Zarządzanie kulturą organizacji – EY Academy of Business

Zarządzanie kulturą organizacji

Kultura organizacji to nie tylko bycie miłym, uprzejmym i uśmiechniętym, ale to przede wszystkim sposób prowadzenia biznesu, od którego często zależy jego sukces.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Członkom zarządu
 • Menedżerom wszystkich szczebli organizacji
 • Pracownikom działów zasobów ludzkich
 • Pracownikom działów zgodności (compliance)
 • Pracownikom działów audytu wewnętrznego
 • Pracownikom działów prawnych

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie fundamentów kultury organizacji
 • Zapoznanie uczestników z działaniami i czynnikami niezbędnymi do skutecznej zmiany kultury organizacji
 • Poznanie praktycznych aspektów procesu zmiany, w tym najczęściej spotykanych pułapek
 • Jak spowodować, aby zmiana kultury organizacji była dobrze przyjęta przez pracowników i zwiększała ich zaufanie
 • Jak zachować konsekwencję w działaniu, aby zmiany stały się faktem

Dla firm
Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

 • Kultura organizacji jako:
  • Skuteczne narzędzie obrony przed krytycznymi ryzykami biznesowymi
  • Zbiór zasad i wartości
 • Różne poziomy etyki: od indywidualnej do organizacyjnej
 • Fundamenty kultury organizacji
  • Kodeks etyki i polityki wewnętrzne
  • Prezes zarządu i zarząd
  • Szare eminencje
  • Niezależny komitet ds. etyki
  • Audyt wewnętrzny i zgodność (compliance)
  • Hotline i inne kanały komunikacji
 • Proces kształtowania kultury organizacji
  • Kluczowe elementy
  • Niezbędne narzędzia
  • Reakcje pracowników
  • Najczęściej popełniane błędy
 • Kodeks etyki
  • Wartości organizacji
  • Specyficzne obszary uregulowań
  • Zgłaszanie naruszeń kodeksu
  • Zasady szkoleń, przestrzeganie kodeksu
  • Konsekwencje łamania kodeksu
 • Jak ocena realizacji celów może torpedować kulturę organizacji?
 • Studium przypadku – jak rozwiązywać sprawy sporne i trudne zgodnie z kulturą organizacji
  • Czy i jak karać za łamanie zasad kultury organizacji?
  • Czy tylko sprawcę, czy także biernego obserwatora?
 • Zaniedbania po procesie intensywnego wdrażania zmian w kulturze organizacji i konsekwencje tych zaniedbań
  • Jakimi narzędziami sprawdzać, czy założenia kultury organizacji są przestrzegane?

Bartłomiej Dębek - trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Czy kulturę organizacji można kopiować?

Kultura organizacji to nie tylko bycie miłym, uprzejmym i uśmiechniętym, ale przede wszystkim to sposób prowadzenia biznesu.

Zarządzanie kulturą organizacji

Kultura organizacji to nie tylko bycie miłym, uprzejmym i uśmiechniętym, ale to przede wszystkim sposób prowadzenia biznesu, od którego często zależy jego sukces.

Dla kogo?

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Członkom zarządu
 • Menedżerom wszystkich szczebli organizacji
 • Pracownikom działów zasobów ludzkich
 • Pracownikom działów zgodności (compliance)
 • Pracownikom działów audytu wewnętrznego
 • Pracownikom działów prawnych
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie fundamentów kultury organizacji
 • Zapoznanie uczestników z działaniami i czynnikami niezbędnymi do skutecznej zmiany kultury organizacji
 • Poznanie praktycznych aspektów procesu zmiany, w tym najczęściej spotykanych pułapek
 • Jak spowodować, aby zmiana kultury organizacji była dobrze przyjęta przez pracowników i zwiększała ich zaufanie
 • Jak zachować konsekwencję w działaniu, aby zmiany stały się faktem

Dla firm
Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Program
 • Kultura organizacji jako:
  • Skuteczne narzędzie obrony przed krytycznymi ryzykami biznesowymi
  • Zbiór zasad i wartości
 • Różne poziomy etyki: od indywidualnej do organizacyjnej
 • Fundamenty kultury organizacji
  • Kodeks etyki i polityki wewnętrzne
  • Prezes zarządu i zarząd
  • Szare eminencje
  • Niezależny komitet ds. etyki
  • Audyt wewnętrzny i zgodność (compliance)
  • Hotline i inne kanały komunikacji
 • Proces kształtowania kultury organizacji
  • Kluczowe elementy
  • Niezbędne narzędzia
  • Reakcje pracowników
  • Najczęściej popełniane błędy
 • Kodeks etyki
  • Wartości organizacji
  • Specyficzne obszary uregulowań
  • Zgłaszanie naruszeń kodeksu
  • Zasady szkoleń, przestrzeganie kodeksu
  • Konsekwencje łamania kodeksu
 • Jak ocena realizacji celów może torpedować kulturę organizacji?
 • Studium przypadku – jak rozwiązywać sprawy sporne i trudne zgodnie z kulturą organizacji
  • Czy i jak karać za łamanie zasad kultury organizacji?
  • Czy tylko sprawcę, czy także biernego obserwatora?
 • Zaniedbania po procesie intensywnego wdrażania zmian w kulturze organizacji i konsekwencje tych zaniedbań
  • Jakimi narzędziami sprawdzać, czy założenia kultury organizacji są przestrzegane?
Szczegóły programu modułowego

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

10 marca 2023

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com