • Piramida doceniania i budowa własnej długoterminowej strategii doceniania w zespole z wykorzystaniem potencjału organizacji.

Iwona Grochowska - autorka programu dla liderów „Akademia Doceniania”. CEO i współzałożycielka Nais, aplikacji do doceniania i nagradzania pracowników. Psycholog, trener biznesu i wykładowca akademicki. Praktyk w tworzeniu i rozwijaniu odważnych zespołów.

Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu

Cena

1700 zł netto ( 2091 zł brutto )

Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu

Jak skutecznie doceniać pracowników i wpływać na ich zaangażowanie?

Docenianie w pracy to skuteczne narzędzie menadżerskie. Docenianie implikuje zaangażowanie.
Zaangażowane zespoły chętniej kooperują i są bardziej efektywne.  Zaangażowani pracownicy zostają z firmą na dłużej.

Bezpośredni przełożony ma największy wpływ na poczucie docenienia pracownika. Pracownicy potrzebują doceniających w organizacji. Menedżerowie to czują, ale nie wiedzą, jak to robić…

Akademia Doceniania to praktyczne warsztaty, których program został opracowany w oparciu o badanie i zgłaszane potrzeby menedżerów.

 • Buduje odpowiedzialność zarządzających za poziom zaangażowania ich pracowników i dostarcza wiedzę na temat funkcji doceniania w organizacji
 • Poszerza wiedzę na temat zachowań, które wpływają na poczucie docenienia pracownika
 • Dostarcza praktycznych narzędzi do doceniania pracowników
 • Jest prowadzona przez praktyka biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami

Szkolenie „Docenienie pracownika” w EY Academy of Business

W EY Academy of Business powstało unikalne szkolenie, którego głównym celem jest pokazanie, jak doceniać pracowników. Jak wiemy, docenienie jest kluczem do budowania zdrowej atmosfery pracy i efektywnego zarządzania zespołami. Długofalowe korzyści z tego szkolenia to nie tylko zmotywowany zespół, ale również lepsze wyniki finansowe naszej firmy.

Szkolenie „Docenienie pracownika” w EY Academy of Business cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza, że menedżerowie coraz częściej dostrzegają potrzebę budowania strategii doceniania w swojej organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą cenne informacje i praktyczne narzędzia, które pomogą im w codziennej pracy. W programie szkolenia przewidziane są m.in.:

 • poznanie procesu doceniania – od identyfikacji wartości i motywacji, aż po rozwijanie nawyków liderskich;
 • zrozumienie kluczowych czynników motywujących pracowników – jak stosować narzędzia pozafinansowe do doceniania;
 • budowanie strategii doceniania opartej na potencjale organizacji – jak doceniać pracowników, aby stworzyć warunki bezpieczeństwa psychologicznego dla całego zespołu.

Prowadząca szkolenie, Iwona Grochowska – psycholog, trener biznesu i wykładowca akademicki – przekaże uczestnikom swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Ci, którzy już uczestniczyli w szkoleniu „Docenienie pracownika”, zgodnie podkreślają, że praktyczne umiejętności, które nabyli, przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności ich organizacji. Z nami nauczysz się, jak doceniać pracowników – zapraszamy do EY Academy of Business!

Rola odporności psychicznej w docenianiu zespołu

Odporność psychiczna jest fundamentalna dla sukcesu w pracy, a jeszcze bardziej kluczowa podczas budowania i zarządzania zespołami. Przez efektywne docenianie pracowników stwarzamy zdrowe i motywujące środowisko pracy, które przekłada się bezpośrednio na efektywność zespołu.

Postrzeganie wartości i docenianie indywidualnych talentów pracownika to dopiero początek. Jak docenić pracowników na dłuższą metę i jak ten proces zintegrować z kształtowaniem ich odporności psychicznej? Służymy wiedzą i narzędziami, które pomogą Ci to osiągnąć. Nauka zarządzania stresem, rozwój empatii i zrozumienie, że docenianie pracownika to nie tylko finansowy bonus ale przede wszystkim uznania dla jego ciężkiej pracy i zaangażowania. Te elementy stanowią o sile odporności psychicznej, która jest nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania. Jest to klucz do sukcesu w budowaniu silnego, zgodnego i skutecznego zespołu.

Techniki i strategie skutecznego doceniania

Rozbudzanie entuzjazmu i zaangażowania pracowników nie jest łatwym zadaniem, dlatego istotne jest zrozumienie tego, w jaki sposób doceniać pracowników. Techniki doceniania to strategie, które pozwalają na wyrażenie uznania dla wysiłku i wkładu kosztownych pracowników. Jeden z najbardziej skutecznych sposobów to bezpośrednie podziękowania. Wyrażenie wdzięczności osobiście, nie tylko wzmacnia poczucie wartości pracownika, ale także buduje silniejsze, bardziej zaangażowane zespoły.

Zaawansowane strategie doceniania mają na celu stworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się cenionymi członkami zespołu. Obejmują one regularne spotkania, na których menedżerowie publicznie doceniają osiągnięcia pracowników, wprowadzanie systemu bonusów za wybitne osiągnięcia czy urządzanie specjalnych wydarzeń, które świętują sukcesy zespołu.

Nawet proste techniki, takie jak wysłanie pochwalnego e-maila lub ustalenie dnia uznania pracownika, mogą mieć ogromny wpływ na morale i motywację. Pamiętaj, że kluczem jest dostosowanie strategii doceniania do indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników. Tylko wtedy docenianie pracownika stanie się skutecznym narzędziem w praktyce menedżerskiej.

Jaki wpływ na zespół ma zaniedbanie kwestii doceniania pracownika?

