Design Thinking – EY Academy of Business

Design Thinking

Design Thinking to metodyka projektowania innowacyjnych produktów, usług, marek i procesów ze szczególną koncentracją na potrzebach, problemach i wyzwaniach użytkownika.

To proces, narzędzia, dobre praktyki a także specyficzny sposób myślenia łączący pozorne przeciwieństwa – rzetelną i bardzo precyzyjną ergonomię z płynną i osobniczą psychologią, wartości i idee z twardymi celami i rezultatami biznesowymi itd.

Ujęć i modeli teoretycznych Design Thinking jest wiele, jednak tym, na co stawiamy w naszym programie jest praktyka biznesowa, bo dla nas przedsiębiorczy realizm i kreatywność idą w parze.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów oraz specjalistów ds. obsługi klienta, customer experience, innowacji, jakości, R&D, marketingu, rozwoju biznesu i sprzedaży;
 • zarządzających oraz prowadzących wewnętrzne inkubatory przedsiębiorczości oraz akceleratory innowacji;
 • członków zespołów realizujących projekty dot. innowacji B2B oraz B2C;
 • menedżerów odpowiedzialnych za budowę oraz rozwój kultury innowacji;
 • osób, które szukają sprawdzonych metod wspierających rozwój biznesu.

Cele i ich forma realizacji

W dniu pierwszym:

 • Zapoznać uczestników z głównymi zasadami i ramami teoretycznymi Design Thinking a także zestawem umiejętności projektanta
 • Zaprezentować uczestnikom kilka inspirujących przykładów produktów, usług i procesów opracowanych wg metodyki Design Thinking
 • Dać uczestnikom możliwość doświadczenia Design Thinking w praktyce poprzez symulację pełnego procesu projektowego na podstawowym poziomie w abstrakcyjnym temacie np. projektowanie kawiarni na Marsie (w myśl zasady Doing not Talking)
 • Wzmocnić indywidualną pewność kreatywną oraz współpracę w procesach wspólnego generowania rozwiązań

W dniu drugim:

 • Zapoznać uczestników z biznesowym aspektem Design Thinking i poziomami wdrażania tej metodyki do organizacji
 • Pokazać kluczowe korzyści ze stosowania Design Thinking w różnego typu projektach na podstawie biznesowych studiów przypadków
 • Zaprezentować bardziej zaawansowane narzędzia projektowe, możliwe do wdrożenia od zaraz po ukończeniu szkolenia
 • Dać uczestnikom możliwość przepracowania fragmentu problemu/wyzwania z własnej organizacji w interdyscyplinarnym zespole z wykorzystaniem poznanych narzędzi, technik i metod Design Thinking

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia będziesz wiedział:

 • Czym jest Design Thinking, jaka była geneza tej metodyki, jakie ma zasady pracy
 • Jak wygląda proces projektowy, jakie ma etapy, co się w nich dzieje i czemu służą
 • Na jakich poziomach wdrażać DT do organizacji i jakie płyną z tego korzyści
 • Jakie firmy i z jakim biznesowym rezultatem zastosowały już DT

Po ukończeniu szkolenia będziesz umiał:

 • Zaplanować ramy procesu generowania innowacyjnych rozwiązań i usprawnień
 • Korzystać z podstawowych narzędzi Design Thinking by usprawniać zarówno pracę indywidualną jak i grupową
 • Przeprowadzić efektywną burzę mózgów
 • Krytycznie wybierać z Design Thinking to, co naprawdę jest Ci potrzebne w biznesie

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Design Thinking — definicja, geneza, zasady i korzyści
 • Design Thinking w projektowaniu: produktu, usługi, procesu, doświadczenia — inspirujące studia przypadków
 • Modelowy proces projektowy — wyjaśnienie + symulacja warsztatowa:
 • Odkrywanie – „wejście w buty użytkownika”, omówienie technik i metod badawczych stosowanych w projektowaniu innowacji
 • Definiowanie — kreatywne sposoby selekcji i przetwarzania informacji, techniki formułowania wyzwań projektowych
 • Generowanie pomysłów — poszukiwanie innowacji, wzmacnianie pewności kreatywnej uczestników, efektywna, a nie efektowna burza mózgów
 • Prototypowanie – „myślenie rękami”, wizualizacja pomysłów, szybkie i funkcjonalne prototypy, wybór rodzajów prototypów adekwatnych do projektu
 • Testowanie — natychmiastowe zweryfikowanie prototypu w „naturalnym” otoczeniu, wybór technik/metody testowania w odniesieniu do zastosowanego rodzaju prototypu i celu
 • Podsumowanie dnia pierwszego, prezentacja wypracowanych w symulacji procesu rozwiązań

Dzień 2

 • Biznesowe oblicze Design Thinking — różne poziomy wdrażania metodyki do biznesu
 • Pogłębione studia przypadków firm, które zdecydowały się na generowanie rozwiązań za pomocą Design Thinking — projekt, proces, rezultaty
 • Bardziej zaawansowane narzędzia projektowe dedykowane produktom, usługom, markom i procesom
 • Warsztatowe rozwiązywanie fragmentów wyzwań / problemów biznesowych uczestników warsztatów
 • Podsumowanie dnia drugiego, prezentacja rozwiązań i zakończenie szkolenia

Kuba Danecki - specjalizuje się w tworzeniu koncepcji nowych produktów oraz ustalaniu procesu tworzenia produktów z wykorzystaniem metodyki Design Thinking – włączając w to planowanie prac w metodyce Agile.

