Autoprezentacja w biznesie – Self-presentation – EY Academy of Business

Autoprezentacja w biznesie – Self-presentation

Dzięki udziałowi w szkoleniu znacząco podniesiesz swoje umiejętności wystąpień publicznych i prowadzenia prezentacji.

Zgodnie z powiedzeniem „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” warto zadbać o dobre pierwsze wrażenie. Szkolenie polecamy każdemu – to, jak się zaprezentujemy, może mieć istotny wpływ na to, jak będą nas odbierać inni. Polecamy je również pracownikom startupów.

Podniesienie umiejętności wystąpień publicznych, kontaktów zawodowych oraz prowadzenia prezentacji, warsztatów i dyskusji na forum.

Szczegółowe zagadnienia dotyczą następującej tematyki:

1. KANAŁY KOMUNIKACJI

KANAŁ WIZUALNY

 • mowa ciała
 • gest
 • mimika
 • dystans
 • kontakt wzrokowy
 • dotyk

KANAŁ WOKALNY

 • praca z głosem
 • świadome operowanie oddechem
 • ćwiczenia usprawniające aparat mowy
 • techniki słuchania

2. AUTOPREZENTACJA, czyli wywieranie pozytywnego wrażenia

 • sytuacje publiczne i ich kontekst społeczny
 • ja – i mój wizerunek osobisty
 • odpowiedzi na trudne pytania
 • kalki językowe
 • techniki prawej półkuli mózgu w autoprezentacji

 • Techniki pracy z głosem
  • Artykulacja
  • Brzmienie /sposoby oddychania a brzmienie głosu/
  • Akcentowanie, intonacja
 • Cechy dobrego mówcy
 • Podstawowa wiedza o warunkach skutecznego komunikowania się za pomocą słów
 • Co decyduje o tym, że komunikat jest zrozumiały dla odbiorcy ?
 • Efektywne wykorzystywanie kanałów komunikacji
 • Jak usprawnić swój aparat mowy
 • Mowa ciała – prawdy i półprawdy
 • Figury retoryczne
 • Typologia rozmówców- co ułatwia, a co utrudnia kontakt

CZAS INTERNETU

 • Czy powinniśmy inaczej prezentować online niż bezpośrednio?
 • Jakie są zalety i wady spotkań wirtualnych z punktu widzenia skuteczności prezentacyjnych
 • Jakie są zadania dla osoby prowadzącej spotkanie? Ground rules?
 • Jak wypaść najlepiej przed kamerą w komputerze?
 • Jak przygotować się do spotkania?
 • Jaki % czasu powinniśmy być widoczni przez kamerę?
 • Komunikacja przez telefon i internet – o czym pamiętać, uśmiech, głos etc.
 • Jak efektywnie prowadzić spotkania wirtualne?
 • Jak zarządzać czasem i przestrzenią podczas spotkania? (m.in.udzielanie głosu innym, angażowanie uczestników)
 • Ground rules dla spotkań: z zespołem – jako lider, jako członek zespołu; z klientem – nowy klient, podtrzymanie relacje, spotkanie negocjacyjne, etc.
 • Jak zarządzać planowaniem takich spotkań tj. czas pomiędzy kiedy mamy cały dzień wypełniony takimi spotkaniami online

Moduły szkolenia:

Operowanie głosem.

 • Wiarygodność a głos
 • Atrakcyjność a głos – funkcja kontaktowa
 • Perswazyjność a głos
 • Informatywność a głos

Komunikatywność wypowiedzi

 • Zwięzłość – kiedy wypowiedź mówiona staje się zbyt rozwlekła?
 • Zrozumiałość – jak nie dać szansy nie zrozumieć, a jednocześnie zachować wiarygodność?

Perspektywa i użyteczność wypowiedzi

 • Wybór grupy i jej perspektywy. Czy są komunikaty uniwersalne?
 • Organizacja perspektywy – od reguły do przykładu i od przykładów do reguły
 • Aranżacja faktów a interpretacja wypowiedzi. Co się dzieje, gdy źle zaczniemy?

Atrakcyjność wypowiedzi.

 • Przedstawianie danych w sposób atrakcyjny
 • Formułowanie analogii w sposób komunikatywny
 • Dramaturgia- jak warto zacząć?
 • Emocje a odbiór wypowiedzi – kiedy wiadomość wydaje się ważna dla odbiorów?
 • Sposoby dodatkowej stymulacji

Sposób realizacji

Szkolenie ma charakter warsztatu  z elementami wykładu

dr Mirosław Oczkoś - specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji grupowej, tworzenia kultury organizacyjnej, budowania i zarządzania skutecznymi zespołami, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii.

