Change Management – Zarządzanie zmianą – EY Academy of Business

Change Management – Zarządzanie zmianą

Efektywne wdrożenie zmiany organizacyjnej, przeprowadzenie zespołu przez zmianę i przygotowanie do nowych norm.

Szkolenie składa się z 3 bloków tematycznych:

 • Zarządzanie procesem zmian
 • Komunikowanie zmian
 • Człowiek w zmianie

Zmiana w nowoczesnej instytucji jest czymś nieuniknionym. Wynika to z konieczności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia (prawa, które reguluje działania, podmiotów współpracujących z organizacją, interesantów korzystających z usług itd.). I chociaż podświadomie dążymy do stabilności, bo kojarzy nam się ona z bezpieczeństwem, musimy zdać sobie sprawę, że niezmienność w sferze działania instytucji pozostać musi marzeniem.

Poznaj prowadzącą szkolenie – Ewę Opolską

Dlaczego kompetentne zarządzanie zmianą jest konieczne w każdej firmie?

Zmiany stanowią istotę rozwoju – bez nich można jedynie cofać się lub stać w miejscu. Dlatego, choć nie wszyscy przedsiębiorcy lubią zmiany, są one niezbędne w każdej organizacji, która chce iść naprzód. Nowe inicjatywy w celu poprawy wyników, zwiększenia zysków czy przewagi nad konkurencją lub dostosowania się do stale zmieniających się norm i przepisów – wszystko to wymaga odpowiedniego zarządzania zmianą. Kompleksowe szkolenie EY Academy of Business wyposaży Cię w niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne we wdrażaniu zmian w organizacji. Poznasz zasady zarządzania procesem zmian organizacyjnych, komunikowania zmian oraz metod zaangażowania zespołu w zmianę. Wszystko to przyczyni się do lepszej organizacji rozwoju w firmie i wprowadzania w niej nowych zasad czy warunków, które mogą okazać się kluczem do sukcesu.

Kto odniesie korzyści ze szkolenia w zakresie zarządzania zmianą?

Nasze kompleksowe szkolenie kierujemy do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób są odpowiedzialne za wdrażanie zmian w organizacji: menedżerów projektujących procesy zmian, odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie zmian w swoich zespołach, specjalistów, którzy ich w tym wspierają (np. HR Business Partnerów czy specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej), a także wszystkich osób na stanowiskach zarządczych, które zawsze wiążą się z podejmowaniem decyzji o zmianach w jednostce.

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych – naucz się tego!

Ponieważ program szkolenia dedykowany jest przede wszystkim menedżerom oraz innym osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zmianą, to jego spora część poświęcona została właśnie wyzwaniom, jakie czekają cały zespół przy wdrażaniu zmian. Znajomość skutecznych zasad zarządzania procesem zmian w organizacji pozwoli podnieść jego efektywność, uniknąć najczęściej popełnianych błędów w procesie planowania i realizacji zmian oraz zrozumieć, czym grozi brak myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą. Dlatego w programie kursu uwzględniono także naukę praktycznych umiejętności, takich jak planowanie, organizowanie i harmonogramowanie wdrażania zmian oraz motywowania pracowników do zmiany i sprawnego funkcjonowania w zakresie wprowadzonych zmian.

Naucz się komunikować zmiany w sposób efektywny

Nasze kompleksowe szkolenie obejmuje także psychologiczne aspekty procesu zmiany, które są z nim nierozerwalnie powiązane. Chodzi między innymi o dobór środków i form przekazu w komunikowaniu zmian w podległych zespołach. To umiejętność każdego dobrego lidera i niezbędne narzędzie wdrażania kompleksowych zmian. Informacje o zmianach w organizacji muszą być przekazywane w sposób spójny, wiarygodny i zrozumiały, ale liczy się także kontekst wypowiedzi, który może mieć znaczący wpływ na jej interpretację. Dlatego w trakcie kursu dowiesz się, jak wzmacniać siłę swojej argumentacji, wyjaśnić i pomóc całemu zespołowi rozumieć symptomy nadchodzących zmian, a także poznasz mechanizmy psychologiczne utrudniające akceptację zmiany, przyczyny oporu wobec zmiany i sposoby radzenia sobie z negatywnymi reakcjami.

