Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni   Audyt projektów IT

Audyt projektów IT

Nowe spojrzenie audytu wewnętrznego na informatyzację

Czy w swojej organizacji widzisz projekty informatyczne, które angażują istotny budżet? Czy projekty IT wydają się niespójne lub niepotrzebne? Czy pracownicy sygnalizują problemy w korzystaniu z rozwiązań IT?

Dwudniowe szkolenie skupia uwagę audytorów na wartości IT dla organizacji oraz ukierunkowuje na interesariuszy, w szczególności użytkowników aplikacji i systemów. Poruszane tematy obejmują analizę potrzeb informatycznych, analizę dojrzałości zarządzania funkcją IT oraz audytowanie zarządzania projektami. 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest pracownikom komórek audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, którzy planują realizację audytu w obszarze IT.

Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności oceny stopnia dojrzałości zarządzania informatyzacją
 • uzyskanie narzędzi do oceny projektów IT
 • zwiększenie kompetencji w zakresie oceny ładu informatycznego
 • nabycie umiejętności identyfikacji ryzyk w projektach informatycznych
 • zapoznanie się z wybranymi technikami audytowymi w obszarze IT

Program

Realizacja przedsięwzięć informatycznych
 • Badanie oczekiwań interesariuszy
 • Analiza genezy projektu
  • Przegląd uzasadnienia biznesowego
 • Studium wykonalności
  • Analiza najczęstszych błędów
 • Kryteria sukcesu i akceptacji
 • Zintegrowany model dojrzałości CMMI
 • Przegląd projektu w perspektywie modelu COBIT 5
 • Projekty IT a dokumenty strategiczne organizacji
  • Projekt informatyczny jako element zarządzania zmianą
 • Analiza budżetu projektu
  • Koncepcja pełnych kosztów posiadania (TCO – Total Cost of Ownership)
Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Projekty i portfele projektów
 • Ograniczenia projektowe i ich znaczenie dla audytowalności projektu
 • Audytowanie projektów realizowanych zgodnie z popularnymi metodykami zarządzania projektami
 • Obszary zarządzania projektami IT
  • Ryzyka, komunikacja, zmiany, harmonogram, budżet, wdrożenie, testowanie, szkolenia
 • Ryzyka współpracy z dostawcami zewnętrznymi
Użytkownicy projektów IT
 • Przegląd narzędzi uwzględniających potrzeby użytkowników
 • Analiza dostępności i użyteczności, z uwzględnieniem standardów WCAG 2.0
 • Analiza mglistości tekstu dokumentacji użytkowej
  
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.