Zarządzanie zmianą - kompendium wiedzy – EY Academy of Business

Zarządzanie zmianą – kompendium wiedzy

Efektywne wdrożenie zmiany organizacyjnej, przeprowadzenie zespołu przez zmianę i przygotowanie do nowych norm.

Szkolenie składa się z 3 bloków tematycznych:

 • Zarządzanie procesem zmian
 • Komunikowanie zmian
 • Człowiek w zmianie

Zmiana w nowoczesnej instytucji jest czymś nieuniknionym. Wynika to z konieczności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia (prawa, które reguluje działania, podmiotów współpracujących z organizacją, interesantów korzystających z usług itd.). I chociaż podświadomie dążymy do stabilności, bo kojarzy nam się ona z bezpieczeństwem, musimy zdać sobie sprawę, że niezmienność w sferze działania instytucji pozostać musi marzeniem.

Poznaj prowadzącą szkolenie – Ewę Opolską

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Menedżerów projektujących proces zmiany w firmie
 • Menedżerów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie zmian w swoich zespołach
 • Specjalistów (np. HR Business Partnerów, specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej) wspierających menedżerów w procesie zmian w firmie

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

 • Poznanie zasad wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • Nauka skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Poznanie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • Nauka metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)

Komunikowanie zmian

 • Nauka doboru środków i form przekazu w komunikowaniu zmian w podległych zespołach
 • Poznanie argumentacji przydatnej w wyjaśnieniu  zachodzących zmian w firmie i uczą się pozyskania akceptacji dla wdrażanych rozwiązań
 • Zyskanie umiejętności odpowiadania na trudne pytania związane z wdrażaną zmianą
 • Poznanie narzędzi efektywnego komunikowania decyzji niepopularnych a koniecznych do wdrożenia
 • Tworzenie wykazu trudnych pytań na temat zmian wraz z przydatnymi odpowiedziami

Człowiek w zmianie

 • Rozumienie zachowań w zmianie
 • Poznanie przyczyn braku angażowania się ludzi w proces zmian
 • Poznanie metod automotywacji do realizacji nowych wyzwań związanych ze zmianami
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
 • Jak zadbać o jednoznaczność zasad, roli i odpowiedzialności tak, by praca w zespole rozproszonym była efektywna?
 • Zapewnienie niezbędnego wsparcia organizacyjnego (komu, jakie i na jakim etapie pracy?)
 • W jaki sposób zapewnić kompetencje niezbędne do działania w systemie pracy rozproszonej?
 • Motywatory i demotywatory związane z pracą w zespole rozproszonym?
 • Jak (i w jakich obszarach) zaprojektować system przepływu informacji zwrotnej w pracy zdalnej na poziomie pracownika, zespołu i stałego doskonalenia?
 • Menedżer zarządzający zespołem zdalnym: wiedza, umiejętności, postawy

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

Zmiana – wyzwania dla menedżera

 • Zmiana — rewolucja czy ewolucja?
 • Czym grozi autonomizacja celów poszczególnych części instytucji i brak myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym, jak im zapobiegać
 • Efektywność organizacji w procesie zmian

Proces wdrożenia zmian organizacyjnych

 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?

Psychospołeczne bariery wdrażania zmian

 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany

Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej

 • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?

Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian

 • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
 • Mapa kultury organizacyjnej
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom

Komunikowanie zmian

System komunikacji o zmianach – co to oznacza w praktyce?

 • Dlaczego powinniśmy mówić o zmianach jednym głosem? O koniecznej spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na temat zmian organizacyjnych
 • Kiedy i jak informować pracowników o zmianach organizacyjnych?
 • Komunikowanie zmian w poszczególnych etapach zmiany

O naturze informacji

 • Kilka słów na temat wiarygodnej formy informacji, która pomoże nam zbudować przekonujący przekaz o zmianach
 • Efekt „świeżości”, „pierwszeństwa”, „halo”… i inne prawa, które rządzą światem informacji
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana. Jak ich unikać w skutecznym  komunikowaniu zmian?

Tworzenie strategii komunikacji na temat zmian

 • Liczy się tekst czy podtekst? Jak zadbać o interpretację informacji zgodną z naszą intencją?
 • Wzmacnianie siły argumentacji – praktyczne metody. Wykorzystanie słów eksperta, porównania i innych przydatnych narzędzi
 • Co obniża wiarygodność informacji?
 • Przygotowanie argumentacji wyjaśniającej zachodzące zmiany

Trudne pytania na temat zmian. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? 

