Dylematy instytucji obowiązanych, czyli kim właściwie jest klient? – EY Academy of Business

Dylematy instytucji obowiązanych, czyli kim właściwie jest klient?