Certyfikowany Kierownik Projektów B+R – EY Academy of Business

Certyfikowany Kierownik Projektów B+R

Poznaj praktyczną wiedzę i umiejętności, które zwiększą sukces projektów B+R w Twojej organizacji. Zdobądź certyfikat, który pomoże Ci zawalczyć o fundusze unijne.

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program ten ma za zadanie wsparcie polskich przedsiębiorców, m.in. poprzez rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych.

Jednym z elementów składanych wniosków jest opis kadry B+R, który ma uprawdopodobnić zakończenie planowanych przez przedsiębiorcę działań sukcesem.

Zarezerwuj swoje miejsce na szkoleniu „Certyfikowany Kierownik Projektów B+R” i zwiększ swoją szansę na otrzymanie funduszy w ramach FENG. Potwierdź kompetencje swojej kadry B+R certyfikatem EY Academy of Business.

Badania i rozwój to dziedzina, która pozostaje kluczowa dla sukcesu wielu firm i budowania przewag konkurencyjnych. W erze innowacyjności i szybkiego rozwoju technologicznego, konieczne jest ciągłe doskonalenie i wprowadzanie nowych rozwiązań, aby móc przetrwać na rynku i rozwijać swoją działalność.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi oraz ich wykorzystania do wzrostu firmy. Program szkolenia składa się z modułów obejmujących tematy takie jak projektowanie i metodologia badań, techniki innowacji i ideacji, zarządzanie projektem, finansowanie dla projektów R&D, analiza biznesowa oraz własność intelektualna i komercjalizacja.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych oraz ich późniejszej komercjalizacji. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych specjalistów z dziedziny R&D, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Szkolenie jest skierowane do specjalistów R&D, menedżerów projektów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu badawczo-rozwojowego. Uczestnictwo w szkoleniu Certyfikowany Kierownik Projektów B+R to inwestycja w rozwój i przyszłość firmy.

Szkolenie przygotowane zostało dla:

 • Departamentów B+R, innowacji i strategii
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie innowacji
 • Liderów zmian organizacyjnych i projektów strategicznych
 • Osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację
 • Brokerów technologii, pracowników B+R i naukowców zaangażowanych w transfer innowacji

Cel warsztatu

Zapewnienie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi oraz ich wykorzystania do wzrostu przedsiębiorstw.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych
 • Poznanie metodologii badań oraz technik innowacji i ideacji
 • Zwiększenie skuteczności zarządzania projektem
 • Zrozumienie procesów finansowania projektów R&D i zdobycie umiejętności tworzenia planów biznesowych
 • Nabycie umiejętności analizy biznesowej i jej wykorzystania do efektywnego planowania działań
 • Zrozumienie istoty własności intelektualnej i umiejętność jej ochrony
 • Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do komercjalizacji projektów R&D
 • Zdobycie certyfikatu potwierdzającego tytuł „Kierownika Projektów B+R”

Moduł 1: Wprowadzenie do procesów badawczych i rozwojowych

W tym module zostaniesz wprowadzony do tematu szkolenia oraz poznasz znaczenie badań i rozwoju dla wzrostu organizacji. Dowiesz się o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach wymaganych od specjalistów B+R oraz o roli, jaką odgrywają w sukcesie firmy.

Moduł 2: Projektowanie i metodologia badań

W tym module zostaną omówione podstawy projektowania i metodologii badań. Dowiesz się o różnych technikach i narzędziach zbierania danych stosowanych w badaniach oraz o tym, jak analizować i interpretować zebrane dane. Poznasz również kwestie etyczne związane z przeprowadzaniem badań oraz najlepsze praktyki w dziedzinie badań.

Moduł 3: Analiza biznesowa projektów badawczo-rozwojowych

Badania rynku i analiza, analiza konkurencji oraz model biznesowy to kluczowe elementy każdego projektu badawczo-rozwojowego. W tym module dowiesz się, jak przeprowadzać badania rynkowe i analizę konkurencji, jak tworzyć model biznesowy oraz jak opracowywać strategie wprowadzenia produktu na rynek. Nauczysz się także oceniać wyniki badań i miary sukcesu projektów badawczo-rozwojowych.

Moduł 4: Metody i narzędzia innowacji

Innowacja jest kluczowym czynnikiem wzrostu i sukcesu każdej organizacji. W tym module dowiesz się o różnych technikach innowacyjnych i ideacji. Nauczysz się, jak myśleć kreatywnie i rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów, jak wykorzystywać techniki burzy mózgów i projektowania myślenia do generowania nowych pomysłów oraz jak skutecznie wdrażać te pomysły.

