Zrównoważony rozwój - zielona transformacja biznesu – EY Academy of Business
11-12 października 2022

Zrównoważony rozwój – zielona transformacja biznesu

Konferencja Zrównoważony rozwój - zielona transformacja biznesu 2022 | EY Academy of Business

0:42

W tegorocznym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego nt. globalnych ryzyk na czele listy znalazły się zagrożenia związane z katastrofą klimatyczną: w perspektywie 2-letniej pierwsze miejsce zajęły ekstremalne warunki pogodowe, trzecie – niepowodzenie działań na rzecz klimatu. I to właśnie niepowodzenie działań zostało wskazane przez ekspertów jako główne zagrożenie na najbliższą dekadę.

Lata bezczynności na poziomie lokalnym i globalnym sprawiły, że dziś nie mamy już na co czekać. Potrzebne są natychmiastowe działania. Zielona transformacja i związane z nią przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego przestają być wyborem, stają się koniecznością.

Dołącz do Konferencji Zrównoważony rozwój!

 • Zrozum problematykę ESG oraz jej wpływ na procesy operacyjne, inwestycyjne i finansowe każdego przedsiębiorstwa
 • Poznaj znaczenie i cel raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju
 • Dowiedz się więcej o gospodarce obiegu zamkniętego

Jeżeli:

 • interesujesz się tematyką danych niefinansowych
 • pracujesz w dziale CSR lub zrównoważonego rozwoju
 • pracujesz w spółce giełdowej lub firmie starającej się o pozyskanie dofinansowania
 • pracujesz w sektorze finansowym albo w dziale finansowym lub inwestycyjnym

nie możesz przegapić tego wydarzenia!

Hot topics

 • zrównoważonyrozwój
 • esg
 • zielonatransformacja
 • śladwęglowy
 • gospodarkaobieguzamkniętego

zrównoważonyrozwój

esg

zielonatransformacja

śladwęglowy

gospodarkaobieguzamkniętego

Program

Dzień 1

wtorek 11 października

9:30

Przywitanie uczestników

9:40-10:20

Jak globalne i unijne regulacje klimatyczne wpływają na biznes

Dariusz Kryczka , Menedżer w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, EY Law

 • Europejski Zielony Ład
 • Fit for 55
 • Re Power EU
 • Pakiet Grudniowy
 • Artykuł 6 Porozumienia Paryskiego i rynek dobrowolnych kredytów węglowych
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
10:20-10:50
 • Rozwój trendów i standardów ESG na rynku biurowym w Polsce i na świecie
 • Co należy wziąć pod uwagę wynajmując powierzchnię biurową?
 • Dlaczego warto brać pod uwagę aspekty ESG przy wynajmie biur?
10:50-11:20
 • ESG i klimat jako transformacja biznesowa
 • Strategiczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym jako podstawa do budowy odpornej i trafnej strategii biznesowej
 • Dekarbonizacja – na starcie zielonego wyścigu, dobre praktyki w podejściu do opracowania polityki klimatycznej
11:20-11:50

Przerwa kawowa

11:50-12:40

Gospodarka obiegu zamkniętego jako kluczowy czynnik transformacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

dr Dariusz Prasek , Niezależny konsultant w dziedzinie zrównoważonego finansowania, ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego

 • Cyrkularne modele biznesowe
 • Kluczowe kroki, jakie MŚP powinny podjąć, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości gospodarki cyrkularnej
 • Przykłady udanych przedsięwzięć w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej wśród MŚP
12:40-13:20

Taksonomia UE – wymogi sprawozdawcze i aspekty biznesowe

Tomasz Michalak , Senior Manager, EY

dr Marcin Witkowski , Menedżer, EY

 • Cele środowiskowe i kryteria techniczne
 • Raportowane ujawnienia
 • Korzyści biznesowe
13:20-14:20

Lunch

14:20-15:10

Cyfrowy ślad węglowy – czy praca zdalna ma wpływ na klimat?

Joanna Maraszek , Specjalista zrównoważonego rozwoju, Plan Be Eco

 • Zmiana klimatu – główne przyczyny
 • Czym jest cyfrowy ślad węglowy i jak go mierzyć?
 • Case study: Praca zdalna vs. praca w biurze? Która opcja jest lepsza dla planety?
15:10-16:00
 • Czym jest inwestowanie zrównoważone?
 • Umocowanie formalno-prawne zrównoważonych inwestycji
 • Metody włączania czynników ESG do portfela inwestycyjnego
 • Ewolucja rynku inwestowania w stylu zrównoważonym – strategie, rynki, aktywa
16:00

Zakończenie 1. dnia konferencji

Dzień 2

środa 12 października

9:30-10:20
 • Raportowanie w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju
10:20-11:10