Zachowanie i zaangażowanie członków zespołu w proces zmian

Zmiany nie zawsze dotyczą ludzi, ale zawsze ich angażują. Dlatego spora część programu szkolenia poświęcona jest rozumieniu zachowania w zmianie i przyczyn braku zaangażowania ludzi w proces zmian. Kurs pozwala poznać praktyczne metody automotywacji do realizacji nowych wyzwań związanych ze zmianami i pobudzenia indywidualnej kreatywności, ale także zarządzania zmianą w zespole. Uczestnicy poznają także skuteczne narzędzia psychospołeczne do zastosowania w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia.

Praktyczne podejście do tematu zarządzania zmianą

Kurs “Zarządzanie zmianą – kompendium wiedzy” prowadzony jest przez trenerkę o wieloletnim doświadczeniu w przeprowadzaniu firm i organizacji przez proces zmiany oraz prowadzeniu szkoleń i kursów dotyczących tego procesu, jak i innych tematów wspierających konkretne cele biznesowe. Dlatego w trakcie szkolenia uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także ogrom wiedzy i umiejętności praktycznych. Udział w szkoleniu pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zmianą, co odbije się pozytywnie na rozwoju jednostki i dążeniu do realizacji wyznaczonych celów.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Menedżerów projektujących proces zmiany w firmie
 • Menedżerów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie zmian w swoich zespołach
 • Specjalistów (np. HR Business Partnerów, specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej) wspierających menedżerów w procesie zmian w firmie

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

 • Poznanie zasad wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • Nauka skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Poznanie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • Nauka metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)

Komunikowanie zmian

 • Nauka doboru środków i form przekazu w komunikowaniu zmian w podległych zespołach
 • Poznanie argumentacji przydatnej w wyjaśnieniu  zachodzących zmian w firmie i uczą się pozyskania akceptacji dla wdrażanych rozwiązań
 • Zyskanie umiejętności odpowiadania na trudne pytania związane z wdrażaną zmianą
 • Poznanie narzędzi efektywnego komunikowania decyzji niepopularnych a koniecznych do wdrożenia
 • Tworzenie wykazu trudnych pytań na temat zmian wraz z przydatnymi odpowiedziami

Człowiek w zmianie

 • Rozumienie zachowań w zmianie
 • Poznanie przyczyn braku angażowania się ludzi w proces zmian
 • Poznanie metod automotywacji do realizacji nowych wyzwań związanych ze zmianami
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

Zmiana – wyzwania dla menedżera

 • Zmiana — rewolucja czy ewolucja?
 • Czym grozi autonomizacja celów poszczególnych części instytucji i brak myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym, jak im zapobiegać
 • Efektywność organizacji w procesie zmian

Proces wdrożenia zmian organizacyjnych

 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?

Psychospołeczne bariery wdrażania zmian

 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany

Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej

 • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?

Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian

 • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
 • Mapa kultury organizacyjnej
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom

Komunikowanie zmian

System komunikacji o zmianach – co to oznacza w praktyce?

 • Dlaczego powinniśmy mówić o zmianach jednym głosem? O koniecznej spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na temat zmian organizacyjnych
 • Kiedy i jak informować pracowników o zmianach organizacyjnych?
 • Komunikowanie zmian w poszczególnych etapach zmiany

O naturze informacji

 • Kilka słów na temat wiarygodnej formy informacji, która pomoże nam zbudować przekonujący przekaz o zmianach
 • Efekt „świeżości”, „pierwszeństwa”, „halo”… i inne prawa, które rządzą światem informacji
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana. Jak ich unikać w skutecznym  komunikowaniu zmian?

Tworzenie strategii komunikacji na temat zmian

 • Liczy się tekst czy podtekst? Jak zadbać o interpretację informacji zgodną z naszą intencją?
 • Wzmacnianie siły argumentacji – praktyczne metody. Wykorzystanie słów eksperta, porównania i innych przydatnych narzędzi
 • Co obniża wiarygodność informacji?
 • Przygotowanie argumentacji wyjaśniającej zachodzące zmiany

Trudne pytania na temat zmian. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? 

