Ochrona danych osobowych po reformie – EY Academy of Business

Ochrona danych osobowych po reformie

Stan prawny według RODO (Rozporządzenia UE 2016/679) i według projektów ustaw opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto bezpośrednio lub pośrednio ma dostęp do danych osobowych lub odpowiada za zarządzanie ryzykiem związanym z ich przetwarzaniem, a w szczególności:

 • administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych);
 • pracowników departamentów compliance, prawnych, audytu, kredytów i ryzyka kredytowego, windykacji, marketingu, tworzenia produktów, reklamacji;
 • doradców klienta;
 • pracowników działów IT.

Podczas zajęć dowiesz się:

 • Jaki wpływ na obowiązki i odpowiedzialność Twojej instytucji ma reforma ochrony danych osobowych?
 • Jakie mogą być praktyczne skutki nowych rozwiązań dla organizacji?
 • Jakie ryzyka są związane z nowymi obowiązkami?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedział, jakie nowe obowiązki ma Twoja instytucja i jej pracownicy w związku z reformą ochrony danych osobowych
 • Będziesz wiedział, jakie są możliwości zapobiegania skutkom naruszeń przy przetwarzaniu danych, ryzyku sankcji finansowych i innych środków administracyjnych oraz utracie reputacji
 • Spełnisz ustawowy obowiązek zapoznania pracowników z przepisami o ochronie danych
 • Geneza reformy, wejście w życie w Polsce
 • Rozszerzenie kluczowych definicji
  • Pseudonimizacja a anonimizacja – różnice i ryzyka
  • Dane geolokalizacyjne i IP jako dane osobowe, adres e-mail i numer telefonu jako Dane osobowe, dane biometryczne i ograniczenia ich stosowania
 • Klauzule zgody i klauzule informacyjne
  • Klauzule informacyjne przy zbieraniu danych (formularze w oddziałach, w Internecie) – nowe elementy i ich skutki
  • Ograniczenia profilowania klientów w celach marketingowych
  • Monitoring pracowników (np. e-maili, historii przeglądania stron w Internecie)
  • Monitoring miejsc publicznych
 • Nowe uprawnienia klientów wobec administratora danych (SAR)
 • Zmiana zasad powoływania inspektora ochrony danych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do GIODO i klienta
  • Procedura zgłaszania incydentów w ramach instytucji
 • Wpływ na systemy informatyczne
  • Analiza ryzyka przed przetwarzaniem danych (privacy risk assessment)
  • Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
 • Postępowanie administracyjne przed organem ochrony danych
  • Zasada ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich przetwarzania
 • Nowe zasady transferów danych osobowych poza UE i EOG
 • Sankcje
  • Kary finansowe do 20 mln EUR/4% obrotu

dr hab. Mariusz Krzysztofek - radca prawny, Data Protection Officer oraz ekspert, audytor i trener w dziedzinie ochrony danych osobowych w ponad 100 instytucjach.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Ochrona danych osobowych

Zarejestruj się na bezpłatny webinar, podczas którego porozmawiamy o ochronie danych osobowych.

Ochrona danych osobowych po reformie

Cena

1100 zł netto

Ochrona danych osobowych po reformie

Stan prawny według RODO (Rozporządzenia UE 2016/679) i według projektów ustaw opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto bezpośrednio lub pośrednio ma dostęp do danych osobowych lub odpowiada za zarządzanie ryzykiem związanym z ich przetwarzaniem, a w szczególności:

 • administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych);
 • pracowników departamentów compliance, prawnych, audytu, kredytów i ryzyka kredytowego, windykacji, marketingu, tworzenia produktów, reklamacji;
 • doradców klienta;
 • pracowników działów IT.
Cele i korzyści

Podczas zajęć dowiesz się:

 • Jaki wpływ na obowiązki i odpowiedzialność Twojej instytucji ma reforma ochrony danych osobowych?
 • Jakie mogą być praktyczne skutki nowych rozwiązań dla organizacji?
 • Jakie ryzyka są związane z nowymi obowiązkami?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedział, jakie nowe obowiązki ma Twoja instytucja i jej pracownicy w związku z reformą ochrony danych osobowych
 • Będziesz wiedział, jakie są możliwości zapobiegania skutkom naruszeń przy przetwarzaniu danych, ryzyku sankcji finansowych i innych środków administracyjnych oraz utracie reputacji
 • Spełnisz ustawowy obowiązek zapoznania pracowników z przepisami o ochronie danych
Program
 • Geneza reformy, wejście w życie w Polsce
 • Rozszerzenie kluczowych definicji
  • Pseudonimizacja a anonimizacja – różnice i ryzyka
  • Dane geolokalizacyjne i IP jako dane osobowe, adres e-mail i numer telefonu jako Dane osobowe, dane biometryczne i ograniczenia ich stosowania
 • Klauzule zgody i klauzule informacyjne
  • Klauzule informacyjne przy zbieraniu danych (formularze w oddziałach, w Internecie) – nowe elementy i ich skutki
  • Ograniczenia profilowania klientów w celach marketingowych
  • Monitoring pracowników (np. e-maili, historii przeglądania stron w Internecie)
  • Monitoring miejsc publicznych
 • Nowe uprawnienia klientów wobec administratora danych (SAR)
 • Zmiana zasad powoływania inspektora ochrony danych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do GIODO i klienta
  • Procedura zgłaszania incydentów w ramach instytucji
 • Wpływ na systemy informatyczne
  • Analiza ryzyka przed przetwarzaniem danych (privacy risk assessment)
  • Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
 • Postępowanie administracyjne przed organem ochrony danych
  • Zasada ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich przetwarzania
 • Nowe zasady transferów danych osobowych poza UE i EOG
 • Sankcje
  • Kary finansowe do 20 mln EUR/4% obrotu
Szczegóły programu modułowego

Cena

1100 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Szkolenie w godzinach 9.00-16.30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com