Szkolenie: Aktualizacja US GAAP (amerykańskie standardy sprawozdawczości finansowej) – EY Academy of Business

Szkolenie: Aktualizacja US GAAP (amerykańskie standardy sprawozdawczości finansowej)

FASB opublikowała ostatnio proponowane standardy na temat instrumentów finansowych związane z klasyfikacją i wyceną, rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości z użyciem modelu oczekiwanej straty kredytowej, a nowy standard na temat przychodów z umów z klientami ma być stosowany od roku 2018 dla spółek kończących rok obrachunkowy 31 grudnia.

Finalizowane są projekty proponowanych zmian w zakresie leasingu oraz instrumentów finansowych. W czasie szkolenia poinformujemy uczestników o tych zmianach dokonując krótkiego przeglądu przepisów dotyczących leasingu oraz instrumentów finansowych na dzień dzisiejszy. Następnie przedyskutujemy, w jaki sposób oczekiwane zmiany mogą wpłynąć na Państwa firmę. FASB rozpoczęła także projekt mający na celu uproszczenie pewnych aspektów US GAAP. Omówimy niektóre ze zmian proponowanych i wprowadzonych w ramach tego projektu.

Cele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z nowo opublikowanymi standardami, takimi jak ASC 606 na temat przychodów z umów z klientami oraz z planowanymi przez FASB (amerykańską Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej) przyszłymi standardami, a także pomoc w ocenie ich wpływu na działalność firm.

Szkolenie obejmuje:

 • Obszerne materiały szkoleniowe
 • Program oparte na rzeczywistych przykładach
 • Sesje pytań i odpowiedzi
 • Pełne rozwiązania wszystkich studiów przypadków

ASC 606: Przychody z umów z klientami

Istniejące przepisy odnośnie ujęcia przychodów zgodnie z US GAAP oparte są na wielu źródłach i zawierają niezliczoną ilość wymagań specyficznych dla danej branży. Nowy standard jest oparty na określonych zasadach, co może wywołać znaczące zmiany dla jednostek raportujących w US GAAP. Zapoznamy się z nowym standardem i zobaczymy, jakie wymagania będą obowiązywały w przyszłości.

 • 5-stopniowy model ujęcia przychodów
 • Identyfikacja umowy i umów powiązanych
 • Podejście zobowiązania do wykonania świadczenia – identyfikacja i spełnienie zobowiązania do wykonania świadczenia w ciągu okresu i na dany moment
 • Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązania do wykonania świadczenia w umowach z wieloma elementami przychodów i co się zmienia w stosunku do istniejących przepisów US GAAP
 • Istotne wymagane ujawnienia informacji w ASC 606
 • Kwestie przejściowe i wdrożeniowe

Instrumenty finansowe

 • Oczekiwane zmiany w US GAAP odnośnie klasyfikacji i wyceny, rachunkowości zabezpieczeń i nowy model utraty wartości

Leasing

Głównym zarzutem wobec obecnych przepisów rachunkowości leasingów jest to, że pozwalają one na pozabilansowe finansowanie poprzez leasing operacyjny. Zapoznamy się z nowościami dotyczącymi rachunkowości leasingu popartymi przykładami i dowiemy się, dlaczego finansowanie pozabilansowe stanie się trudniejsze. Porównamy nowy projekt standardu z istniejącymi przepisami US GAAP.

Projekt uproszczenia

 • Wycena zapasów i klasyfikacja podatków
 • Połączenia jednostek gospodarczych i wymogi okresu wyceny
 • Koszty uruchomienia pożyczki
 • Inne kwestie, które się pojawią w dyskusji

Najnowsze zmiany FASB i SEC

 • Aktualizacja informacji na temat nadchodzących zmian wymogów SEC oraz FASB

Streaming

Szkolenie oferujemy również w wersji online. Uczestnicy otrzymują link do strony internetowej, na której emitowane jest szkolenie w czasie rzeczywistym.