 • Mechanizmy psychologiczne utrudniające akceptację zmiany
 • „Trudny” rozmówca i „trudne sytuacje”. Co to właściwie oznacza w komunikowaniu zmian?
 • Zasady przekazywania negatywnych informacji. Efekt Spence’a i jego znaczenie dla komunikowania trudnych do zaakceptowania informacji
 • Radzenie sobie z negatywnymi reakcjami rozmówców. Czego unikać, żeby niepotrzebnie nie podgrzać atmosfery?

Wypracowanie modeli komunikowania trudnych decyzji

 • Skuteczne przekazywanie informacji na temat niekorzystnych dla pracownika zmian związanych ze stanowiskiem pracy (odmowa awansu, odebranie przywilejów, odmowa podwyżki, degradacja)
 • Komunikowanie zmian związanych z zakresem zadań pracownika (zlecanie dodatkowej pracy, odebranie części zadań)
 • Informowanie o zwolnieniu. Jak pomóc pracownikowi pogodzić się z niepowodzeniem?

Człowiek w zmianie

Zmiany – moda czy konieczność?

 • Po co nam zmiany?
 • Nowy świat pracy. Tendencje zmian organizacyjnych i ich przyczyny
 • Dynamika zmian. Jak być elastycznym?

Postawy wobec zmian

 • Dlaczego część ludzi obawia się zmian?
 • Zmiana i emocje. Krzywa przemiany emocjonalnej w sytuacji zmiany

Automotywacja jako klucz do kreatywnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji zadań

 • Umiejętności motywowania siebie do założonych działań – źródła automotywacji
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych
 • Praktyczne metody pobudzenia indywidualnej kreatywności

Zmiana w firmie… i co dalej?

 • Wyzwania w zarządzaniu zespołem w sytuacji zmiany
 • Skuteczność i popularność menedżera zespołu w procesie zmian — czy to się da pogodzić?
 • Jaki zespół łatwiej przechodzi przez zmianę?
 • Zarządzanie zespołem w zmianie

Tworzenie postaw innowacyjnych

 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu
 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne — zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia
 • Zasady uławiające twórcze myślenie
 • Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Zarządzanie zmianą - kompendium wiedzy

Cena

3500 zł netto ( 4305 zł brutto )

Change Management – Zarządzanie zmianą

Efektywne wdrożenie zmiany organizacyjnej, przeprowadzenie zespołu przez zmianę i przygotowanie do nowych norm.

Szkolenie składa się z 3 bloków tematycznych:

 • Zarządzanie procesem zmian
 • Komunikowanie zmian
 • Człowiek w zmianie

Zmiana w nowoczesnej instytucji jest czymś nieuniknionym. Wynika to z konieczności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia (prawa, które reguluje działania, podmiotów współpracujących z organizacją, interesantów korzystających z usług itd.). I chociaż podświadomie dążymy do stabilności, bo kojarzy nam się ona z bezpieczeństwem, musimy zdać sobie sprawę, że niezmienność w sferze działania instytucji pozostać musi marzeniem.

Poznaj prowadzącą szkolenie – Ewę Opolską

Dlaczego kompetentne zarządzanie zmianą jest konieczne w każdej firmie?

Zmiany stanowią istotę rozwoju – bez nich można jedynie cofać się lub stać w miejscu. Dlatego, choć nie wszyscy przedsiębiorcy lubią zmiany, są one niezbędne w każdej organizacji, która chce iść naprzód. Nowe inicjatywy w celu poprawy wyników, zwiększenia zysków czy przewagi nad konkurencją lub dostosowania się do stale zmieniających się norm i przepisów – wszystko to wymaga odpowiedniego zarządzania zmianą. Kompleksowe szkolenie EY Academy of Business wyposaży Cię w niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne we wdrażaniu zmian w organizacji. Poznasz zasady zarządzania procesem zmian organizacyjnych, komunikowania zmian oraz metod zaangażowania zespołu w zmianę. Wszystko to przyczyni się do lepszej organizacji rozwoju w firmie i wprowadzania w niej nowych zasad czy warunków, które mogą okazać się kluczem do sukcesu.

Kto odniesie korzyści ze szkolenia w zakresie zarządzania zmianą?

