Budowanie kultury KAIZEN – EY Academy of Business

Budowanie kultury KAIZEN

Warsztat zachowań innowacyjnych nastawionych na poszukiwanie usprawnień

„W karierze wiedza jest jak mleko. Ma okres przydatności wydrukowany na kartonie. Okres przydatności tytułu inżyniera wynosi około trzech lat. Jeśli w tym czasie nie zrewidujesz wszystkiego, co wiesz, twoja kariera szybko przepadnie.” – Louis Ross

Cele:

 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień według metodologii KAIZEN
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w biznesie
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”

Wyzwania innowacyjnej firmy

 • Kilka biznesowych przykładów, które uczą nas, że można przespać swój sukces
 • Jak skutecznie przygotować się do przyszłości?
 • Organizacja ucząca się w praktyce. Skąd się bierze KAIZEN?

Osobiste nastawienie do poszukiwania i wdrażania zmian. Skąd czerpać inspiracje?

 • Co ma IGIKAI do prowadzenia biznesu?
 • Siła „5 Why”
 • Kiedy chce nam się myśleć? Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Jak to robić na co dzień?

Techniki twórczej analizy problemu

 • Jak dokonywać usprawnień w procesach? Kilka słów o reengeneeringu
 • Siła zmiany punktu widzenia
 • Odwrócenie problemu
 • Czym jest synektyka?

Budowanie kultury innowacji i współodpowiedzialności w zespole

 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu. Jak wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenia współpracowników?
 • Dlaczego czasem nie działa „burza mózgów” i co zrobić, żeby zadziałała?
 • Zasady uławiające twórcze myślenie w zespole. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 • Bank twórczych pomysłów – indywidualny i zespołowy

Zajęcia będą miały w całości formę warsztatową. Każdy z uczestników zajęć będzie prowadził proces pracy zespołu w celu realizacji zdefiniowanego zadania. Zadania będą miały różnorodny charakter i będą nastawione na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Po zrealizowaniu zadania każdy „szef projektu”, zarządzający pracą zespołu, otrzyma informację zwrotną od swoich „podwładnych” i trenera na temat sposobu w jaki poprowadził zespół w kierunku realizacji wyznaczonego celu. Trener zadba o odpowiednią atmosferę i merytoryczny aspekt informacji zwrotnej.

 • Liczba godzin zajęć w ramach, których możliwe jest zrealizowanie przedstawionego programu to 16 godzin dydaktycznych.
 • Część ćwiczeń będzie dotyczyła przypadków, zaczerpniętych z praktyki działania uczestników. Inne zainspitują do myślenia przez analogię i do zastosowania w praktyce niestandardowych technik rozwiązywania problemów.

Nie jesteś pewien tematu? Sprawdź jak interesująco i z pasję prowadzi zajęcia Ewa Opolska. Poniższe video, to nagranie z wydarzenia HRnaŚniadanie w lutym 2019 r.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Budowanie kultury KAIZEN

Warsztat zachowań innowacyjnych nastawionych na poszukiwanie usprawnień

„W karierze wiedza jest jak mleko. Ma okres przydatności wydrukowany na kartonie. Okres przydatności tytułu inżyniera wynosi około trzech lat. Jeśli w tym czasie nie zrewidujesz wszystkiego, co wiesz, twoja kariera szybko przepadnie.” – Louis Ross

Cele i korzyści

Cele:

 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień według metodologii KAIZEN
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w biznesie
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
Program

Wyzwania innowacyjnej firmy

 • Kilka biznesowych przykładów, które uczą nas, że można przespać swój sukces
 • Jak skutecznie przygotować się do przyszłości?
 • Organizacja ucząca się w praktyce. Skąd się bierze KAIZEN?

Osobiste nastawienie do poszukiwania i wdrażania zmian. Skąd czerpać inspiracje?

 • Co ma IGIKAI do prowadzenia biznesu?
 • Siła „5 Why”
 • Kiedy chce nam się myśleć? Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Jak to robić na co dzień?

Techniki twórczej analizy problemu

 • Jak dokonywać usprawnień w procesach? Kilka słów o reengeneeringu
 • Siła zmiany punktu widzenia
 • Odwrócenie problemu
 • Czym jest synektyka?

Budowanie kultury innowacji i współodpowiedzialności w zespole

 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu. Jak wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenia współpracowników?
 • Dlaczego czasem nie działa „burza mózgów” i co zrobić, żeby zadziałała?
 • Zasady uławiające twórcze myślenie w zespole. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 • Bank twórczych pomysłów – indywidualny i zespołowy

Zajęcia będą miały w całości formę warsztatową. Każdy z uczestników zajęć będzie prowadził proces pracy zespołu w celu realizacji zdefiniowanego zadania. Zadania będą miały różnorodny charakter i będą nastawione na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Po zrealizowaniu zadania każdy „szef projektu”, zarządzający pracą zespołu, otrzyma informację zwrotną od swoich „podwładnych” i trenera na temat sposobu w jaki poprowadził zespół w kierunku realizacji wyznaczonego celu. Trener zadba o odpowiednią atmosferę i merytoryczny aspekt informacji zwrotnej.

 • Liczba godzin zajęć w ramach, których możliwe jest zrealizowanie przedstawionego programu to 16 godzin dydaktycznych.
 • Część ćwiczeń będzie dotyczyła przypadków, zaczerpniętych z praktyki działania uczestników. Inne zainspitują do myślenia przez analogię i do zastosowania w praktyce niestandardowych technik rozwiązywania problemów.

Nie jesteś pewien tematu? Sprawdź jak interesująco i z pasję prowadzi zajęcia Ewa Opolska. Poniższe video, to nagranie z wydarzenia HRnaŚniadanie w lutym 2019 r.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1850 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

29-30 sierpnia 2022

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Tomasz Jakubiak

 • +48 517 882 361
 • tomasz.jakubiak@pl.ey.com