Cyrkularne innowacje – jak zacząć myśleć i działać w bardziej zrównoważony sposób

Katarzyna Śliwa , CEO, Ergo Design

dr Krzysztof Bogomaz , Head Działu Rozwoju Organizacji, Ergo Design

 • Zrównoważone, cyrkularne, regeneracyjne – które podejście do przyszłości jest odpowiednie dla mojej organizacji?
 • Kiedy i jak zacząć zmianę? Czy praca nad innowacjami cyrkularnymi to może być punktowe działanie czy raczej całkowita transformacja myślenia firmy?
 • Jak utrzymać produkty, komponenty, materiały, surowce w obiegu zamkniętym zwiększając konkurencyjność i zachowując ekonomiczną opłacalność biznesu?
 • Studia przypadku pokazujące różne podejścia w praktyce
11:10-11:30

Przerwa kawowa

11:30-13:00

Warsztaty - sesja A: Ślad węglowy – jeśli możemy coś zmierzyć, możemy to zmienić

Joanna Maraszek , Specjalista zrównoważonego rozwoju, Plan Be Eco

 • Mierzenie wpływu na klimat – czy to jest rocket science?
 • Brief z legislacji unijnej – jakie są wytyczne raportowania śladu węglowego?
 • Case study: jak policzyć ślad węglowy małej firmy?
 • Policzyliśmy i co dalej? O strategiach redukcyjnych i offsecie
 • Czy inni już to robią? Przegląd spółek S&P 500 i ich raportów wpływu na środowisko
11:30-13:00

Warsztaty - sesja B: Szanse i wyzwania w procesie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk , Dyrektor zarządzająca, Sapere

Katarzyna Podrucka , Menedżer, Sapere

 • Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnego z międzynarodowymi standardami i regulacjami
 • Proces przygotowywania raportu zrównoważonego rozwoju/ ESG
 • Wyzwania na poszczególnych etapach prac nad raportem – ćwiczenie
 • Nowe wytyczne CSRD – jak się przygotować?
13:00-14:00

Lunch

14:00-15:30
 • Czym jest zrównoważony biznes?
 • Cele oceny
 • Kryteria zrównoważoności
 • Wprowadzenie do metod oceny zrównoważoności
14:00-15:30
 • Mapowanie cyklu życia produktu – od początku produkcji po utylizację
 • Analiza wpływu konsumenta i przedsiębiorcy na podstawie metody Circular Loop Canvas™
 • Generowanie hipotez na wydłużenie życie produktu przy zachowaniu ekonomicznej opłacalności biznesu
15:30

Zakończenie 2. dnia konferencji

Prelegenci

Dariusz Kryczka

Menedżer w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, EY Law

dr Dariusz Prasek

Niezależny konsultant w dziedzinie zrównoważonego finansowania, ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego

dr Krzysztof Bogomaz

Head Działu Rozwoju Organizacji, Ergo Design

Joanna Maraszek

Specjalista zrównoważonego rozwoju, Plan Be Eco

Katarzyna Śliwa

CEO, Ergo Design

Paulina Morawa

Projektantka doświadczeń i cyrkularnych innowacji, Ergo Design

Tomasz Michalak

Senior Manager, EY

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Dyrektor zarządzająca, Sapere

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Dyrektor Sprzedaży, Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Katarzyna Podrucka

Menedżer, Sapere

dr Marcin Witkowski

Menedżer, EY

Dominik Wojdat

Starszy menedżer w Grupie Doradztwa Rynku Nieruchomości, EY-Parthenon

Dominika Sudomir

Menedżerka w zespole Doradctwa, EY Consulting

Dariusz Kryczka

Menedżer w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, EY Law

dr Dariusz Prasek

Niezależny konsultant w dziedzinie zrównoważonego finansowania, ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego

dr Krzysztof Bogomaz

Head Działu Rozwoju Organizacji, Ergo Design

Joanna Maraszek

Specjalista zrównoważonego rozwoju, Plan Be Eco

Katarzyna Śliwa

CEO, Ergo Design

Paulina Morawa

Projektantka doświadczeń i cyrkularnych innowacji, Ergo Design

Tomasz Michalak

Senior Manager, EY

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Dyrektor zarządzająca, Sapere

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Dyrektor Sprzedaży, Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Katarzyna Podrucka

Menedżer, Sapere

dr Marcin Witkowski

Menedżer, EY

Dominik Wojdat

Starszy menedżer w Grupie Doradztwa Rynku Nieruchomości, EY-Parthenon

Dominika Sudomir

Menedżerka w zespole Doradctwa, EY Consulting

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator projektów szkoleniowych

Katarzyna Włodarska

Senior Manager

0%