Rafał Kamiński – EY Academy of Business

Rafał Kamiński

Mentor i trener biznesu. Projektant innowacji biznesowych, społecznych i technologicznych. Entuzjasta i metodyk zwinnych metod oraz projektowania skoncentrowanego na człowieku (human–centered design).

Trener EY Academy of Business, specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń w zakresie zarządzania projektami, zwinnego projektowania produktów oraz metod twórczego rozwiązywania problemów.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP i School of Form.

Facylitator i moderator pracy zespołów w podejściu: design thinking, service design, Outcome–Driven Innovation® (ODI), lean startup, agile, scrum, lean UX. Jest certyfikowanym audytorem oceniającym skuteczność procesów biznesowych. Ponadto posiada certyfikat w zakresie metodologii zarządzania jakością Green Belt Lean Six Sigma, a także certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Właściciela Produktu (Product Owner) – Agile Scrum Product Owner (CSPO®).

Z pasji trener młodych adeptów tenisa stołowego.


 

Przykładowe projekty:

1. Ekspert ds. badań i testowania koncepcji Poznańskiego Parku Naukowo–Technologicznego w Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PO–PO–JUTRZE 2.0.

2. Customer Journey Owner w UPC Polska.

3. Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych na kierunku „Lider Innowacji” Akademii Leona Koźmińskiego.

4. Wykładowca wizytujący Collegium Civitas na kierunku studiów podyplomowych „Innovation & Technology Project Management”.