Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa – EY Academy of Business

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Moduł 21.2019.R.8 | 8h z bloku Rachunkowość

Szkolenie może być zrealizowane w formie e-learningu.

Rejestracja >>tutaj<<

Cena e-kursu: 480 zł netto

Szkolenie adresowane jest do:

 • biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć wiedzę na temat transakcji dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • osób zainteresowanych transakcjami dotyczącymi zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy uczestników w odniesieniu do rozliczania transakcji, w których występuje zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP)
 • zrozumienie podstawowych różnic w definicji ZCP i rozliczaniu transakcji z użyciem ZCP wg prawa handlowego, podatkowego i bilansowego
 • zdobycie umiejętności rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
 • zdobycie umiejętności rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami MSSF
 • Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
 • Rodzaje transakcji związanych z ZCP
 • Transakcje ZCP w świetle prawa handlowego
 • Transakcje ZCP w prawie podatkowym
 • Niespójność transakcji ZCP w regulacjach prawnych
 • Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Transakcje ZCP według MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”

Michał Błeszyński - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA. Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.

8 godzin (blok rachunkowość)

Dostępne opcje

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Cena

711 zł netto

Pakiet 3 dni

Cena

2099 zł netto

Pakiet 3 dni + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

2799 zł netto

Pakiet 3 dni e-learning + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

1999 zł netto

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Moduł 21.2019.R.8 | 8h z bloku Rachunkowość

Szkolenie może być zrealizowane w formie e-learningu.

Rejestracja >>tutaj<<

Cena e-kursu: 480 zł netto

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do:

 • biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć wiedzę na temat transakcji dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • osób zainteresowanych transakcjami dotyczącymi zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy uczestników w odniesieniu do rozliczania transakcji, w których występuje zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP)
 • zrozumienie podstawowych różnic w definicji ZCP i rozliczaniu transakcji z użyciem ZCP wg prawa handlowego, podatkowego i bilansowego
 • zdobycie umiejętności rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
 • zdobycie umiejętności rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami MSSF
Program
 • Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
 • Rodzaje transakcji związanych z ZCP
 • Transakcje ZCP w świetle prawa handlowego
 • Transakcje ZCP w prawie podatkowym
 • Niespójność transakcji ZCP w regulacjach prawnych
 • Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Transakcje ZCP według MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”
Punkty edukacyjne

8 godzin (blok rachunkowość)

Szczegóły programu modułowego

Cena

711 zł netto - wczesny zapis

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com