Forum ESG w praktyce – EY Academy of Business
12-13 grudnia 2023

Forum ESG w praktyce

Inspiracje – Case studies – Sesje warsztatowe

Najbardziej praktyczna platforma wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalistami związanymi z ESG.

Biznes zmierza w zielonym i zrównoważonym kierunku – nie ma obecnie innej drogi. Jednak jak pokazują badania EY, tylko 55% firm jest skłonna rozwijać działania w obszarze ESG kosztem krótkoterminowego zysku. Równocześnie aż 99% inwestorów uważa raportowanie ESG za kluczowy czynnik w procesie inwestycyjnym.

ESG z etapu hasła staje się niezbędnym elementem strategii, praktyki i wdrożeń w przedsiębiorstwach.

Połączenie regulacji prawnych, codziennych działań operacyjnych i wyników firmy jest jednym z głównych wyzwań stojących aktualnie przed biznesem. Jak sprostać wyzwaniom zielonej transformacji? Jakie rozwiązania wdrażają inne przedsiębiorstwa? Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą wdrażanie strategii ESG w Twojej organizacji? Odpowiedzi uzyskasz na Forum ESG w praktyce już w grudniu.

Udział w spotkaniu to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń w gronie praktyków ESG:

 • przedstawiciele 10 firm pokażą swoje dotychczasowe wdrożenia i płynące z nich wnioski,
 • studia przypadków 6 organizacji,
 • 6 praktycznych sesji warsztatowych.

Dołącz do grona uczestników – zdobądź inspiracje, cenne wskazówki i praktyczną wiedzę.

Wdrożenia i wnioski z 10 firm

Wdrożenia i wnioski z 10 firm

Studia przypadków 6 organizacji

Studia przypadków 6 organizacji

6 praktycznych sesji warsztatowych

6 praktycznych sesji warsztatowych

Program

Dzień 1

wtorek 12 grudnia

9:00

Rejestracja uczestników

9:30

E - INSPIRACJE

10:30-11:10

Odpowiedzialność klimatyczna - największe wyzwanie dla polskiego biznesu? Case study Leroy Merlin

Jacek Hutyra, Chief ESG Officer, Leroy Merlin

 • Jak rozumiemy „prawdziwą” odpowiedzialność biznesu (od zrównoważonego rozwoju przez CSR i ESG aż po corporate citizenship)?
 • Polski kontekst wyzwań klimatycznych
 • O emisjach i ich zakresach
 • Zdecydowane redukowanie emisji – korzyści i wyzwania dla biznesu
 • Plany, dotychczasowe działania i doświadczenia Leroy Merlin Polska w redukowaniu emisji
11:10-11:40

Przerwa kawowa

11:40-12:10

Jak wdrożyć zieloną transformację w łańcuchu wartości firmy – od kreowania proklimatycznych innowacji po zrównoważoną produkcję? Case study 3M

Mariusz Wawer, Head of Governmental Relations & Sustainability/ESG, 3M

 • Zrównoważony rozwój w strategii firmy –  od globalnych celów po lokalne wdrożenia
 • 1000 zielonych produktów rocznie? Jak 3M wprowadza zieloną transformację w kreowaniu innowacji i R&D?
 • Energia, woda, odpady –  zielona produkcja w praktyce

S – INSPIRACJE

12:10-12:50

S + G – perspektywa i wyzwania we wdrażaniu strategii ESG. Jakie są szanse dla firmy świadczącej usługi? Case study Kruk SA

Kamila Szarejko, Group ESG Strategy Manager, KRUK SA

 • ESG różnych prędkości w krajach EU – jak budować wspólne cele strategiczne z uwzględnieniem zróżnicowania rynków i ich dojrzałości w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 • Stabilność międzynarodowa i dobre praktyki wspierające cele Strategiczne ESG będące celami biznesowymi – wyzwania DEI i budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
 • Etyka w biznesie zarządzania wierzytelnościami – to nie „nice to have” a „must have” nowoczesnych firm – przykłady odpowiedzialnej komunikacji
12:50-13:30

