Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu – EY Academy of Business

Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu

Jak skutecznie doceniać pracowników i wpływać na ich zaangażowanie?

Docenianie w pracy to skuteczne narzędzie menadżerskie. Docenianie implikuje zaangażowanie.
Zaangażowane zespoły chętniej kooperują i są bardziej efektywne.  Zaangażowani pracownicy zostają z firmą na dłużej.

Bezpośredni przełożony ma największy wpływ na poczucie docenienia pracownika. Pracownicy potrzebują doceniających w organizacji. Menedżerowie to czują, ale nie wiedzą, jak to robić…

Akademia Doceniania to praktyczne warsztaty, których program został opracowany w oparciu o badanie i zgłaszane potrzeby menedżerów.

 • Buduje odpowiedzialność zarządzających za poziom zaangażowania ich pracowników i dostarcza wiedzę na temat funkcji doceniania w organizacji
 • Poszerza wiedzę na temat zachowań, które wpływają na poczucie docenienia pracownika
 • Dostarcza praktycznych narzędzi do doceniania pracowników
 • Jest prowadzona przez praktyka biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami

 • Dla menedżerów liniowych zarządzających zespołami (nawet najmniejszymi), w tym projektowymi.
 • Dla szefów, którym zależy na psychicznej odporności własnej i członków swojego zespołu.
 • Dla szefów, którzy chcą mieć w zespole ludzi rozumiejących swoje mocne strony, zaangażowanych, z poczuciem sensu wykonywanej pracy i pewnych tego, co robią.

 • Rozumienie, czym jest odporność psychiczna i jak ją budować, stosując docenianie w pracy.
 • Znajomość procesu doceniania: od osobistych wartości, przez funkcje i techniki, po nawyki liderskie.
 • Wiedza na temat tego, w jaki sposób i za co doceniać, żeby stworzyć warunki bezpieczeństwa psychologicznego dla zespołu.
 • Umiejętność zbudowania równowagi między feedbackiem konstruktywnym a docenianiem, aby budować autorytet i wiarygodność lidera.
 • Umiejętność zbudowania własnej strategii doceniania z wykorzystaniem propozycji, jakich dostarcza organizacja.
 • Znajomość języków doceniania i umiejętność ich identyfikacji u siebie i pracowników.

Warsztat 1-dniowy

 • Definicja i składowe odporności psychicznej i doceniania pracowników. Jak docenianie wpływa na budowanie psychicznej odporności człowieka. Jak i kiedy je stosować.
 • Definicja własnego systemu wartości i wewnętrznej motywacji, które pozwalają przełamać opór wobec codziennego doceniania w pracy. Jak z doceniania uczynić swoją siłę?
 • Kluczowe czynniki, które motywują pracowników i budują ich poczucie własnej wartości. Jakie pozafinansowe działania może podejmować szef.
 • Jakie funkcje pełni docenianie, jakie są języki doceniania i jak ich używać wobec różnych osób, by skutecznie budować w nich poczucie docenienia?
 • Piramida doceniania i budowa własnej długoterminowej strategii doceniania w zespole z wykorzystaniem potencjału organizacji.

Iwona Grochowska - autorka programu dla liderów „Akademia Doceniania”. CEO i współzałożycielka Nais, aplikacji do doceniania i nagradzania pracowników. Psycholog, trener biznesu i wykładowca akademicki. Praktyk w tworzeniu i rozwijaniu odważnych zespołów.

Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu

Cena

1700 zł netto

Doceń pracownika – jak zadbać o odporność psychiczną własną i swojego zespołu

Jak skutecznie doceniać pracowników i wpływać na ich zaangażowanie?

Docenianie w pracy to skuteczne narzędzie menadżerskie. Docenianie implikuje zaangażowanie.
Zaangażowane zespoły chętniej kooperują i są bardziej efektywne.  Zaangażowani pracownicy zostają z firmą na dłużej.

Bezpośredni przełożony ma największy wpływ na poczucie docenienia pracownika. Pracownicy potrzebują doceniających w organizacji. Menedżerowie to czują, ale nie wiedzą, jak to robić…

Akademia Doceniania to praktyczne warsztaty, których program został opracowany w oparciu o badanie i zgłaszane potrzeby menedżerów.

 • Buduje odpowiedzialność zarządzających za poziom zaangażowania ich pracowników i dostarcza wiedzę na temat funkcji doceniania w organizacji
 • Poszerza wiedzę na temat zachowań, które wpływają na poczucie docenienia pracownika
 • Dostarcza praktycznych narzędzi do doceniania pracowników
 • Jest prowadzona przez praktyka biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami
Dla kogo?

 • Dla menedżerów liniowych zarządzających zespołami (nawet najmniejszymi), w tym projektowymi.
 • Dla szefów, którym zależy na psychicznej odporności własnej i członków swojego zespołu.
 • Dla szefów, którzy chcą mieć w zespole ludzi rozumiejących swoje mocne strony, zaangażowanych, z poczuciem sensu wykonywanej pracy i pewnych tego, co robią.
Korzyści

 • Rozumienie, czym jest odporność psychiczna i jak ją budować, stosując docenianie w pracy.
 • Znajomość procesu doceniania: od osobistych wartości, przez funkcje i techniki, po nawyki liderskie.
 • Wiedza na temat tego, w jaki sposób i za co doceniać, żeby stworzyć warunki bezpieczeństwa psychologicznego dla zespołu.
 • Umiejętność zbudowania równowagi między feedbackiem konstruktywnym a docenianiem, aby budować autorytet i wiarygodność lidera.
 • Umiejętność zbudowania własnej strategii doceniania z wykorzystaniem propozycji, jakich dostarcza organizacja.
 • Znajomość języków doceniania i umiejętność ich identyfikacji u siebie i pracowników.
Program

Warsztat 1-dniowy

 • Definicja i składowe odporności psychicznej i doceniania pracowników. Jak docenianie wpływa na budowanie psychicznej odporności człowieka. Jak i kiedy je stosować.
 • Definicja własnego systemu wartości i wewnętrznej motywacji, które pozwalają przełamać opór wobec codziennego doceniania w pracy. Jak z doceniania uczynić swoją siłę?
 • Kluczowe czynniki, które motywują pracowników i budują ich poczucie własnej wartości. Jakie pozafinansowe działania może podejmować szef.
 • Jakie funkcje pełni docenianie, jakie są języki doceniania i jak ich używać wobec różnych osób, by skutecznie budować w nich poczucie docenienia?
 • Piramida doceniania i budowa własnej długoterminowej strategii doceniania w zespole z wykorzystaniem potencjału organizacji.

Cena

1700 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

8 kwietnia 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com