Symulacja Strategiczna symulacja – EY Academy of Business

Strategiczna symulacja

Koordynator
 • 3 min. czytania
 • 6 września 2021

Powiązane tematy

Strategy wargame, czyli strategiczna symulacja to unikalny sposób na rozpoznanie przyszłej sytuacji rynkowej. Posiadanie takiej wiedzy przez podjęciem kluczowej decyzji i zaangażowaniem znacznych zasobów jest bezcenne.

Jest to możliwe dzięki ustrukturyzowanej analizie najbardziej prawdopodobnych posunięć i kontrposunięć konkurentów oraz interesariuszy w kilkuletniej perspektywie czasowej. W symulacji wykorzystywane są wyłącznie rzeczywiste dane rynkowe.

Symulacja pozwala niewielkim kosztem przetestować lub opracować strategiczne posunięcia własnej firmy w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego. Jest prowadzona w formule 1 – 1,5 dniowego warsztatu, co sprawia, że poza swoim głównym celem stanowi znakomitą okazję do budowania zaangażowania, rozwijania kompetencji, zwiększania świadomości strategicznej i rynkowej kadry kierowniczej.

Symulacja to odpowiednie rozwiązanie, gdy firma:

 • stoi przed podjęciem newralgicznej decyzji strategicznej (np. wprowadzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek, fuzja lub przejęcie, strategiczne partnerstwo, kampania marketingowa, rebranding)
 • jest zaniepokojona rosnącą niepewnością otoczenia rynkowego (np. rozwojem technologii, zmianami regulacyjnymi, trendami społecznymi, sytuacją ekonomiczną, bezpieczeństwem biznesu, zmianą nawyków klientów)
 • zastanawia się, jak zareagować na posunięcia swoich konkurentów oraz innych uczestników rynku
 • chce opracować nową strategię lub przetestować obecną, angażując w ten proces kadrę kierowniczą

Przebieg i organizacja symulacji:

 • symulacja ma konwencję 1 – 1,5-dniowego warsztatu i odbywa się zwykle poza siedzibą firmy
 • w symulacji uczestniczy od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, które dzielone są na kilka zespołów
 • zespoły wcielają się w role kilkuosobowych zarządów głównych konkurentów oraz interesariuszy
 • symulacja składa się z 3-4 rund, których sens i treść jest dopasowana do celu biznesowego symulacji
 • poszczególne rundy osadzone są w następujących po sobie okresach czasu (zwykle jedna runda to 2-3 lata)
 • zespołom udostępniany jest raport o rzeczywistej (a nie fikcyjnej) sytuacji rynkowej i konkurencyjnej
 • zespoły reprezentujące konkurentów opracowują ich prawdopodobne posunięcia i reakcje strategiczne
 • zespoły reprezentujące interesariuszy oceniają i komentują posunięcia poszczególnych konkurentów
 • w ostatniej rundzie uczestnicy wychodzą ze swoich ról i opracowują rekomendacje dla zarządu Klienta

Przykładowe projekty tego rodzaju:

 • firma usług profesjonalnych – symulacja na potrzeby planowania strategicznego w obliczu działań rozwojowych konkurentów, malejących marż z niektórych usług, zapowiadanych działań regulatora
 • sieć handlu spożywczego – symulacja posunięć konkurentów w obliczu zjawisk takich jak wojna cenowa, zanik małych sklepów, rozwój handlu mobilnego, podatek handlowy, ograniczenie swobody handlu
 • producent kawy – symulacja w celu przeanalizowania możliwych zdarzeń na rynku w obliczu niedawno ogłoszonej fuzji dwóch innych konkurentów z innego kraju
 • firma usług outsourcingowych – symulacja w celu zmiany strategii w obliczu zjawisk takich jak niskie bezrobocie i presja na wzrost płac, napływ pracowników z zagranicy, postępująca robotyzacja i automatyzacja
 • przedsiębiorstwo budowlane – symulacja w celu opracowania wygrywających posunięć strategicznych w obliczu kryzysu rynkowego, trudności z pozyskaniem zamówień publicznych, niekorzystnych trendów demograficznych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zorganizować symulację rynkową dla swojej firmy, skontaktuj się z opiekunem tego programu:

Sonia Kaniewska
tel. +48 573 809 469
sonia.kaniewska@pl.ey.com

Kontakt

Strategiczna symulacja
Autor Sonia Kaniewska
Koordynator

3 min. czytania

6 wrz 2021

Strategy wargame, czyli strategiczna symulacja to unikalny sposób na rozpoznanie przyszłej sytuacji rynkowej. Posiadanie takiej wiedzy przez podjęciem kluczowej decyzji i zaangażowaniem znacznych zasobów jest bezcenne.