Strategia ESG i aspekt społeczny. Case study Apsys Polska

Magdalena Błądek, Business Development Director, ESG Officer, Apsys Polska

 • Budowanie strategii – jakie są największe wyzwania?
 • Aspekt „Social” w wewnętrznych działaniach spółki – co jest ważne dla pracowników?
 • „S” w zarządzaniu nieruchomościami – jak angażować lokalną społeczność?
13:30-14:30

Lunch

G – INSPIRACJE

14:30-15:10

Gospodarka Obiegu Zamkniętego i wspieranie klientów oraz liderów zrównoważonego rozwoju jako kluczowe elementy strategii ESG. Case study Stena Recycling

Marta Kukowska, Koordynatorka ds. ESG i komunikacji, Stena Recycling

 • Jak przygotować strategię zrównoważonego rozwoju dla firmy z branży odpadowej?
 • Jak realizujemy naszą strategię – jakie są efekty po pierwszym roku od wdrożenia?
 • Dlaczego tak kluczowa jest dla nas edukacja w obszarze GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) adresowana do naszych Klientów?
 • Jak angażujemy i wspieramy klientów oraz liderów zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji?
15:10-16:00

Zarządzanie ryzykiem ESG - perspektywa ESRS oraz TCFD

 • Jaki jest zakres raportowania ryzyka wg ESRS?
 • Jak zidentyfikować wpływ, szanse i zagrożenia?
 • Co wnoszą wytyczne TCFD do zarządzania ryzykiem?
 • Jak włączyć zarządzanie ryzykiem ESG do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM)?
16:00

Zakończenie pierwszego dnia Forum

Dzień 2

środa 13 grudnia

W drugim dniu konferencji uczestnicy mają możliwość spersonalizowania programu zgodnie ze swoimi potrzebami szkoleniowymi — wybierz 3 z 6 sesji warsztatowych

9:00-11:00

Sesja A
ESG - miara ryzyka przekrojowego

dr Anna Grygiel-Tomaszewska, Trenerka, EY Academy of Business

 • Dlaczego ESG to ryzyko?
 • Dlaczego ESG to ryzyko przekrojowe?
 • Jak zdefiniować czynniki ryzyka ESG dla organizacji?
 • Jak mierzyć ryzyko ESG?
9:00-11:00

Sesja B
Zrównoważone innowacje – produkty i usługi. Sesja kreatywna (stacjonarnie)

Paulina Morawa, Senior Experience Designer, Ergodesign

Michał Maciukiewicz, Senior Designer, Ergodesign

 • Zrównoważony rozwój i ekonomia cyrkularna (GOZ) jako źródła innowacji
 • Definiowanie obszarów negatywnego wpływu wybranego wyzwania projektowego (produktowo-usługowego)
 • Włączenie perspektywy użytkownika i przedsiębiorcy oraz myślenia całym cyklem życia produktu z wykorzystaniem narzędzia Circular Loop Canvas (TM)
11:00-11:20

Przerwa kawowa

11:20-13:20

Sesja A
ESG a rozwój pracowników, czyli jak zrównoważony rozwój przekłada się na kompetencje pracowników?

Ewelina Janusz-Patyk, Trenerka, EY Academy of Business

 • Postawy i kompetencje osób odpowiedzialnych za wdrożenie ESG
 • „Więcej szkoleń i rozwoju” – jeden z kluczowych priorytetów pracowników
 • Upskilling i reskilling jako narzędzia przeciwdziałające zjawiskom „Great resignation” oraz „Quiet quitting”
11:20-13:20

Sesja B
Zarządy i Rady Nadzorcze a transformacja ESG – rola, skład i odpowiedzialność

Roksana Kałużna-Bałazy, Adwokat, Wiceprezes Zarządu, Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

 • Struktura zarządzania kwestiami ESG w spółkach i rola organów zarządczych i nadzoru w ustalaniu strategii zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie kwestiami ESG w spółce a przepisy polskiego prawa dotyczące obowiązków i odpowiedzialności członków organów zarządczych i nadzorczych
 • Wpływ dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków na skład organów zarządczych i nadzorczych
 • Regulacje dotyczące raportowania niefinansowego a kompetencje członków zarządów i rad nadzorczych
 • Wpływ projektowanej dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD) na obowiązki zarządów i rad nadzorczych
13:20-14:20