Moduł 5: Zarządzanie projektem B+R

W tym module dowiesz się o podstawach zarządzania projektem, w tym o metodykach agile w B+R. Nauczysz się, jak efektywnie zarządzać swoim czasem i alokować zasoby, jak zarządzać ryzykiem i je minimalizować oraz jak skutecznie współpracować z członkami zespołu, aby zapewnić sukces projektu.

Moduł 6: Finansowanie dla projektów R&D

W tym module dowiesz się o różnych opcjach finansowania projektów B+R. Nauczysz się, jak planować i budżetować projekty B+R, jak przeprowadzać analizę kosztów i korzyści oraz jak obliczać zwrot z inwestycji (ROI). Nauczysz się również, jak pisać wnioski o dotacje i finansowanie, aby zabezpieczyć finansowanie dla swoich projektów.

Moduł 7: Własność intelektualna i komercjalizacja

W tym module dowiesz się o prawach własności intelektualnej i patentowaniu, komercjalizacji badań i rozwoju, transferze technologii oraz licencjonowaniu. Nauczysz się także o aspektach regulacyjnych i prawnych, które towarzyszą tym procesom. Ten moduł wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności, których potrzebujesz, aby chronić własność intelektualną Twojej firmy oraz skutecznie komercjalizować swoje projekty badawczo-rozwojowe.

Moduł 8: Współpraca z otoczeniem biznesu i instytucjami badawczymi

W tym module dowiesz się, jak ważna jest współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi dla udanych projektów badawczo-rozwojowych. Nauczysz się, jak identyfikować i angażować się w akademickie i badawcze partnerstwa oraz jak tworzyć efektywne kanały komunikacji i współpracy. Dowiesz się również o korzyściach wynikających z otwartej innowacji oraz o tym, jak tworzyć i zarządzać strategicznymi partnerstwami z innymi organizacjami. Dodatkowo przyjrzymy się przypadkom udanej współpracy między firmami a instytucjami badawczymi. Na zakończenie uzyskasz wiedzę na temat prawnych i regulacyjnych aspektów związanych ze współpracą z uczelniami i instytucjami badawczymi.

Egzamin certyfikacyjny

Michał Mądry - ekspert w zakresie innowacji oraz nowoczesnego zarządzania, trener EY Academy of Business. Prowadził liczne projekty innowacyjne dla firm z listy Fortune 500 oraz startupów. Posiada unikalną na rynku wiedzę potwierdzoną certyfikacjami.

Wojciech Mądry - Radca prawny, trener EY Academy of Business. Ekspert w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, handlowego, korporacyjnego oraz praw własności intelektualnej.

Certyfikowany Kierownik Projektów B+R

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Certyfikowany Kierownik Projektów B+R

Poznaj praktyczną wiedzę i umiejętności, które zwiększą sukces projektów B+R w Twojej organizacji. Zdobądź certyfikat, który pomoże Ci zawalczyć o fundusze unijne.

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program ten ma za zadanie wsparcie polskich przedsiębiorców, m.in. poprzez rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych.

Jednym z elementów składanych wniosków jest opis kadry B+R, który ma uprawdopodobnić zakończenie planowanych przez przedsiębiorcę działań sukcesem.

Zarezerwuj swoje miejsce na szkoleniu „Certyfikowany Kierownik Projektów B+R” i zwiększ swoją szansę na otrzymanie funduszy w ramach FENG. Potwierdź kompetencje swojej kadry B+R certyfikatem EY Academy of Business.

Badania i rozwój to dziedzina, która pozostaje kluczowa dla sukcesu wielu firm i budowania przewag konkurencyjnych. W erze innowacyjności i szybkiego rozwoju technologicznego, konieczne jest ciągłe doskonalenie i wprowadzanie nowych rozwiązań, aby móc przetrwać na rynku i rozwijać swoją działalność.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi oraz ich wykorzystania do wzrostu firmy. Program szkolenia składa się z modułów obejmujących tematy takie jak projektowanie i metodologia badań, techniki innowacji i ideacji, zarządzanie projektem, finansowanie dla projektów R&D, analiza biznesowa oraz własność intelektualna i komercjalizacja.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych oraz ich późniejszej komercjalizacji. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych specjalistów z dziedziny R&D, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Szkolenie jest skierowane do specjalistów R&D, menedżerów projektów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu badawczo-rozwojowego. Uczestnictwo w szkoleniu Certyfikowany Kierownik Projektów B+R to inwestycja w rozwój i przyszłość firmy.

Dla kogo?

