Forum Audytorów Wewnętrznych 2024 – EY Academy of Business
17-18 kwietnia 2024

Forum Audytorów Wewnętrznych 2024

Nowe kompetencje w zmieniającym się otoczeniu biznesowym

Analityka danych, cyfrowe bezpieczeństwo i ryzyka technologiczne (w tym AI) oraz regulacje ESG to obszary, które są wskazywane jako kluczowe wyzwania przed którymi stoi nie tylko biznes, ale też audyt wewnętrzny. Równocześnie coraz bardziej widoczna jest potrzeba kształtowania i pogłębiania umiejętności komunikacyjnych – to one finalnie warunkują efektywną współpracę z biznesem.

Jakie kompetencje i wiedzę powinien zdobyć w najbliższych miesiącach audytor wewnętrzny, aby skutecznie odpowiadać na wyzwania? Jak pełnić funkcję wsparcia i partnera dla biznesu przy jednoczesnym stałym monitoringu ryzyka?

Odpowiedzi uzyskasz już w kwietniu na Forum Audytorów Wewnętrznych. Spotkamy się po raz 3. aby poznać doświadczenia szefów audytu z wielu przedsiębiorstw oraz przedyskutować kluczowe trendy i wyzwania.

Jeśli jesteś audytorem wewnętrznym lub odpowiadasz za ten obszar w Twojej firmie nie może zabraknąć Cię na wydarzeniu. Już dziś wpisz datę do swojego kalendarza.

Tematy nad którymi pochylimy się to m.in.:

 • innowacje w audycie
 • ESG
 • zielony audytor
 • nowe standardy audytu
 • AI a ryzyko
 • business partnering dla audytora
 • komunikacja w sytuacjach trudnych
 • dane i analityka danych
 • budowanie relacji z zarządem

Za udział w Forum można uzyskać 15 pkt CPE.

Zapraszamy do udziału!

Program

Dzień 1

środa, 17 kwietnia 2024

9:00

Rejestracja uczestników

9:40

Kompetencje przyszłości audytora wewnętrznego

Jan Traczyk, Head of Internal Audit, Grupa Wirtualna Polska

 • Cyberbezpieczeństwo najważniejszym rodzajem bezpieczeństwa?
 • Czy każdy stanie się audytorem IT?
 • Audyt w ciągłej zmianie – co audytować, gdy wszystko się stale zmienia?
10:20

Continuous auditing, czyli o innowacjach w audycie wewnętrznym

Marta Natakier-Stola, Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Link4

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Jak zmieniające się otoczenie biznesowe wpływa na pracę audytora?

Wstęp do dyskusji

Karolina Sochacka, Regional Audit Head, E. ON Polska

 • Trendy rodzą wyzwania, czyli jak audyt może zmieniać się razem z biznesem?
 • Technologie i regulacje – co najmocniej wpływa na ryzyko? Jak monitorować ryzyka technologiczne i regulacyjne?
 • AI, ESG, cyber… gdzie jest miejsce audytu i jak zbudować jego strategię na nowe czasy?
12:40
 • Czym jest efektywność audytora wewnętrznego?
 • Rola audytora wewnętrznego i metody mierzenia efektywności
 • Ryzyka i pułapki efektywności
13:20

Przerwa na lunch

14:20
 • Proces tworzenia nowych standardów
 • Nowa struktura
 • Zawartość nowych standardów
 • Kluczowe efekty dla audytorów
15:00
 • Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – nowy punkt odniesienia dla interesariuszy
 • Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za „zieloną” sprawozdawczość
 • Kim jest „zielony” audytor i jakie są jego zadania?
15:40

Przerwa na kawę

15:50

Sztuczna inteligencja a zarządzanie ryzykiem – kompendium dla audytora

Wojciech Dańczyszyn, Dyrektor, Cyber Risk & Compliance, EY Polska

 • Ryzyka związane z wykorzystaniem AI
 • Jak ograniczyć ryzyko związane z AI?
 • Regulacje prawne wokół AI
 • Aktualny stan prac nad AI Act i najważniejsze wymagania
16:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

Dzień 2

czwartek, 18 kwietnia 2024

W drugim dniu Forum uczestnicy mają możliwość spersonalizowania agendy zgodnie ze swoimi potrzebami szkoleniowymi. Zapraszamy do wyboru 4 spośród 8 sesji tematycznych.

9:00

Sesja A
Audyt śledczy. Rozpoznawanie symptomów w zachowaniu sprawcy nadużyć

Krzysztof Krak, Doświadczony analityk kryminalny, trener EY Academy of Business

 • Trudności w rozpoznawaniu nadużyć w organizacji
 • Symptomy w zachowaniu sprawcy
 • Możliwości weryfikacji symptomów
 • Czy symptomy zachowań sprawcy są zawsze jednoznaczne?
9:00

Sesja B
Sztuczna inteligencja w analizie danych

Wioleta Fortuńska, Manager, EY

 • Generative AI – możliwości zastosowania narzędzia
 • Potencjał zastosowania AI w analizie danych – jak bezpiecznie korzystać z potencjału?
 • Jak skutecznie używać chatbotów?
 • Generative AI challenge
10:30

Przerwa na kawę

10:50

Sesja A
Analityka danych i narzędzia do analityki danych

Karolina Wadowska, Data Scientist, Doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:50

