Prowadzenie rozmów feedbackowych w procesach ocen kompetencji – EY Academy of Business

Prowadzenie rozmów feedbackowych w procesach ocen kompetencji

Rozmowy feedbackowe prowadzone są w różnych procesach oceny, np. przy okazji ocen okresowych, 360° czy Development Center. Ocena pracowników budzi wiele emocji. Przeżywają je zarówno oceniający, jak i oceniani. Celem szkolenia jest dostarczenie ekspertom HR (nadzorującym i wspierającym proces) oraz menedżerom (dokonującym oceny) narzędzi służących profesjonalnemu przygotowaniu rozmowy i jej poprowadzeniu. Szkolenie ma charakter warsztatowy, dzięki czemu narzędzia te będzie można przećwiczyć w warunkach warsztatowych, sprawdzić ich przydatność oraz utrwalić.

Adresatami szkolenia są:

 • Eksperci HR – nadzorujący i wspierający proces oceny pracowniczej
 • Menedżerowie prowadzący rozmowy feedbackowe

Cele szkolenia:

 • pokazanie różnic pomiędzy poszczególnymi systemami ocen
 • uwypuklenie charakterystyki oceny kompetencji
 • poznanie potencjalnych błędów oceny
 • poznanie zasad przygotowania do spotkania z pracownikiem
 • wykształcenie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej, poznanie technik prowadzenia rozmowy
 • przećwiczenie prowadzenia rozmów feedbackowych
 • poznanie i przećwiczenie technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników podczas rozmowy feedbackowej
 • poznanie zasad budowania planów rozwoju
 • podsumowanie działań wspierających menedżerów przez siły HR

1. Ocena kompetencji i udzielanie informacji zwrotnej jako umiejętność menedżera

 • jak możemy motywować i rozwijać pracowników poprzez udzielanie informacji zwrotnej
 • bieżące i okresowe udzielanie informacji zwrotnej przez przełożonego
 • narzędzia oceny: Developement Centre, 360 stopni, ocena okresowa, feedback bieżący
 • kiedy feedback przynosi efekty?

2. Ocena postaw, kompetencji, doświadczenia i wiedzy pracownika

 • kryteria oceniania i różnice pomiędzy nimi
 • zasady oceniania kompetencji – czym są kompetencje i jak je obserwować w codziennym zachowaniu
 • najczęstsze błędy oceny popełnianie przez menedżerów
 • ocena kompetencji na przykładzie oceny okresowej i 360
 • stosowane skale oceny i konsekwencje ich stosowania
 • analiza sukcesów, trudności, stylu pracy i motywacji pracownika – przygotowanie argumentów do rozmowy
 • wytyczenie obszarów rozwoju pracownika

3. Przygotowanie do rozmowy feedbackowej

 • cel rozmowy i efekt, jaki chcemy uzyskać
 • zaplanowanie spotkania i przygotowanie pracownika do feedbacku
 • struktura rozmowy feedbackowej
 • zapewnienie komfortu podczas spotkania

4. Metody i techniki komunikacji podczas prowadzenia spotkania:

 • techniki udzielania informacji zwrotnej np. SPINKA, BEER, FUKO
 • aktywne słuchanie i zadawanie pytań otwartych
 • umiejętność oddzielenia faktów od opinii, ocen od obserwacji
 • wymiana argumentów, angażowanie pracownika w rozmowę
 • analiza gotowości pracownika do przyjęcia feedbacku i rozwoju
 • kontraktowanie rozwoju z pracownikiem

5. Symulacja rozmów feedbackowych

 • ćwiczenia w prowadzeniu rozmów
 • indywidualny feedback ze strony uczestników i trenera

6. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami pracowników

 • milczenie pracownika
 • jak reagować na usprawiedliwianie się i „odbijanie piłeczki”
 • reagowanie na „poczucie krzywdy i niesprawiedliwości”
 • wątpliwości pracownika
 • co zrobić ze zbyt dużą rozbieżnością w ocenie

7. Budowanie planów rozwoju:

 • przykładowe plany rozwoju
 • kontraktowanie form rozwoju, mierników postępu i zakresu wsparcia

8. Działania HR w obszarze wsparcia:

 • wspieranie menedżerów w prowadzeniu rozmów feedbackowych – zakres odpowiedzialności i formy wsparcia
 • wspieranie pracowników w realizacji planów rozwoju

