Diagnoza potencjału, pomoc w zmianach rozwojowych - konsultacje indywidualne – EY Academy of Business

Diagnoza potencjału, pomoc w zmianach rozwojowych – konsultacje indywidualne

Konsultacje kierujemy zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych menedżerów, którzy chcą zdiagnozować swój potencjał lidera i otrzymać pomoc w zmianach rozwojowych.

Do menedżerów zarówno początkujących, jak i zaawansowanych oraz osób przygotowujących się do tej roli, którzy chcą:

 • rozwijać kompetencje przywódcze realizowane w ramach szkoleń Academy of Business
 • diagnozować swój potencjał lidera
 • otrzymać pomoc w zmianach rozwojowych

 • Zwiększanie świadomości i odpowiedzialności menedżerów i liderów
 • Budowanie twórczej kadry menedżerskiej i liderskiej

1. Praca nad motywacją wewnętrzną w byciu liderem

 • Poprzez m.in.: Harmonizowanie poziomów funkcjonowania Diltsa, Coaching metodą GROW, Trening zarządzania energią

2. Diagnoza potencjału w byciu liderem

 • Poprzez m.in. diagnozę testami używanymi w Akademii Menedżera I i II, oraz Test Mapp, Test Hogana, rozmowa diagnozująca, coaching metodą Points of You

3. Rozwój kompetencji menedżerskich i /lub liderskich szkolonych w ramach Akademii Menedżera I i II. Przykładowe obszary rozwojowe konsultacji indywidualnych:

 • Trening efektywnej komunikacji jednostronnej i dwustronnej
 • Trening delegowania  i rozliczania zadań
 • Trening zastosowania technik asertywnych w pracy
 • Trening diagnozy i rozwoju stylów przywódczych
 • Trening diagnozy etapu rozwoju grupy
 • Diagnoza ról Belbina
 • Trening radzenia sobie ze zmianami
 • Diagnoza motywacji pozafinansowej
 • Trening motywowania pozafinansowego poszczególnych pracowników
 • Trening zastosowania adekwatnych stylów przywódczych
 • Trening radzenia sobie z emocjami
 • Trening rozwiązywania problemów
 • Trening facylitacji
 • Zwiększanie umiejętności budowania efektywnych zespołów
 • Trening inteligencji emocjonalnej
 • Trening uważności
 • Zwiększenie skuteczności realizacji celów
 • Zwiększenie skuteczności budowania relacji
 • Świadome kształtowanie swojego życia zawodowego
 • Tworzenie i realizacja adekwatnej wizji

4. Wspieranie zmian rozwojowych, w takich obszarach, jak:

 • Rozumienie procesu zmiany
 • Zwiększanie obszarów wpływu w zmianie
 • Zwiększanie kompetencji radzenia sobie ze zmian.
Diagnoza potencjału, pomoc w zmianach rozwojowych – konsultacje indywidualne

Konsultacje kierujemy zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych menedżerów, którzy chcą zdiagnozować swój potencjał lidera i otrzymać pomoc w zmianach rozwojowych.

Dla kogo?

Do menedżerów zarówno początkujących, jak i zaawansowanych oraz osób przygotowujących się do tej roli, którzy chcą:

 • rozwijać kompetencje przywódcze realizowane w ramach szkoleń Academy of Business
 • diagnozować swój potencjał lidera
 • otrzymać pomoc w zmianach rozwojowych
Cele i korzyści

 • Zwiększanie świadomości i odpowiedzialności menedżerów i liderów
 • Budowanie twórczej kadry menedżerskiej i liderskiej
Program

1. Praca nad motywacją wewnętrzną w byciu liderem

 • Poprzez m.in.: Harmonizowanie poziomów funkcjonowania Diltsa, Coaching metodą GROW, Trening zarządzania energią

2. Diagnoza potencjału w byciu liderem

 • Poprzez m.in. diagnozę testami używanymi w Akademii Menedżera I i II, oraz Test Mapp, Test Hogana, rozmowa diagnozująca, coaching metodą Points of You

3. Rozwój kompetencji menedżerskich i /lub liderskich szkolonych w ramach Akademii Menedżera I i II. Przykładowe obszary rozwojowe konsultacji indywidualnych:

 • Trening efektywnej komunikacji jednostronnej i dwustronnej
 • Trening delegowania  i rozliczania zadań
 • Trening zastosowania technik asertywnych w pracy
 • Trening diagnozy i rozwoju stylów przywódczych
 • Trening diagnozy etapu rozwoju grupy
 • Diagnoza ról Belbina
 • Trening radzenia sobie ze zmianami
 • Diagnoza motywacji pozafinansowej
 • Trening motywowania pozafinansowego poszczególnych pracowników
 • Trening zastosowania adekwatnych stylów przywódczych
 • Trening radzenia sobie z emocjami
 • Trening rozwiązywania problemów
 • Trening facylitacji
 • Zwiększanie umiejętności budowania efektywnych zespołów
 • Trening inteligencji emocjonalnej
 • Trening uważności
 • Zwiększenie skuteczności realizacji celów
 • Zwiększenie skuteczności budowania relacji
 • Świadome kształtowanie swojego życia zawodowego
 • Tworzenie i realizacja adekwatnej wizji

4. Wspieranie zmian rozwojowych, w takich obszarach, jak:

 • Rozumienie procesu zmiany
 • Zwiększanie obszarów wpływu w zmianie
 • Zwiększanie kompetencji radzenia sobie ze zmian.

Cena

980 zł netto ( 0 zł brutto )

Termin

Ustalany indywidualnie

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com