Lunch

14:20-16:20

Sesja A
Praktyczne warsztaty z zakresu liczenia śladu węglowego (stacjonarnie)

Joanna Maraszek, Współzałożycielka, Plan Be Eco

 • Wstęp do Śladu Węglowego – omówienie i interpretacja konceptu 3 zakresów emisji w firmie
 • Szczegółowa analiza każdego z trzech zakresów emisji w kontekście działalności firmowej – jakie aspekty wpływają na każdy zakres emisji?
 • Ćwiczenia Praktyczne – Raportowanie Śladu Węglowego – praktyczne zajęcia, w trakcie których każdy uczestnik wykorzysta przygotowane faktury i narzędzie „Plan Be Eco” do raportowania śladu węglowego firmy w każdym z trzech zakresów emisji. Skoncentrowane na działaniach praktycznych ćwiczenia pozwolą uczestnikom zdobyć konkretne umiejętności w raportowaniu
 • Analiza i interpretacja Wyników Śladu Węglowego – po przeprowadzeniu raportowania, omówienie i analiza wyników. Jakie kroki można podjąć w celu redukcji emisji w każdym z trzech zakresów?
14:20-16:20

Sesja B
Raportowanie ESG jako element zrównoważonej transformacji

Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Geneza i dobre praktyki w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju
 • Omówienie wymogów raportowania zgodnie z CSRD i ESRS
 • Proces raportowania ESG (w tym dialog z interesariuszami i analiza istotności)
 • Raportowanie jako narzędzie zarządcze
 • ESG: raportowanie – strategia – ratingi
16:20

Zakończenie drugiego dnia Forum

Prelegenci

Radosław Lewandowski

ESG Manager, Stock Spirits Group

Justyna Przybył

ESG Manager, Giełda Papierów Wartościowych

Katarzyna Szulc

IR&ESG Manager, CD Projekt

Aleksandra Kusz vel Sobczuk

Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i ESG, Lotte Wedel

Jolanta Panas

Doktorantka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jacek Hutyra

Chief ESG Officer, Leroy Merlin

Mariusz Wawer

Head of Governmental Relations & Sustainability/ESG, 3M

Kamila Szarejko

Group ESG Strategy Manager, KRUK SA

Magdalena Błądek

Business Development Director, ESG Officer, Apsys Polska

Marta Kukowska

Koordynatorka ds. ESG i komunikacji, Stena Recycling

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Trenerka, EY Academy of Business

Paulina Morawa

Senior Experience Designer, Ergodesign

Michał Maciukiewicz

Senior Designer, Ergodesign

Ewelina Janusz-Patyk

Trenerka, EY Academy of Business

Roksana Kałużna-Bałazy

Adwokat, Wiceprezes Zarządu, Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

Joanna Maraszek

Współzałożycielka, Plan Be Eco

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Radosław Lewandowski

ESG Manager, Stock Spirits Group

Justyna Przybył

ESG Manager, Giełda Papierów Wartościowych

Katarzyna Szulc

IR&ESG Manager, CD Projekt

Aleksandra Kusz vel Sobczuk

Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i ESG, Lotte Wedel

Jolanta Panas

Doktorantka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jacek Hutyra

Chief ESG Officer, Leroy Merlin

Mariusz Wawer

Head of Governmental Relations & Sustainability/ESG, 3M

Kamila Szarejko

Group ESG Strategy Manager, KRUK SA

Magdalena Błądek

Business Development Director, ESG Officer, Apsys Polska

Marta Kukowska

Koordynatorka ds. ESG i komunikacji, Stena Recycling

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Trenerka, EY Academy of Business

Paulina Morawa

Senior Experience Designer, Ergodesign

Michał Maciukiewicz

Senior Designer, Ergodesign

Ewelina Janusz-Patyk

Trenerka, EY Academy of Business

Roksana Kałużna-Bałazy

Adwokat, Wiceprezes Zarządu, Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

Joanna Maraszek

Współzałożycielka, Plan Be Eco

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju

Justyna Wyszyńska

Menedżer ds. rozwoju i sprzedaży

0%