Rafał Kamiński - mentor i trener biznesu. Projektant innowacji biznesowych, społecznych i technologicznych. Entuzjasta i metodyk zwinnych metod oraz projektowania skoncentrowanego na człowieku (human–centered design).

Cena

2400 zł netto ( 2952 zł brutto )

Design Thinking

Design Thinking to metodyka projektowania innowacyjnych produktów, usług, marek i procesów ze szczególną koncentracją na potrzebach, problemach i wyzwaniach użytkownika.

To proces, narzędzia, dobre praktyki a także specyficzny sposób myślenia łączący pozorne przeciwieństwa – rzetelną i bardzo precyzyjną ergonomię z płynną i osobniczą psychologią, wartości i idee z twardymi celami i rezultatami biznesowymi itd.

Ujęć i modeli teoretycznych Design Thinking jest wiele, jednak tym, na co stawiamy w naszym programie jest praktyka biznesowa, bo dla nas przedsiębiorczy realizm i kreatywność idą w parze.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów oraz specjalistów ds. obsługi klienta, customer experience, innowacji, jakości, R&D, marketingu, rozwoju biznesu i sprzedaży;
 • zarządzających oraz prowadzących wewnętrzne inkubatory przedsiębiorczości oraz akceleratory innowacji;
 • członków zespołów realizujących projekty dot. innowacji B2B oraz B2C;
 • menedżerów odpowiedzialnych za budowę oraz rozwój kultury innowacji;
 • osób, które szukają sprawdzonych metod wspierających rozwój biznesu.
Cele i korzyści

Cele i ich forma realizacji

W dniu pierwszym:

 • Zapoznać uczestników z głównymi zasadami i ramami teoretycznymi Design Thinking a także zestawem umiejętności projektanta
 • Zaprezentować uczestnikom kilka inspirujących przykładów produktów, usług i procesów opracowanych wg metodyki Design Thinking
 • Dać uczestnikom możliwość doświadczenia Design Thinking w praktyce poprzez symulację pełnego procesu projektowego na podstawowym poziomie w abstrakcyjnym temacie np. projektowanie kawiarni na Marsie (w myśl zasady Doing not Talking)
 • Wzmocnić indywidualną pewność kreatywną oraz współpracę w procesach wspólnego generowania rozwiązań

W dniu drugim:

 • Zapoznać uczestników z biznesowym aspektem Design Thinking i poziomami wdrażania tej metodyki do organizacji
 • Pokazać kluczowe korzyści ze stosowania Design Thinking w różnego typu projektach na podstawie biznesowych studiów przypadków
 • Zaprezentować bardziej zaawansowane narzędzia projektowe, możliwe do wdrożenia od zaraz po ukończeniu szkolenia
 • Dać uczestnikom możliwość przepracowania fragmentu problemu/wyzwania z własnej organizacji w interdyscyplinarnym zespole z wykorzystaniem poznanych narzędzi, technik i metod Design Thinking

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia będziesz wiedział:

 • Czym jest Design Thinking, jaka była geneza tej metodyki, jakie ma zasady pracy
 • Jak wygląda proces projektowy, jakie ma etapy, co się w nich dzieje i czemu służą
 • Na jakich poziomach wdrażać DT do organizacji i jakie płyną z tego korzyści
 • Jakie firmy i z jakim biznesowym rezultatem zastosowały już DT

Po ukończeniu szkolenia będziesz umiał:

 • Zaplanować ramy procesu generowania innowacyjnych rozwiązań i usprawnień
 • Korzystać z podstawowych narzędzi Design Thinking by usprawniać zarówno pracę indywidualną jak i grupową
 • Przeprowadzić efektywną burzę mózgów
 • Krytycznie wybierać z Design Thinking to, co naprawdę jest Ci potrzebne w biznesie
Program

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Design Thinking — definicja, geneza, zasady i korzyści
 • Design Thinking w projektowaniu: produktu, usługi, procesu, doświadczenia — inspirujące studia przypadków
 • Modelowy proces projektowy — wyjaśnienie + symulacja warsztatowa:
 • Odkrywanie – „wejście w buty użytkownika”, omówienie technik i metod badawczych stosowanych w projektowaniu innowacji
 • Definiowanie — kreatywne sposoby selekcji i przetwarzania informacji, techniki formułowania wyzwań projektowych
 • Generowanie pomysłów — poszukiwanie innowacji, wzmacnianie pewności kreatywnej uczestników, efektywna, a nie efektowna burza mózgów
 • Prototypowanie – „myślenie rękami”, wizualizacja pomysłów, szybkie i funkcjonalne prototypy, wybór rodzajów prototypów adekwatnych do projektu
 • Testowanie — natychmiastowe zweryfikowanie prototypu w „naturalnym” otoczeniu, wybór technik/metody testowania w odniesieniu do zastosowanego rodzaju prototypu i celu
 • Podsumowanie dnia pierwszego, prezentacja wypracowanych w symulacji procesu rozwiązań

Dzień 2

 • Biznesowe oblicze Design Thinking — różne poziomy wdrażania metodyki do biznesu
 • Pogłębione studia przypadków firm, które zdecydowały się na generowanie rozwiązań za pomocą Design Thinking — projekt, proces, rezultaty
 • Bardziej zaawansowane narzędzia projektowe dedykowane produktom, usługom, markom i procesom
 • Warsztatowe rozwiązywanie fragmentów wyzwań / problemów biznesowych uczestników warsztatów
 • Podsumowanie dnia drugiego, prezentacja rozwiązań i zakończenie szkolenia
Szczegóły programu modułowego

Cena

2400 zł netto ( 2952 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com