 • Mechanizmy psychologiczne utrudniające akceptację zmiany
 • „Trudny” rozmówca i „trudne sytuacje”. Co to właściwie oznacza w komunikowaniu zmian?
 • Zasady przekazywania negatywnych informacji. Efekt Spence’a i jego znaczenie dla komunikowania trudnych do zaakceptowania informacji
 • Radzenie sobie z negatywnymi reakcjami rozmówców. Czego unikać, żeby niepotrzebnie nie podgrzać atmosfery?

Wypracowanie modeli komunikowania trudnych decyzji

 • Skuteczne przekazywanie informacji na temat niekorzystnych dla pracownika zmian związanych ze stanowiskiem pracy (odmowa awansu, odebranie przywilejów, odmowa podwyżki, degradacja)
 • Komunikowanie zmian związanych z zakresem zadań pracownika (zlecanie dodatkowej pracy, odebranie części zadań)
 • Informowanie o zwolnieniu. Jak pomóc pracownikowi pogodzić się z niepowodzeniem?

Człowiek w zmianie

Zmiany – moda czy konieczność?

 • Po co nam zmiany?
 • Nowy świat pracy. Tendencje zmian organizacyjnych i ich przyczyny
 • Dynamika zmian. Jak być elastycznym?

Postawy wobec zmian

 • Dlaczego część ludzi obawia się zmian?
 • Zmiana i emocje. Krzywa przemiany emocjonalnej w sytuacji zmiany

Automotywacja jako klucz do kreatywnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji zadań

 • Umiejętności motywowania siebie do założonych działań – źródła automotywacji
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych
 • Praktyczne metody pobudzenia indywidualnej kreatywności

Zmiana w firmie… i co dalej?

 • Wyzwania w zarządzaniu zespołem w sytuacji zmiany
 • Skuteczność i popularność menedżera zespołu w procesie zmian — czy to się da pogodzić?
 • Jaki zespół łatwiej przechodzi przez zmianę?
 • Zarządzanie zespołem w zmianie

Tworzenie postaw innowacyjnych

 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu
 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne — zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia
 • Zasady uławiające twórcze myślenie
 • Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Zarządzanie zmianą – kompendium wiedzy

Efektywne wdrożenie zmiany organizacyjnej, przeprowadzenie zespołu przez zmianę i przygotowanie do nowych norm.

Szkolenie składa się z 3 bloków tematycznych:

 • Zarządzanie procesem zmian
 • Komunikowanie zmian
 • Człowiek w zmianie

Zmiana w nowoczesnej instytucji jest czymś nieuniknionym. Wynika to z konieczności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia (prawa, które reguluje działania, podmiotów współpracujących z organizacją, interesantów korzystających z usług itd.). I chociaż podświadomie dążymy do stabilności, bo kojarzy nam się ona z bezpieczeństwem, musimy zdać sobie sprawę, że niezmienność w sferze działania instytucji pozostać musi marzeniem.

Poznaj prowadzącą szkolenie – Ewę Opolską

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Menedżerów projektujących proces zmiany w firmie
 • Menedżerów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie zmian w swoich zespołach
 • Specjalistów (np. HR Business Partnerów, specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej) wspierających menedżerów w procesie zmian w firmie
Cele i korzyści

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

 • Poznanie zasad wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • Nauka skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Poznanie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • Nauka metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)

Komunikowanie zmian

 • Nauka doboru środków i form przekazu w komunikowaniu zmian w podległych zespołach
 • Poznanie argumentacji przydatnej w wyjaśnieniu  zachodzących zmian w firmie i uczą się pozyskania akceptacji dla wdrażanych rozwiązań
 • Zyskanie umiejętności odpowiadania na trudne pytania związane z wdrażaną zmianą
 • Poznanie narzędzi efektywnego komunikowania decyzji niepopularnych a koniecznych do wdrożenia
 • Tworzenie wykazu trudnych pytań na temat zmian wraz z przydatnymi odpowiedziami

Człowiek w zmianie

 • Rozumienie zachowań w zmianie
 • Poznanie przyczyn braku angażowania się ludzi w proces zmian
 • Poznanie metod automotywacji do realizacji nowych wyzwań związanych ze zmianami
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
Program
 • Jak zadbać o jednoznaczność zasad, roli i odpowiedzialności tak, by praca w zespole rozproszonym była efektywna?
 • Zapewnienie niezbędnego wsparcia organizacyjnego (komu, jakie i na jakim etapie pracy?)
 • W jaki sposób zapewnić kompetencje niezbędne do działania w systemie pracy rozproszonej?
 • Motywatory i demotywatory związane z pracą w zespole rozproszonym?
 • Jak (i w jakich obszarach) zaprojektować system przepływu informacji zwrotnej w pracy zdalnej na poziomie pracownika, zespołu i stałego doskonalenia?
 • Menedżer zarządzający zespołem zdalnym: wiedza, umiejętności, postawy