Sesja B
Business partnering dla audytora wewnętrznego

Witold Rychłowski, Trener, EY Academy of Business

 • Jaka jest współczesna rola Audytora?
 • Tworzenie, utrzymanie i rozwój relacji – nowoczesne funkcje wspierania działań biznesowych
 • Zaufanie – waluta XXI wieku
 • Trudne sytuacje w relacjach wspierających biznes – instrukcja obsługi
12:20

Przerwa na lunch

13:20

Sesja A
Komunikacja w sytuacjach trudnych

Ewa Opolska, Trenerka, EY Academy of Business

 • Co obniża naszą skuteczność w dojściu do porozumienia?
 • Przyczyny sytuacji trudnych
 • Czynniki utrudniające porozumienie
 • Komunikacja prowokująca konflikt. Oceniający styl słuchania i rywalizacyjny sposób budowania argumentacji
 • Style zachowań w sytuacji trudnej
 • Zasady AIKIDO komunikacyjnego – jak obniżyć napięcie w rozmowie?
13:20

Sesja B
Budowanie relacji z Zarządem

Monika Viwegier, Trener, EY Academy of Business

 • Czy dobra współpraca z Zarządem jest konieczna, aby audytor mógł realizować swoje zadania?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby zbudować relacje z Zarządem?
 • Co nowego wnoszą nowe Standardy IIA w temacie relacji z Zarządem?

Aby odpowiedzieć na te pytania, przeanalizujemy kilka sytuacji „z życia wziętych”

Porozmawiamy o praktycznych aspektach budowania relacji z Zarządem, wyzwaniach i kluczowych czynnikach sukcesu

14:50

Przerwa na kawę

15:00

Sesja A
Wyzwania i ryzyka w raportowaniu zrównoważonego rozwoju - rola audytora wewnętrznego

Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju na mocy regulacji UE (w tym: CSRD, ESRS, Taksonomia UE)
 • Wymogi ujawnieniowe w zakresie należytej staranności, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej
 • Mechanizmy kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Audyt zewnętrzny danych ESG
 • Na co należy zwrócić uwagę w ramach procesu raportowania? Rola audytu wewnętrznego
15:00

Wykorzystanie AI w procesie audytowym:

 • Analiza ryzyka i identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości
 • Czy AI może zastąpić tradycyjne „modele referencyjne” i kryteria audytu
 • Sztuczna inteligencja jako „niezależny ekspert”
 • Zastosowanie AI w konsolidacji rezultatów i formułowaniu wniosków z audytu

Audytowanie procesów i decyzji menedżerskich wspomaganych narzędziami AI:

 • Wykorzystanie AI a ryzyko audytowanego procesu
 • Znaczenie kompetencji użytkowników AI
 • Czy AI zapewnia ścieżkę rewizyjną
16:30

Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów

Prelegenci

Jan Traczyk

Head of Internal Audit, Grupa Wirtualna Polska

Marta Natakier-Stola

Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Link4

Karolina Sochacka

Regional Audit Head, E. ON Polska

Katarzyna Włodarska

Trener, EY Academy of Business

Krzysztof Makara

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Tramwaje Warszawskie

Mateusz Pawlak

Head of Internal Audit Department, Grupa Polskie ePłatności, Grupa Przelewy24

Agnieszka Sikora

Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego, Wielton Group

Krzysztof Andrejczuk

Head of Internal Audit, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Michał Raczyński

Kierownik Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, Compliance Officer, Samsung Electronics Polska

Maciej Piołunowicz

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank Gospodarstwa Krajowego

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Trenerka, EY Academy of Business

Wojciech Dańczyszyn

Dyrektor, Cyber Risk & Compliance, EY Polska

Krzysztof Krak

Doświadczony analityk kryminalny, trener EY Academy of Business

Wioleta Fortuńska

Manager, EY

Karolina Wadowska

Data Scientist, Doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza

Witold Rychłowski

Trener, EY Academy of Business

Ewa Opolska

Trenerka, EY Academy of Business

Monika Viwegier

Trener, EY Academy of Business

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jakub Bojanowski

Doradca biznesowy, menedżer w dziedzinie zarządzania ryzykiem informatycznym, trener EY Academy of Business

Jan Traczyk

Head of Internal Audit, Grupa Wirtualna Polska

Marta Natakier-Stola

Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Link4

Karolina Sochacka

Regional Audit Head, E. ON Polska

Katarzyna Włodarska

Trener, EY Academy of Business

Krzysztof Makara

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Tramwaje Warszawskie

Mateusz Pawlak

Head of Internal Audit Department, Grupa Polskie ePłatności, Grupa Przelewy24

Agnieszka Sikora

Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego, Wielton Group

Krzysztof Andrejczuk

Head of Internal Audit, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Michał Raczyński

Kierownik Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, Compliance Officer, Samsung Electronics Polska

Maciej Piołunowicz

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank Gospodarstwa Krajowego

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Trenerka, EY Academy of Business

Wojciech Dańczyszyn

Dyrektor, Cyber Risk & Compliance, EY Polska

Krzysztof Krak

Doświadczony analityk kryminalny, trener EY Academy of Business

Wioleta Fortuńska

Manager, EY

Karolina Wadowska

Data Scientist, Doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza

Witold Rychłowski

Trener, EY Academy of Business

Ewa Opolska

Trenerka, EY Academy of Business

Monika Viwegier

Trener, EY Academy of Business

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jakub Bojanowski

Doradca biznesowy, menedżer w dziedzinie zarządzania ryzykiem informatycznym, trener EY Academy of Business

Kontakt

Karina Kumanikina

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Justyna Wyszyńska

Menedżer ds. rozwoju biznesu i sprzedaży

0%