Szkolenie przygotowane zostało dla:

 • Departamentów B+R, innowacji i strategii
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie innowacji
 • Liderów zmian organizacyjnych i projektów strategicznych
 • Osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację
 • Brokerów technologii, pracowników B+R i naukowców zaangażowanych w transfer innowacji
Cele i korzyści

Cel warsztatu

Zapewnienie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi oraz ich wykorzystania do wzrostu przedsiębiorstw.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych
 • Poznanie metodologii badań oraz technik innowacji i ideacji
 • Zwiększenie skuteczności zarządzania projektem
 • Zrozumienie procesów finansowania projektów R&D i zdobycie umiejętności tworzenia planów biznesowych
 • Nabycie umiejętności analizy biznesowej i jej wykorzystania do efektywnego planowania działań
 • Zrozumienie istoty własności intelektualnej i umiejętność jej ochrony
 • Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do komercjalizacji projektów R&D
 • Zdobycie certyfikatu potwierdzającego tytuł „Kierownika Projektów B+R”
Program

Moduł 1: Wprowadzenie do procesów badawczych i rozwojowych

W tym module zostaniesz wprowadzony do tematu szkolenia oraz poznasz znaczenie badań i rozwoju dla wzrostu organizacji. Dowiesz się o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach wymaganych od specjalistów B+R oraz o roli, jaką odgrywają w sukcesie firmy.

Moduł 2: Projektowanie i metodologia badań

W tym module zostaną omówione podstawy projektowania i metodologii badań. Dowiesz się o różnych technikach i narzędziach zbierania danych stosowanych w badaniach oraz o tym, jak analizować i interpretować zebrane dane. Poznasz również kwestie etyczne związane z przeprowadzaniem badań oraz najlepsze praktyki w dziedzinie badań.

Moduł 3: Analiza biznesowa projektów badawczo-rozwojowych

Badania rynku i analiza, analiza konkurencji oraz model biznesowy to kluczowe elementy każdego projektu badawczo-rozwojowego. W tym module dowiesz się, jak przeprowadzać badania rynkowe i analizę konkurencji, jak tworzyć model biznesowy oraz jak opracowywać strategie wprowadzenia produktu na rynek. Nauczysz się także oceniać wyniki badań i miary sukcesu projektów badawczo-rozwojowych.

Moduł 4: Metody i narzędzia innowacji

Innowacja jest kluczowym czynnikiem wzrostu i sukcesu każdej organizacji. W tym module dowiesz się o różnych technikach innowacyjnych i ideacji. Nauczysz się, jak myśleć kreatywnie i rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów, jak wykorzystywać techniki burzy mózgów i projektowania myślenia do generowania nowych pomysłów oraz jak skutecznie wdrażać te pomysły.

Moduł 5: Zarządzanie projektem B+R

W tym module dowiesz się o podstawach zarządzania projektem, w tym o metodykach agile w B+R. Nauczysz się, jak efektywnie zarządzać swoim czasem i alokować zasoby, jak zarządzać ryzykiem i je minimalizować oraz jak skutecznie współpracować z członkami zespołu, aby zapewnić sukces projektu.

Moduł 6: Finansowanie dla projektów R&D

W tym module dowiesz się o różnych opcjach finansowania projektów B+R. Nauczysz się, jak planować i budżetować projekty B+R, jak przeprowadzać analizę kosztów i korzyści oraz jak obliczać zwrot z inwestycji (ROI). Nauczysz się również, jak pisać wnioski o dotacje i finansowanie, aby zabezpieczyć finansowanie dla swoich projektów.

Moduł 7: Własność intelektualna i komercjalizacja

W tym module dowiesz się o prawach własności intelektualnej i patentowaniu, komercjalizacji badań i rozwoju, transferze technologii oraz licencjonowaniu. Nauczysz się także o aspektach regulacyjnych i prawnych, które towarzyszą tym procesom. Ten moduł wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności, których potrzebujesz, aby chronić własność intelektualną Twojej firmy oraz skutecznie komercjalizować swoje projekty badawczo-rozwojowe.

Moduł 8: Współpraca z otoczeniem biznesu i instytucjami badawczymi

W tym module dowiesz się, jak ważna jest współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi dla udanych projektów badawczo-rozwojowych. Nauczysz się, jak identyfikować i angażować się w akademickie i badawcze partnerstwa oraz jak tworzyć efektywne kanały komunikacji i współpracy. Dowiesz się również o korzyściach wynikających z otwartej innowacji oraz o tym, jak tworzyć i zarządzać strategicznymi partnerstwami z innymi organizacjami. Dodatkowo przyjrzymy się przypadkom udanej współpracy między firmami a instytucjami badawczymi. Na zakończenie uzyskasz wiedzę na temat prawnych i regulacyjnych aspektów związanych ze współpracą z uczelniami i instytucjami badawczymi.

Egzamin certyfikacyjny

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

12-13 września 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com