Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Prawo w biznesie   Ochrona danych osobowych (RODO)

Ochrona danych osobowych po reformie

Termin i miejsce:
30 listopada 2021, Online
Cena: 980 zł netto

Nadchodzący stan prawny według RODO (Rozporządzenia UE 2016/679) i według projektów ustaw opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji

Cele szkolenia

Podczas zajęć dowiesz się:
 • Jaki wpływ na obowiązki i odpowiedzialność Twojej instytucji ma reforma ochrony danych osobowych?
 • Jakie mogą być praktyczne skutki nowych rozwiązań dla organizacji?
 • Jakie ryzyka są związane z nowymi obowiązkami?

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto bezpośrednio lub pośrednio ma dostęp do danych osobowych lub odpowiada za zarządzanie ryzykiem związanym z ich przetwarzaniem, a w szczególności:
 • administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych)
 • pracowników departamentów compliance, prawnych, audytu, kredytów i ryzyka kredytowego, windykacji, marketingu, tworzenia produktów, reklamacji
 • doradców klienta
 • pracowników działów IT 

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia:
 • będziesz wiedział, jakie nowe obowiązki ma Twoja instytucja i jej pracownicy w związku z reformą ochrony danych osobowych 
 • będziesz wiedział, jakie są możliwości zapobiegania skutkom naruszeń przy przetwarzaniu danych, ryzyku sankcji finansowych i innych środków administracyjnych oraz utracie reputacji
 • spełnisz ustawowy obowiązek zapoznania pracowników z przepisami o ochronie danych

Program szkolenia

 • Geneza reformy, wejście w życie w Polsce
 • Rozszerzenie kluczowych definicji
  • pseudonimizacja a anonimizacja – różnice i ryzyka
  • dane geolokalizacyjne i IP jako dane osobowe, adres e-mail i numer telefonu jako dane osobowe, dane biometryczne i ograniczenia ich stosowania
 • Klauzule zgody i klauzule informacyjne
  • klauzule informacyjne przy zbieraniu danych (formularze w oddziałach, w Internecie) – nowe elementy i ich skutki
  • ograniczenia profilowania klientów w celach marketingowych
  • monitoring pracowników (np. e-maili, historii przeglądania stron w Internecie)
  • monitoring miejsc publicznych
 • Nowe uprawnienia klientów wobec administratora danych (SAR)
 • Zmiana zasad powoływania inspektora ochrony danych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do GIODO i klienta
  • procedura zgłaszania incydentów w ramach instytucji
 • Wpływ na systemy informatyczne
  • analiza ryzyka przed przetwarzaniem danych (privacy risk assessment)
  • ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych 
 • Postępowanie administracyjne przed organem ochrony danych
  • zasada ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich przetwarzania 
 • Nowe zasady transferów danych osobowych poza UE i EOG
 • Sankcje
  • kary finansowe do 20 mln EUR/4% obrotu