Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie   Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą - kompendium wiedzy

Efektywne wdrożenie zmiany organizacyjnej, przeprowadzenie zespołu przez zmianę
i przygotowanie do nowych norm

Szkolenie składa się z 3 bloków tematycznych:
 • Zarządzanie procesem zmian
 • Komunikowanie zmian
 • Człowiek w zmianie
Termin:
10-12 marca 2021 Online
15-17 czerwca 2021 Warszawa
Cena: 2850 zł netto

Zmiana w nowoczesnej instytucji jest czymś nieuniknionym. Wynika to z konieczności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia (prawa, które reguluje działania, podmiotów współpracujących z organizacją, interesantów korzystających z usług itd.). I chociaż podświadomie dążymy do stabilności, bo kojarzy nam się ona z bezpieczeństwem, musimy zdać sobie sprawę, że niezmienność w sferze działania instytucji pozostać musi marzeniem.
  
Poznaj prowadzącą szkolenie - Ewę Opolską
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Cele i korzyści

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych
Korzyści:
 • Poznanie zasad wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych).
 • Uczą się skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych.
 • Poznają narzędzia motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach.
 • Uczą się metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające).
Komunikowanie zmian 
Korzyści:
 • Uczą się doboru środków i form przekazu w komunikowaniu zmian w podległych zespołach.
 • Poznają argumentację przydatną w wyjaśnieniu  zachodzących zmian w firmie i uczą się pozyskania akceptacji dla wdrażanych rozwiązań.
 • Zyskają umiejętność odpowiadania na trudne pytania związane z wdrażaną zmianą.
 • Poznają narzędzia efektywnego komunikowania decyzji niepopularnych a koniecznych do wdrożenia.
 • Tworzą wykaz trudnych pytań na temat zmian wraz z przydatnymi odpowiedziami.
Człowiek w zmianie
Korzyści:
 • rozumienie zachowań w zmianie.
 • Poznanie przyczyn braku angażowania się ludzi w proces zmian.
 • Poznanie metod automotywacji do realizacji nowych wyzwań związanych ze zmianami.
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”.

Program

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych 

Zmiana – wyzwania dla menedżera
 • Zmiana - rewolucja czy ewolucja? 
 • Czym grozi autonomizacja celów poszczególnych części instytucji i brak myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym jak im zapobiegać
 • Efektywność organizacji w procesie zmian
Proces wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji 
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?
Psychospołeczne bariery wdrażania zmian
 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany
Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej
 • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?
Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian
 • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
 • Mapa kultury organizacyjnej
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom

Komunikowanie zmian 

System komunikacji o zmianach – co to oznacza w praktyce?
 • Dlaczego powinniśmy mówić o zmianach jednym głosem? O koniecznej spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na temat zmian organizacyjnych
 • Kiedy i jak informować pracowników o zmianach organizacyjnych?
 • Komunikowanie zmian w poszczególnych etapach zmiany
O naturze informacji
 • Kilka słów na temat wiarygodnej formy informacji, która pomoże nam zbudować przekonujący przekaz o zmianach
 • Efekt „świeżości”,” pierwszeństwa”, „halo”… i inne prawa, które rządzą światem informacji
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana. Jak ich unikać w skutecznym  komunikowaniu zmian?
Tworzenie strategii komunikacji na temat zmian
 • Liczy się tekst czy podtekst? Jak zadbać o interpretację informacji zgodną z naszą intencją?
 • Wzmacnianie siły argumentacji – praktyczne metody. Wykorzystanie słów eksperta, porównania i innych przydatnych narzędzi 
 • Co obniża wiarygodność informacji?
 • Przygotowanie argumentacji wyjaśniającej zachodzące zmiany
Trudne pytania na temat zmian. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? 
 • Mechanizmy psychologiczne utrudniające akceptację zmiany
 • „Trudny” rozmówca i „trudne sytuacje”. Co to właściwie oznacza w komunikowaniu zmian?
 • Zasady przekazywania negatywnych informacji. Efekt Spence’a i jego znaczenie dla komunikowania trudnych do zaakceptowania informacji
 • Radzenie sobie z negatywnymi reakcjami rozmówców. Czego unikać żeby niepotrzebnie nie podgrzać atmosfery?
Wypracowanie modeli komunikowania trudnych decyzji
 • Skuteczne przekazywanie informacji na temat niekorzystnych dla pracownika zmian związanych ze stanowiskiem pracy (odmowa awansu, odebranie przywilejów, odmowa podwyżki, degradacja)
 • Komunikowanie zmian związanych z zakresem zadań pracownika (zlecanie dodatkowej pracy, odebranie części zadań)
 • Informowanie o zwolnieniu. Jak pomóc pracownikowi pogodzić się z niepowodzeniem?

Człowiek w zmianie

Zmiany – moda czy konieczność?
 • Po co nam zmiany? 
 • Nowy świat pracy. Tendencje zmian organizacyjnych i ich przyczyny
 • Dynamika zmian. Jak być elastycznym?
Postawy wobec zmian
 • Dlaczego część ludzi obawia się zmian? 
 • Zmiana i emocje. Krzywa przemiany emocjonalnej w sytuacji zmiany
Automotywacja jako klucz do kreatywnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji zadań
 • Umiejętności motywowania siebie do założonych działań – źródła automotywacji
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych
 • Praktyczne metody pobudzenia indywidualnej kreatywności
Zmiana w firmie… i co dalej?
 • Wyzwania w zarządzaniu zespołem w sytuacji zmiany
 • Skuteczność i popularność menedżera zespołu w procesie zmian - czy to się da pogodzić?
 • Jaki zespół łatwiej przechodzi przez zmianę?
 • Zarządzanie zespołem w zmianie
Tworzenie postaw innowacyjnych
 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu
 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne - zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia
 • Zasady uławiające twórcze myślenie
 • Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?

Data i miejsce

 • 10-12 marca 2021 r. Online
 • 15-17 czerwca 2021 r. Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa, w sytuacji gdy szkolenia stacjonarne będą nadal niemożlie do realizacji szkolenie odbędzie się w formule online. 

Cena 2850,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Sylwia Kacprzak | +48 508 018 327