ESG. Czym jest i jak zacząć je analizować? – EY Academy of Business

ESG. Czym jest i jak zacząć je analizować?

Terminy związane z kwestiami niefinansowymi coraz częściej pojawiają się w otaczającym nas świecie, zarówno zawodowym jak i osobistym. Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Szkolenie pozwoli zaznajomić się z kluczowymi elementami raportowania niefinansowego i przybliży wiedzę niezbędną do tego, aby podjąć decyzję o rozpoczęciu takiego raportowania lub rozbudowaniu analizy kontrahentów/klientów/ inwestycji o tematy związane z ESG. Szkolenie będzie ilustrowane przykładami z raportów niefinansowych spółek publicznych.

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób zainteresowanych tematyką danych niefinansowych,
 • analityków finansowych i osób zajmujących się sprawozdawczością finansową i niefinansową,
 • kontrolerów finansowych, głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich,
 • pracowników działów CSR/ zrównoważonego rozwoju,
 • pracowników spółek na GPW lub NewConnect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE, giełda),
 • osób pracujących w pionie bankowości korporacyjnej,
 • pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi instytucjami, które tworzą standardy lub wytyczne dotyczące raportowania niefinansowego
 • Przedstawienie międzynarodowych inicjatyw związanych z ESG
 • Zaprezentowanie najważniejszych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Pokazanie, jak w gąszczu danych niefinansowych znaleźć te istotne i wykorzystać je do analizy

Wprowadzenie do terminologii

 • Czym jest CSR, czym jest ESG?
 • Dlaczego coraz częściej słyszymy te terminy zarówno w życiu codziennym, korporacyjnym i na rynkach finansowych?
 • Kim są interesariusze, na jakie grupy można ich podzielić, sposoby kontaktu i dialogu?
 • Informacja niefinansowa – jakie są jej cechy, czym różni się od informacji finansowej, jaka jest jej istotność
 • Jak ją raportować – czym jest GRI, SASB, Integrated Reporting, SIN, UN GC,
 • Jakie są dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie i jak zaimplementowane są w Polsce

2. E – environment – kwestie środowiskowe i klimatyczne

 • Jak spółki wpływają na środowisko i klimat oraz jak środowisko i klimat wpływają na nie
 • Zrównoważony rozwój czyli jaki?
 • Czym jest ślad węglowy, gazy cieplarniane, GHG Protocol, Scope 1, 2 i 3
 • Scenariusze i ryzyka klimatyczne – czym są, jakie są ich rodzaje, na jakie zjawiska i tendencje wskazują?
 • Jakie są kluczowe wskaźniki, którymi można zilustrować kwestie środowiskowe i klimatyczne

3. S – social – kwestie społeczne

 • Kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych, jakie ryzyka mogą nam pokazać?
 • Prawa człowieka a Kodeksy Etyki i Kodeks dla Dostawców
 • Kwestie społeczne w łańcuchu dostaw
 • Kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi

4. G – governance – ład korporacyjny

 • Jakie są uprawnienia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Dlaczego ład korporacyjny jest kluczowy dla ESG?
 • Międzynarodowe regulacje, np. wytyczne OECD, Komisji Europejskiej
 • Krajowe regulacje – Dobre Praktyki Spółek Giełdowych 2016 i 2021
 • Dyrektywa SRD II oraz polska ustawa o ofercie – polityka wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

5. Analiza niefinansowa

 • Jak analizować informacje niefinansowe?
 • Czym jest analiza luk a czym normalizacja danych niefinansowych?
 • Czym jest greenwashing i jak go zauważyć?
 • Jak zbudować własny ranking ESG i wykorzystać go do oceny kontrahenta, spółki czy inwestycji
 • Dlaczego ESG będzie zyskiwać na znaczeniu

Milena Olszewska-Miszuris - Milena to praktyk wycen oraz analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.

ESG. Czym jest i jak zacząć je analizować?

Terminy związane z kwestiami niefinansowymi coraz częściej pojawiają się w otaczającym nas świecie, zarówno zawodowym jak i osobistym. Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Szkolenie pozwoli zaznajomić się z kluczowymi elementami raportowania niefinansowego i przybliży wiedzę niezbędną do tego, aby podjąć decyzję o rozpoczęciu takiego raportowania lub rozbudowaniu analizy kontrahentów/klientów/ inwestycji o tematy związane z ESG. Szkolenie będzie ilustrowane przykładami z raportów niefinansowych spółek publicznych.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób zainteresowanych tematyką danych niefinansowych,
 • analityków finansowych i osób zajmujących się sprawozdawczością finansową i niefinansową,
 • kontrolerów finansowych, głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich,
 • pracowników działów CSR/ zrównoważonego rozwoju,
 • pracowników spółek na GPW lub NewConnect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE, giełda),
 • osób pracujących w pionie bankowości korporacyjnej,
 • pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach.
Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi instytucjami, które tworzą standardy lub wytyczne dotyczące raportowania niefinansowego
 • Przedstawienie międzynarodowych inicjatyw związanych z ESG
 • Zaprezentowanie najważniejszych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Pokazanie, jak w gąszczu danych niefinansowych znaleźć te istotne i wykorzystać je do analizy
Program

Wprowadzenie do terminologii

 • Czym jest CSR, czym jest ESG?
 • Dlaczego coraz częściej słyszymy te terminy zarówno w życiu codziennym, korporacyjnym i na rynkach finansowych?
 • Kim są interesariusze, na jakie grupy można ich podzielić, sposoby kontaktu i dialogu?
 • Informacja niefinansowa – jakie są jej cechy, czym różni się od informacji finansowej, jaka jest jej istotność
 • Jak ją raportować – czym jest GRI, SASB, Integrated Reporting, SIN, UN GC,
 • Jakie są dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie i jak zaimplementowane są w Polsce

2. E – environment – kwestie środowiskowe i klimatyczne

 • Jak spółki wpływają na środowisko i klimat oraz jak środowisko i klimat wpływają na nie
 • Zrównoważony rozwój czyli jaki?
 • Czym jest ślad węglowy, gazy cieplarniane, GHG Protocol, Scope 1, 2 i 3
 • Scenariusze i ryzyka klimatyczne – czym są, jakie są ich rodzaje, na jakie zjawiska i tendencje wskazują?
 • Jakie są kluczowe wskaźniki, którymi można zilustrować kwestie środowiskowe i klimatyczne

3. S – social – kwestie społeczne

 • Kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych, jakie ryzyka mogą nam pokazać?
 • Prawa człowieka a Kodeksy Etyki i Kodeks dla Dostawców
 • Kwestie społeczne w łańcuchu dostaw
 • Kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi

4. G – governance – ład korporacyjny

 • Jakie są uprawnienia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Dlaczego ład korporacyjny jest kluczowy dla ESG?
 • Międzynarodowe regulacje, np. wytyczne OECD, Komisji Europejskiej
 • Krajowe regulacje – Dobre Praktyki Spółek Giełdowych 2016 i 2021
 • Dyrektywa SRD II oraz polska ustawa o ofercie – polityka wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

5. Analiza niefinansowa

 • Jak analizować informacje niefinansowe?
 • Czym jest analiza luk a czym normalizacja danych niefinansowych?
 • Czym jest greenwashing i jak go zauważyć?
 • Jak zbudować własny ranking ESG i wykorzystać go do oceny kontrahenta, spółki czy inwestycji
 • Dlaczego ESG będzie zyskiwać na znaczeniu
Szczegóły programu modułowego

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Szkolenie w godzinach 9.00-16.30

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com