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

Zmiana – wyzwania dla menedżera

 • Zmiana — rewolucja czy ewolucja?
 • Czym grozi autonomizacja celów poszczególnych części instytucji i brak myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym, jak im zapobiegać
 • Efektywność organizacji w procesie zmian

Proces wdrożenia zmian organizacyjnych

 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?

Psychospołeczne bariery wdrażania zmian

 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany

Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej

 • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?

Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian

 • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
 • Mapa kultury organizacyjnej
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom

Komunikowanie zmian

System komunikacji o zmianach – co to oznacza w praktyce?

 • Dlaczego powinniśmy mówić o zmianach jednym głosem? O koniecznej spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na temat zmian organizacyjnych
 • Kiedy i jak informować pracowników o zmianach organizacyjnych?
 • Komunikowanie zmian w poszczególnych etapach zmiany

O naturze informacji

 • Kilka słów na temat wiarygodnej formy informacji, która pomoże nam zbudować przekonujący przekaz o zmianach
 • Efekt „świeżości”, „pierwszeństwa”, „halo”… i inne prawa, które rządzą światem informacji
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana. Jak ich unikać w skutecznym  komunikowaniu zmian?

Tworzenie strategii komunikacji na temat zmian

 • Liczy się tekst czy podtekst? Jak zadbać o interpretację informacji zgodną z naszą intencją?
 • Wzmacnianie siły argumentacji – praktyczne metody. Wykorzystanie słów eksperta, porównania i innych przydatnych narzędzi
 • Co obniża wiarygodność informacji?
 • Przygotowanie argumentacji wyjaśniającej zachodzące zmiany

Trudne pytania na temat zmian. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? 

 • Mechanizmy psychologiczne utrudniające akceptację zmiany
 • „Trudny” rozmówca i „trudne sytuacje”. Co to właściwie oznacza w komunikowaniu zmian?
 • Zasady przekazywania negatywnych informacji. Efekt Spence’a i jego znaczenie dla komunikowania trudnych do zaakceptowania informacji
 • Radzenie sobie z negatywnymi reakcjami rozmówców. Czego unikać, żeby niepotrzebnie nie podgrzać atmosfery?

Wypracowanie modeli komunikowania trudnych decyzji

 • Skuteczne przekazywanie informacji na temat niekorzystnych dla pracownika zmian związanych ze stanowiskiem pracy (odmowa awansu, odebranie przywilejów, odmowa podwyżki, degradacja)
 • Komunikowanie zmian związanych z zakresem zadań pracownika (zlecanie dodatkowej pracy, odebranie części zadań)
 • Informowanie o zwolnieniu. Jak pomóc pracownikowi pogodzić się z niepowodzeniem?

Człowiek w zmianie

Zmiany – moda czy konieczność?

 • Po co nam zmiany?
 • Nowy świat pracy. Tendencje zmian organizacyjnych i ich przyczyny
 • Dynamika zmian. Jak być elastycznym?

Postawy wobec zmian

 • Dlaczego część ludzi obawia się zmian?
 • Zmiana i emocje. Krzywa przemiany emocjonalnej w sytuacji zmiany

Automotywacja jako klucz do kreatywnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji zadań

 • Umiejętności motywowania siebie do założonych działań – źródła automotywacji
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych
 • Praktyczne metody pobudzenia indywidualnej kreatywności

Zmiana w firmie… i co dalej?

 • Wyzwania w zarządzaniu zespołem w sytuacji zmiany
 • Skuteczność i popularność menedżera zespołu w procesie zmian — czy to się da pogodzić?
 • Jaki zespół łatwiej przechodzi przez zmianę?
 • Zarządzanie zespołem w zmianie

Tworzenie postaw innowacyjnych

 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu
 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne — zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia
 • Zasady uławiające twórcze myślenie
 • Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
Szczegóły programu modułowego

Cena

3500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

5-6 czerwca 2023

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Tomasz Jakubiak

 • +48 517 882 361
 • tomasz.jakubiak@pl.ey.com