Nasze kompleksowe szkolenie kierujemy do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób są odpowiedzialne za wdrażanie zmian w organizacji: menedżerów projektujących procesy zmian, odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie zmian w swoich zespołach, specjalistów, którzy ich w tym wspierają (np. HR Business Partnerów czy specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej), a także wszystkich osób na stanowiskach zarządczych, które zawsze wiążą się z podejmowaniem decyzji o zmianach w jednostce.

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych – naucz się tego!

Ponieważ program szkolenia dedykowany jest przede wszystkim menedżerom oraz innym osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zmianą, to jego spora część poświęcona została właśnie wyzwaniom, jakie czekają cały zespół przy wdrażaniu zmian. Znajomość skutecznych zasad zarządzania procesem zmian w organizacji pozwoli podnieść jego efektywność, uniknąć najczęściej popełnianych błędów w procesie planowania i realizacji zmian oraz zrozumieć, czym grozi brak myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą. Dlatego w programie kursu uwzględniono także naukę praktycznych umiejętności, takich jak planowanie, organizowanie i harmonogramowanie wdrażania zmian oraz motywowania pracowników do zmiany i sprawnego funkcjonowania w zakresie wprowadzonych zmian.

Naucz się komunikować zmiany w sposób efektywny

Nasze kompleksowe szkolenie obejmuje także psychologiczne aspekty procesu zmiany, które są z nim nierozerwalnie powiązane. Chodzi między innymi o dobór środków i form przekazu w komunikowaniu zmian w podległych zespołach. To umiejętność każdego dobrego lidera i niezbędne narzędzie wdrażania kompleksowych zmian. Informacje o zmianach w organizacji muszą być przekazywane w sposób spójny, wiarygodny i zrozumiały, ale liczy się także kontekst wypowiedzi, który może mieć znaczący wpływ na jej interpretację. Dlatego w trakcie kursu dowiesz się, jak wzmacniać siłę swojej argumentacji, wyjaśnić i pomóc całemu zespołowi rozumieć symptomy nadchodzących zmian, a także poznasz mechanizmy psychologiczne utrudniające akceptację zmiany, przyczyny oporu wobec zmiany i sposoby radzenia sobie z negatywnymi reakcjami.

Zachowanie i zaangażowanie członków zespołu w proces zmian

Zmiany nie zawsze dotyczą ludzi, ale zawsze ich angażują. Dlatego spora część programu szkolenia poświęcona jest rozumieniu zachowania w zmianie i przyczyn braku zaangażowania ludzi w proces zmian. Kurs pozwala poznać praktyczne metody automotywacji do realizacji nowych wyzwań związanych ze zmianami i pobudzenia indywidualnej kreatywności, ale także zarządzania zmianą w zespole. Uczestnicy poznają także skuteczne narzędzia psychospołeczne do zastosowania w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia.

Praktyczne podejście do tematu zarządzania zmianą

Kurs “Zarządzanie zmianą – kompendium wiedzy” prowadzony jest przez trenerkę o wieloletnim doświadczeniu w przeprowadzaniu firm i organizacji przez proces zmiany oraz prowadzeniu szkoleń i kursów dotyczących tego procesu, jak i innych tematów wspierających konkretne cele biznesowe. Dlatego w trakcie szkolenia uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także ogrom wiedzy i umiejętności praktycznych. Udział w szkoleniu pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zmianą, co odbije się pozytywnie na rozwoju jednostki i dążeniu do realizacji wyznaczonych celów.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Menedżerów projektujących proces zmiany w firmie
 • Menedżerów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie zmian w swoich zespołach
 • Specjalistów (np. HR Business Partnerów, specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej) wspierających menedżerów w procesie zmian w firmie
Cele i korzyści

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

 • Poznanie zasad wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • Nauka skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Poznanie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • Nauka metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)

Komunikowanie zmian

 • Nauka doboru środków i form przekazu w komunikowaniu zmian w podległych zespołach
 • Poznanie argumentacji przydatnej w wyjaśnieniu  zachodzących zmian w firmie i uczą się pozyskania akceptacji dla wdrażanych rozwiązań
 • Zyskanie umiejętności odpowiadania na trudne pytania związane z wdrażaną zmianą
 • Poznanie narzędzi efektywnego komunikowania decyzji niepopularnych a koniecznych do wdrożenia
 • Tworzenie wykazu trudnych pytań na temat zmian wraz z przydatnymi odpowiedziami

