Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Audyt kultury organizacji

Najbliższa edycja:
Online | 5 listopada 2021 | godziny: 10.00 -14.00
Cena: 390 pln netto

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków zainteresowany jest kulturą organizacji , a w szczególności:
 • audytorów wewnętrznych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę lub rozważają przeprowadzenie audytu kultury organizacji
 • zarządzających organizacją, którzy stawiają sobie pytania, czy obecna kultura organizacji sprzyja osiąganiu celów 

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
 • umieli spojrzeć na kulturę swojej organizacji i zaproponować potencjalne zmiany
 • wiedzieli, jak przygotować się do audytu kultury organizacji
 • znali korzyści z przeprowadzenia audytu kultury organizacyjnej
 • potrafili wybrać odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia audytu

Program

 1. Jak ocenić kulturę organizacji
  • Czym jest kultura organizacji
  • Kluczowe elementy dobrej kultury organizacji
 2. Jak podejść do audytu
  • Przegląd kultury jako element każdego zadania audytowego
  • Dedykowany audyt kultury organizacji
 3. Przygotowanie audytu
  • Narzędzia do wykorzystania
  • Przykładowy plan działań
 4. Korzyści z przeprowadzenia audytu

Data i miejsce

Kurs organizujemy online

5 listopada 2021 r. w godz. 10.00-14.00

Trenerzy

Monika Viwegier
Cena 390,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Klaudia Pliszka | tel. 510 201 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE, w tym dwa punkty z etyki.