Brian Connolly - Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości.

Szkolenie: Aktualizacja US GAAP (amerykańskie standardy sprawozdawczości finansowej)

FASB opublikowała ostatnio proponowane standardy na temat instrumentów finansowych związane z klasyfikacją i wyceną, rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości z użyciem modelu oczekiwanej straty kredytowej, a nowy standard na temat przychodów z umów z klientami ma być stosowany od roku 2018 dla spółek kończących rok obrachunkowy 31 grudnia.

Finalizowane są projekty proponowanych zmian w zakresie leasingu oraz instrumentów finansowych. W czasie szkolenia poinformujemy uczestników o tych zmianach dokonując krótkiego przeglądu przepisów dotyczących leasingu oraz instrumentów finansowych na dzień dzisiejszy. Następnie przedyskutujemy, w jaki sposób oczekiwane zmiany mogą wpłynąć na Państwa firmę. FASB rozpoczęła także projekt mający na celu uproszczenie pewnych aspektów US GAAP. Omówimy niektóre ze zmian proponowanych i wprowadzonych w ramach tego projektu.

Cele i korzyści

Cele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z nowo opublikowanymi standardami, takimi jak ASC 606 na temat przychodów z umów z klientami oraz z planowanymi przez FASB (amerykańską Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej) przyszłymi standardami, a także pomoc w ocenie ich wpływu na działalność firm.

Szkolenie obejmuje:

 • Obszerne materiały szkoleniowe
 • Program oparte na rzeczywistych przykładach
 • Sesje pytań i odpowiedzi
 • Pełne rozwiązania wszystkich studiów przypadków
Program

ASC 606: Przychody z umów z klientami

Istniejące przepisy odnośnie ujęcia przychodów zgodnie z US GAAP oparte są na wielu źródłach i zawierają niezliczoną ilość wymagań specyficznych dla danej branży. Nowy standard jest oparty na określonych zasadach, co może wywołać znaczące zmiany dla jednostek raportujących w US GAAP. Zapoznamy się z nowym standardem i zobaczymy, jakie wymagania będą obowiązywały w przyszłości.

 • 5-stopniowy model ujęcia przychodów
 • Identyfikacja umowy i umów powiązanych
 • Podejście zobowiązania do wykonania świadczenia – identyfikacja i spełnienie zobowiązania do wykonania świadczenia w ciągu okresu i na dany moment
 • Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązania do wykonania świadczenia w umowach z wieloma elementami przychodów i co się zmienia w stosunku do istniejących przepisów US GAAP
 • Istotne wymagane ujawnienia informacji w ASC 606
 • Kwestie przejściowe i wdrożeniowe

Instrumenty finansowe

 • Oczekiwane zmiany w US GAAP odnośnie klasyfikacji i wyceny, rachunkowości zabezpieczeń i nowy model utraty wartości

Leasing

Głównym zarzutem wobec obecnych przepisów rachunkowości leasingów jest to, że pozwalają one na pozabilansowe finansowanie poprzez leasing operacyjny. Zapoznamy się z nowościami dotyczącymi rachunkowości leasingu popartymi przykładami i dowiemy się, dlaczego finansowanie pozabilansowe stanie się trudniejsze. Porównamy nowy projekt standardu z istniejącymi przepisami US GAAP.

Projekt uproszczenia

 • Wycena zapasów i klasyfikacja podatków
 • Połączenia jednostek gospodarczych i wymogi okresu wyceny
 • Koszty uruchomienia pożyczki
 • Inne kwestie, które się pojawią w dyskusji

Najnowsze zmiany FASB i SEC

 • Aktualizacja informacji na temat nadchodzących zmian wymogów SEC oraz FASB

Streaming

Szkolenie oferujemy również w wersji online. Uczestnicy otrzymują link do strony internetowej, na której emitowane jest szkolenie w czasie rzeczywistym.

Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com