Autoprezentacja w biznesie – Self-presentation

Dzięki udziałowi w szkoleniu znacząco podniesiesz swoje umiejętności wystąpień publicznych i prowadzenia prezentacji.

Dla kogo?

Zgodnie z powiedzeniem „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” warto zadbać o dobre pierwsze wrażenie. Szkolenie polecamy każdemu – to, jak się zaprezentujemy, może mieć istotny wpływ na to, jak będą nas odbierać inni. Polecamy je również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Podniesienie umiejętności wystąpień publicznych, kontaktów zawodowych oraz prowadzenia prezentacji, warsztatów i dyskusji na forum.

Szczegółowe zagadnienia dotyczą następującej tematyki:

1. KANAŁY KOMUNIKACJI

KANAŁ WIZUALNY

 • mowa ciała
 • gest
 • mimika
 • dystans
 • kontakt wzrokowy
 • dotyk

KANAŁ WOKALNY

 • praca z głosem
 • świadome operowanie oddechem
 • ćwiczenia usprawniające aparat mowy
 • techniki słuchania

2. AUTOPREZENTACJA, czyli wywieranie pozytywnego wrażenia

 • sytuacje publiczne i ich kontekst społeczny
 • ja – i mój wizerunek osobisty
 • odpowiedzi na trudne pytania
 • kalki językowe
 • techniki prawej półkuli mózgu w autoprezentacji

Program
 • Techniki pracy z głosem
  • Artykulacja
  • Brzmienie /sposoby oddychania a brzmienie głosu/
  • Akcentowanie, intonacja
 • Cechy dobrego mówcy
 • Podstawowa wiedza o warunkach skutecznego komunikowania się za pomocą słów
 • Co decyduje o tym, że komunikat jest zrozumiały dla odbiorcy ?
 • Efektywne wykorzystywanie kanałów komunikacji
 • Jak usprawnić swój aparat mowy
 • Mowa ciała – prawdy i półprawdy
 • Figury retoryczne
 • Typologia rozmówców- co ułatwia, a co utrudnia kontakt

CZAS INTERNETU

 • Czy powinniśmy inaczej prezentować online niż bezpośrednio?
 • Jakie są zalety i wady spotkań wirtualnych z punktu widzenia skuteczności prezentacyjnych
 • Jakie są zadania dla osoby prowadzącej spotkanie? Ground rules?
 • Jak wypaść najlepiej przed kamerą w komputerze?
 • Jak przygotować się do spotkania?
 • Jaki % czasu powinniśmy być widoczni przez kamerę?
 • Komunikacja przez telefon i internet – o czym pamiętać, uśmiech, głos etc.
 • Jak efektywnie prowadzić spotkania wirtualne?
 • Jak zarządzać czasem i przestrzenią podczas spotkania? (m.in.udzielanie głosu innym, angażowanie uczestników)
 • Ground rules dla spotkań: z zespołem – jako lider, jako członek zespołu; z klientem – nowy klient, podtrzymanie relacje, spotkanie negocjacyjne, etc.
 • Jak zarządzać planowaniem takich spotkań tj. czas pomiędzy kiedy mamy cały dzień wypełniony takimi spotkaniami online

Moduły szkolenia:

Operowanie głosem.

 • Wiarygodność a głos
 • Atrakcyjność a głos – funkcja kontaktowa
 • Perswazyjność a głos
 • Informatywność a głos

Komunikatywność wypowiedzi

 • Zwięzłość – kiedy wypowiedź mówiona staje się zbyt rozwlekła?
 • Zrozumiałość – jak nie dać szansy nie zrozumieć, a jednocześnie zachować wiarygodność?

Perspektywa i użyteczność wypowiedzi

 • Wybór grupy i jej perspektywy. Czy są komunikaty uniwersalne?
 • Organizacja perspektywy – od reguły do przykładu i od przykładów do reguły
 • Aranżacja faktów a interpretacja wypowiedzi. Co się dzieje, gdy źle zaczniemy?

Atrakcyjność wypowiedzi.

 • Przedstawianie danych w sposób atrakcyjny
 • Formułowanie analogii w sposób komunikatywny
 • Dramaturgia- jak warto zacząć?
 • Emocje a odbiór wypowiedzi – kiedy wiadomość wydaje się ważna dla odbiorów?
 • Sposoby dodatkowej stymulacji

Sposób realizacji

Szkolenie ma charakter warsztatu  z elementami wykładu

Szczegóły programu modułowego

Cena

1850 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

21 listopada 2022

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com