Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników – EY Academy of Business

Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników

Prowadzenie działań śledczych dotyczących nadużyć w organizacji wymaga wykorzystania różnych technik. Obok dostępnych metod zbierania dowodów, korzystania z otwartych źródeł informacji, umiejętności prowadzenia rozmów, równie istotna jest właściwa ocena wszystkich tych danych pod względem wiarygodności i przydatności w dalszym procesie. W ramach audytu niezbędne może być sięgnięcie po zaawansowane metody analizy śledczej, umożliwiające zestawienie tych informacji i ułatwiające ich zrozumienie (zachodzących relacji, związków i procesów).

Z uwagi na złożoność i ilość informacji gromadzonych w ramach audytów śledczych niezbędne będzie odpowiednie zaprezentowanie wyników całego procesu gromadzenia i analizy informacji. Tu pomocne mogą być metody wizualizacji danych, pewne zasady prezentacji wyników, opracowywania raportów czy tworzenia wersji wydarzeń oraz zasady przygotowywania schematów powiązań i zależności opisujących procesy związane z ujawnionymi nadużyciami.

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • są odpowiedzialne za przygotowanie i planowanie audytów śledczych w sprawach o nadużycia;
 • prowadzą audyty śledcze i chciałyby poznać metody analizy śledczej, sposoby gromadzenia i oceny różnych informacji oraz prezentacji wyników;
 • z uwagi na zakres zadań są zaangażowane w działania związane z weryfikacją informacji o potencjalnych nadużyciach;

a także do wszystkich, którzy chcieliby poznać metody analizy śledczej, weryfikacji i oceny informacji oraz sposoby korzystania z niektórych źródeł informacji.

Celem szkolenia jest przedstawienie metod gromadzenia informacji w oparciu o pewne standardy ich pozyskiwania, oceny i analizy.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak ocenić wiarygodność informacji i źródeł informacji
 • Jak tworzyć wersję śledczą (wersję wydarzeń)
 • Jakie są techniki analityczne
 • Jak zaprezentować wyniki analizy
 • Jakie są zasady zbierania informacji z otwartych źródeł oraz techniki prowadzenia rozmów (podejrzany, świadek, sygnalista) oraz jak ocenić ich przydatność

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów.

Dzień 1

Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym

 • Czym jest wykrywanie?
 • Jakie metody można zastosować?
 • Czym audyt śledczy różni się od działań uprawnionych organów ścigania?
 • Źródła informacji dla audytu i ocena przydatności

Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego

 • Jak zaplanować czynności w ramach audytu śledczego?
 • Jak przygotować się do zbierania informacji?

Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń

 • Opracowanie wersji wydarzeń
 • Ocena i modyfikacja wersji

Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora

 • Zasady pracy analityka śledczego

Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji

 • Prawdziwość informacji a wiarygodność informacji
 • Ocena informacji a ocena źródła informacji

Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie

 • Zasady pracy z otwartymi źródłami informacji
 • Przygotowanie warsztatu pracy – źródła, bezpieczeństwo pracy
 • Źródła informacji – zbiory i rejestry publiczne, informacje z mediów społecznościowych, źródła opiniotwórcze, własne zasoby i inne

Dzień 2

Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena

 • Ocena źródła, ocena wiedzy i przydatność w procesie wykrywczym
 • Przygotowanie do rozmowy

Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji

 • Prowadzenie rozmów, rodzaje pytań
 • Interpretacja zachowań, oznaki nieszczerości

Metody i techniki analityczne

 • Przygotowanie schematów (diagramów) powiązań, wydarzeń, przepływów
 • Proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek”

Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu

 • Dokumentacja wyników – krótki przekaz sygnalny
 • Złożony raport dotyczący problemu (zagadnienia, sprawy)
 • Zakres informacji oraz sposób jej przedstawienia dostosowany do odbiorcy

Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego

 • Zasady przedstawiania wyników analizy
 • Narzędzia i sposoby prezentacji

- Krzysztof Krak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance, systemów zgłaszania nadużyć oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych.

Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników

Prowadzenie działań śledczych dotyczących nadużyć w organizacji wymaga wykorzystania różnych technik. Obok dostępnych metod zbierania dowodów, korzystania z otwartych źródeł informacji, umiejętności prowadzenia rozmów, równie istotna jest właściwa ocena wszystkich tych danych pod względem wiarygodności i przydatności w dalszym procesie. W ramach audytu niezbędne może być sięgnięcie po zaawansowane metody analizy śledczej, umożliwiające zestawienie tych informacji i ułatwiające ich zrozumienie (zachodzących relacji, związków i procesów).

Z uwagi na złożoność i ilość informacji gromadzonych w ramach audytów śledczych niezbędne będzie odpowiednie zaprezentowanie wyników całego procesu gromadzenia i analizy informacji. Tu pomocne mogą być metody wizualizacji danych, pewne zasady prezentacji wyników, opracowywania raportów czy tworzenia wersji wydarzeń oraz zasady przygotowywania schematów powiązań i zależności opisujących procesy związane z ujawnionymi nadużyciami.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • są odpowiedzialne za przygotowanie i planowanie audytów śledczych w sprawach o nadużycia;
 • prowadzą audyty śledcze i chciałyby poznać metody analizy śledczej, sposoby gromadzenia i oceny różnych informacji oraz prezentacji wyników;
 • z uwagi na zakres zadań są zaangażowane w działania związane z weryfikacją informacji o potencjalnych nadużyciach;

a także do wszystkich, którzy chcieliby poznać metody analizy śledczej, weryfikacji i oceny informacji oraz sposoby korzystania z niektórych źródeł informacji.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie metod gromadzenia informacji w oparciu o pewne standardy ich pozyskiwania, oceny i analizy.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak ocenić wiarygodność informacji i źródeł informacji
 • Jak tworzyć wersję śledczą (wersję wydarzeń)
 • Jakie są techniki analityczne
 • Jak zaprezentować wyniki analizy
 • Jakie są zasady zbierania informacji z otwartych źródeł oraz techniki prowadzenia rozmów (podejrzany, świadek, sygnalista) oraz jak ocenić ich przydatność

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów.

Program

Dzień 1

Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym

 • Czym jest wykrywanie?
 • Jakie metody można zastosować?
 • Czym audyt śledczy różni się od działań uprawnionych organów ścigania?
 • Źródła informacji dla audytu i ocena przydatności

Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego

 • Jak zaplanować czynności w ramach audytu śledczego?
 • Jak przygotować się do zbierania informacji?

Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń

 • Opracowanie wersji wydarzeń
 • Ocena i modyfikacja wersji

Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora

 • Zasady pracy analityka śledczego

Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji

 • Prawdziwość informacji a wiarygodność informacji
 • Ocena informacji a ocena źródła informacji

Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie

 • Zasady pracy z otwartymi źródłami informacji
 • Przygotowanie warsztatu pracy – źródła, bezpieczeństwo pracy
 • Źródła informacji – zbiory i rejestry publiczne, informacje z mediów społecznościowych, źródła opiniotwórcze, własne zasoby i inne

Dzień 2

Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena

 • Ocena źródła, ocena wiedzy i przydatność w procesie wykrywczym
 • Przygotowanie do rozmowy

Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji

 • Prowadzenie rozmów, rodzaje pytań
 • Interpretacja zachowań, oznaki nieszczerości

Metody i techniki analityczne

 • Przygotowanie schematów (diagramów) powiązań, wydarzeń, przepływów
 • Proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek”

Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu

 • Dokumentacja wyników – krótki przekaz sygnalny
 • Złożony raport dotyczący problemu (zagadnienia, sprawy)
 • Zakres informacji oraz sposób jej przedstawienia dostosowany do odbiorcy

Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego

 • Zasady przedstawiania wyników analizy
 • Narzędzia i sposoby prezentacji

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com