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Prowadzenie rozmów feedbackowych w procesach ocen kompetencji

Rozmowy feedbackowe prowadzone są w różnych procesach oceny, np. przy okazji ocen okresowych, 360° czy Development Center. Ocena pracowników budzi wiele emocji. Przeżywają je zarówno oceniający, jak i oceniani. Celem szkolenia jest dostarczenie ekspertom HR (nadzorującym i wspierającym proces) oraz menedżerom (dokonującym oceny) narzędzi służących profesjonalnemu przygotowaniu rozmowy i jej poprowadzeniu. Szkolenie ma charakter warsztatowy, dzięki czemu narzędzia te będzie można przećwiczyć w warunkach warsztatowych, sprawdzić ich przydatność oraz utrwalić.

Dla kogo?

Adresatami szkolenia są:

 • Eksperci HR – nadzorujący i wspierający proces oceny pracowniczej
 • Menedżerowie prowadzący rozmowy feedbackowe
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • pokazanie różnic pomiędzy poszczególnymi systemami ocen
 • uwypuklenie charakterystyki oceny kompetencji
 • poznanie potencjalnych błędów oceny
 • poznanie zasad przygotowania do spotkania z pracownikiem
 • wykształcenie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej, poznanie technik prowadzenia rozmowy
 • przećwiczenie prowadzenia rozmów feedbackowych
 • poznanie i przećwiczenie technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników podczas rozmowy feedbackowej
 • poznanie zasad budowania planów rozwoju
 • podsumowanie działań wspierających menedżerów przez siły HR
Program

1. Ocena kompetencji i udzielanie informacji zwrotnej jako umiejętność menedżera

 • jak możemy motywować i rozwijać pracowników poprzez udzielanie informacji zwrotnej
 • bieżące i okresowe udzielanie informacji zwrotnej przez przełożonego
 • narzędzia oceny: Developement Centre, 360 stopni, ocena okresowa, feedback bieżący
 • kiedy feedback przynosi efekty?

2. Ocena postaw, kompetencji, doświadczenia i wiedzy pracownika

 • kryteria oceniania i różnice pomiędzy nimi
 • zasady oceniania kompetencji – czym są kompetencje i jak je obserwować w codziennym zachowaniu
 • najczęstsze błędy oceny popełnianie przez menedżerów
 • ocena kompetencji na przykładzie oceny okresowej i 360
 • stosowane skale oceny i konsekwencje ich stosowania
 • analiza sukcesów, trudności, stylu pracy i motywacji pracownika – przygotowanie argumentów do rozmowy
 • wytyczenie obszarów rozwoju pracownika

3. Przygotowanie do rozmowy feedbackowej

 • cel rozmowy i efekt, jaki chcemy uzyskać
 • zaplanowanie spotkania i przygotowanie pracownika do feedbacku
 • struktura rozmowy feedbackowej
 • zapewnienie komfortu podczas spotkania

4. Metody i techniki komunikacji podczas prowadzenia spotkania:

 • techniki udzielania informacji zwrotnej np. SPINKA, BEER, FUKO
 • aktywne słuchanie i zadawanie pytań otwartych
 • umiejętność oddzielenia faktów od opinii, ocen od obserwacji
 • wymiana argumentów, angażowanie pracownika w rozmowę
 • analiza gotowości pracownika do przyjęcia feedbacku i rozwoju
 • kontraktowanie rozwoju z pracownikiem

5. Symulacja rozmów feedbackowych

 • ćwiczenia w prowadzeniu rozmów
 • indywidualny feedback ze strony uczestników i trenera

6. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami pracowników

 • milczenie pracownika
 • jak reagować na usprawiedliwianie się i „odbijanie piłeczki”
 • reagowanie na „poczucie krzywdy i niesprawiedliwości”
 • wątpliwości pracownika
 • co zrobić ze zbyt dużą rozbieżnością w ocenie

7. Budowanie planów rozwoju:

 • przykładowe plany rozwoju
 • kontraktowanie form rozwoju, mierników postępu i zakresu wsparcia

8. Działania HR w obszarze wsparcia:

 • wspieranie menedżerów w prowadzeniu rozmów feedbackowych – zakres odpowiedzialności i formy wsparcia
 • wspieranie pracowników w realizacji planów rozwoju

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com