Człowiek w zmianie

 • Rozumienie zachowań w zmianie
 • Poznanie przyczyn braku angażowania się ludzi w proces zmian
 • Poznanie metod automotywacji do realizacji nowych wyzwań związanych ze zmianami
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
Program

Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych

Zmiana – wyzwania dla menedżera

 • Zmiana — rewolucja czy ewolucja?
 • Czym grozi autonomizacja celów poszczególnych części instytucji i brak myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym, jak im zapobiegać
 • Efektywność organizacji w procesie zmian

Proces wdrożenia zmian organizacyjnych

 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?

Psychospołeczne bariery wdrażania zmian

 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany

Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej

 • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?

Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian

 • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
 • Mapa kultury organizacyjnej
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom

Komunikowanie zmian

System komunikacji o zmianach – co to oznacza w praktyce?

 • Dlaczego powinniśmy mówić o zmianach jednym głosem? O koniecznej spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na temat zmian organizacyjnych
 • Kiedy i jak informować pracowników o zmianach organizacyjnych?
 • Komunikowanie zmian w poszczególnych etapach zmiany

O naturze informacji

 • Kilka słów na temat wiarygodnej formy informacji, która pomoże nam zbudować przekonujący przekaz o zmianach
 • Efekt „świeżości”, „pierwszeństwa”, „halo”… i inne prawa, które rządzą światem informacji
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana. Jak ich unikać w skutecznym  komunikowaniu zmian?

Tworzenie strategii komunikacji na temat zmian

 • Liczy się tekst czy podtekst? Jak zadbać o interpretację informacji zgodną z naszą intencją?
 • Wzmacnianie siły argumentacji – praktyczne metody. Wykorzystanie słów eksperta, porównania i innych przydatnych narzędzi
 • Co obniża wiarygodność informacji?
 • Przygotowanie argumentacji wyjaśniającej zachodzące zmiany

Trudne pytania na temat zmian. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? 

 • Mechanizmy psychologiczne utrudniające akceptację zmiany
 • „Trudny” rozmówca i „trudne sytuacje”. Co to właściwie oznacza w komunikowaniu zmian?
 • Zasady przekazywania negatywnych informacji. Efekt Spence’a i jego znaczenie dla komunikowania trudnych do zaakceptowania informacji
 • Radzenie sobie z negatywnymi reakcjami rozmówców. Czego unikać, żeby niepotrzebnie nie podgrzać atmosfery?

Wypracowanie modeli komunikowania trudnych decyzji

 • Skuteczne przekazywanie informacji na temat niekorzystnych dla pracownika zmian związanych ze stanowiskiem pracy (odmowa awansu, odebranie przywilejów, odmowa podwyżki, degradacja)
 • Komunikowanie zmian związanych z zakresem zadań pracownika (zlecanie dodatkowej pracy, odebranie części zadań)
 • Informowanie o zwolnieniu. Jak pomóc pracownikowi pogodzić się z niepowodzeniem?

Człowiek w zmianie

Zmiany – moda czy konieczność?

 • Po co nam zmiany?
 • Nowy świat pracy. Tendencje zmian organizacyjnych i ich przyczyny
 • Dynamika zmian. Jak być elastycznym?

Postawy wobec zmian

 • Dlaczego część ludzi obawia się zmian?
 • Zmiana i emocje. Krzywa przemiany emocjonalnej w sytuacji zmiany

Automotywacja jako klucz do kreatywnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji zadań

 • Umiejętności motywowania siebie do założonych działań – źródła automotywacji
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych
 • Praktyczne metody pobudzenia indywidualnej kreatywności

Zmiana w firmie… i co dalej?

 • Wyzwania w zarządzaniu zespołem w sytuacji zmiany
 • Skuteczność i popularność menedżera zespołu w procesie zmian — czy to się da pogodzić?
 • Jaki zespół łatwiej przechodzi przez zmianę?
 • Zarządzanie zespołem w zmianie

Tworzenie postaw innowacyjnych

 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu
 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne — zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia
 • Zasady uławiające twórcze myślenie
 • Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
Szczegóły programu modułowego

Cena

3500 zł netto ( 4305 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

11-13 września 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com