Jest to możliwe dzięki ustrukturyzowanej analizie najbardziej prawdopodobnych posunięć i kontrposunięć konkurentów oraz interesariuszy w kilkuletniej perspektywie czasowej. W symulacji wykorzystywane są wyłącznie rzeczywiste dane rynkowe.

Symulacja pozwala niewielkim kosztem przetestować lub opracować strategiczne posunięcia własnej firmy w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego. Jest prowadzona w formule 1 – 1,5 dniowego warsztatu, co sprawia, że poza swoim głównym celem stanowi znakomitą okazję do budowania zaangażowania, rozwijania kompetencji, zwiększania świadomości strategicznej i rynkowej kadry kierowniczej.

Symulacja to odpowiednie rozwiązanie, gdy firma:

 • stoi przed podjęciem newralgicznej decyzji strategicznej (np. wprowadzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek, fuzja lub przejęcie, strategiczne partnerstwo, kampania marketingowa, rebranding)
 • jest zaniepokojona rosnącą niepewnością otoczenia rynkowego (np. rozwojem technologii, zmianami regulacyjnymi, trendami społecznymi, sytuacją ekonomiczną, bezpieczeństwem biznesu, zmianą nawyków klientów)
 • zastanawia się, jak zareagować na posunięcia swoich konkurentów oraz innych uczestników rynku
 • chce opracować nową strategię lub przetestować obecną, angażując w ten proces kadrę kierowniczą

Przebieg i organizacja symulacji:

 • symulacja ma konwencję 1 – 1,5-dniowego warsztatu i odbywa się zwykle poza siedzibą firmy
 • w symulacji uczestniczy od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, które dzielone są na kilka zespołów
 • zespoły wcielają się w role kilkuosobowych zarządów głównych konkurentów oraz interesariuszy
 • symulacja składa się z 3-4 rund, których sens i treść jest dopasowana do celu biznesowego symulacji
 • poszczególne rundy osadzone są w następujących po sobie okresach czasu (zwykle jedna runda to 2-3 lata)
 • zespołom udostępniany jest raport o rzeczywistej (a nie fikcyjnej) sytuacji rynkowej i konkurencyjnej
 • zespoły reprezentujące konkurentów opracowują ich prawdopodobne posunięcia i reakcje strategiczne
 • zespoły reprezentujące interesariuszy oceniają i komentują posunięcia poszczególnych konkurentów
 • w ostatniej rundzie uczestnicy wychodzą ze swoich ról i opracowują rekomendacje dla zarządu Klienta

Przykładowe projekty tego rodzaju:

 • firma usług profesjonalnych – symulacja na potrzeby planowania strategicznego w obliczu działań rozwojowych konkurentów, malejących marż z niektórych usług, zapowiadanych działań regulatora
 • sieć handlu spożywczego – symulacja posunięć konkurentów w obliczu zjawisk takich jak wojna cenowa, zanik małych sklepów, rozwój handlu mobilnego, podatek handlowy, ograniczenie swobody handlu
 • producent kawy – symulacja w celu przeanalizowania możliwych zdarzeń na rynku w obliczu niedawno ogłoszonej fuzji dwóch innych konkurentów z innego kraju
 • firma usług outsourcingowych – symulacja w celu zmiany strategii w obliczu zjawisk takich jak niskie bezrobocie i presja na wzrost płac, napływ pracowników z zagranicy, postępująca robotyzacja i automatyzacja
 • przedsiębiorstwo budowlane – symulacja w celu opracowania wygrywających posunięć strategicznych w obliczu kryzysu rynkowego, trudności z pozyskaniem zamówień publicznych, niekorzystnych trendów demograficznych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zorganizować symulację rynkową dla swojej firmy, skontaktuj się z opiekunem tego programu:

Sonia Kaniewska
tel. +48 573 809 469
sonia.kaniewska@pl.ey.com