Brak docenienia w pracy jest problemem, który może mieć poważne skutki dla atmosfery zespołu i ogólnej wydajności. Zarządzanie zespołem, które nie uwzględnia aspektu docenienia pracowników, może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak obniżenie morale, spadek produktywności, a nawet wydajności pracowników. Konsekwencje braku docenienia mogą być trudne do zidentyfikowania w początkowych fazach, ale z czasem problemy stają się coraz bardziej widoczne. Pracownicy, którzy nie czują się doceniani, są mniej zmotywowani do pracy, co oznacza, że wykonują swoje zadania na niższym poziomie efektywności. To z kolei wpływa na ich kolegów z zespołu, pogłębiając problem. Niezależnie od konkretnych konsekwencji braku docenienia, im dłużej jest on ignorowany, tym trudniejsze staje się jego naprawienie. Dlatego kluczowe jest wprowadzenie praktyk doceniania pracowników na każdym etapie zarządzania zespołem, aby zapobiec tym konsekwencjom i utrzymanie wysokiej wydajności pracy.

Czego oczekuje pracownik od pracodawcy?

Na pierwszym miejscu jest oczywiście docenienie. Pracownicy chcą czuć, że ich wysiłek jest widoczny i ceniony. To może przyjmować wiele form, od pochwał na spotkaniach, przez awanse, po konkretne nagrody i benefity. Ale docenienie to również kwestia szacunku – zrozumienie, że każdy człowiek jest inny oraz poszanowanie dla jego pracy i wysiłku.

 • Podkreślanie dobrej pracy – pracownicy chcą, aby ich ciężka praca była zauważona i nagrodzona;
 • szacunek – pracownik chce czuć się szanowany, nie tylko jako pracownik, ale przede wszystkim jako osoba;
 • komunikacja – dobre zarządzanie oczekiwaniami to również przejrzysta komunikacja, która sprawia, że pracownik wie, czego oczekuje od niego pracodawca.

Docenienie i motywacja to dwie potrzeby pracowników, które są bezpośrednio powiązane. Zmotywowani pracownicy to Ci, którzy czują, że ich praca ma sens, że dają oni z siebie wszystko i widzą efekty swojego działania. Aby to osiągnąć, potrzebne jest odpowiednie docenienie – zarówno w formie finansowej, jak i słownej. To niewątpliwie klucz do sukcesu każdej firmy.

Praktyczne wskazówki – w jaki sposób doceniać swoich pracowników na co dzień?

Codzienne docenianie swoich pracowników to klucz do budowania zespołu, który jest zmotywowany, zaangażowany i skoncentrowany na celach firmy. Jako menedżer, masz szereg praktycznych wskazówek, które pomogą Ci zaprezentować pracownikom ich wartość każdego dnia. Oto kilka sugestii, jak docenić pracownika: rozpocznij od małych gestów, takich jak choćby słowa uznania za dobrze wykonaną pracę. Może to wydawać się proste, ale te momenty docenienia często zostają zaniedbane w codziennych rutynach pracy. Pamiętaj, aby specyficznie wskazać, co zrobił pracownik, i wyjaśnij, jak to wpłynęło na sukces firmy. Innym pomysłem jest oferowanie możliwości rozwoju i szkolenia. To pokazuje, że cenisz ich zdolności i inwestujesz w ich przyszłość. Codzienne docenianie może również obejmować stworzenie przyjemnej atmosfery w miejscu pracy. Wdrażając te praktyczne wskazówki, budujesz kulturę uznania, która z kolei przekłada się na wzrost produktywności i zadowolenia aktualnych oraz przyszłych pracowników.

Dla kogo?

 • Dla menedżerów liniowych zarządzających zespołami (nawet najmniejszymi), w tym projektowymi.
 • Dla szefów, którym zależy na psychicznej odporności własnej i członków swojego zespołu.
 • Dla szefów, którzy chcą mieć w zespole ludzi rozumiejących swoje mocne strony, zaangażowanych, z poczuciem sensu wykonywanej pracy i pewnych tego, co robią.
Korzyści

 • Rozumienie, czym jest odporność psychiczna i jak ją budować, stosując docenianie w pracy.
 • Znajomość procesu doceniania: od osobistych wartości, przez funkcje i techniki, po nawyki liderskie.
 • Wiedza na temat tego, w jaki sposób i za co doceniać, żeby stworzyć warunki bezpieczeństwa psychologicznego dla zespołu.
 • Umiejętność zbudowania równowagi między feedbackiem konstruktywnym a docenianiem, aby budować autorytet i wiarygodność lidera.
 • Umiejętność zbudowania własnej strategii doceniania z wykorzystaniem propozycji, jakich dostarcza organizacja.
 • Znajomość języków doceniania i umiejętność ich identyfikacji u siebie i pracowników.
Program

Warsztat 1-dniowy

 • Definicja i składowe odporności psychicznej i doceniania pracowników. Jak docenianie wpływa na budowanie psychicznej odporności człowieka. Jak i kiedy je stosować.
 • Definicja własnego systemu wartości i wewnętrznej motywacji, które pozwalają przełamać opór wobec codziennego doceniania w pracy. Jak z doceniania uczynić swoją siłę?
 • Kluczowe czynniki, które motywują pracowników i budują ich poczucie własnej wartości. Jakie pozafinansowe działania może podejmować szef.
 • Jakie funkcje pełni docenianie, jakie są języki doceniania i jak ich używać wobec różnych osób, by skutecznie budować w nich poczucie docenienia?
 • Piramida doceniania i budowa własnej długoterminowej strategii doceniania w zespole z wykorzystaniem potencjału organizacji.

Cena

1700 zł netto ( 2091 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

5 grudnia 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com