ESG w strategii przedsiębiorstwa – EY Academy of Business

ESG w strategii przedsiębiorstwa

Pojęcia związane z kwestiami niefinansowymi coraz częściej pojawiają się w otaczającym nas świecie. Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z ESG, czyli z kwestiami środowiskowymi (E), społecznymi (S) i z zakresu ładu korporacyjnego (G). Uczestnicy dowiedzą się również, jak ESG wpływa na strukturę i koszt kapitału oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Szkolenie kierujemy do:

 • Osób zainteresowanych tematyką danych niefinansowych
 • Pracowników działów CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • Pracowników spółek notowanych na GPW lub NewConnect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE, giełda)
 • Osób pracujących w pionie bankowości korporacyjnej, detalicznej i prywatnej – odpowiedzialnych za relacje z klientami, tworzenie oferty produktowej, credit scoring
 • Pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach
 • Pracowników firm finansowych odpowiedzialnych za rozwój oferty produktowej, zarządzanie portfelami oraz relacje z klientami
 • Analityków finansowych i osób zajmujących się sprawozdawczością finansową i niefinansową
 • Kontrolerów finansowych, głównych księgowych
 • Dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich

Celem szkolenia jest:

 • Zrozumienie problematyki ESG – jej złożoności oraz wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Zapoznanie się z procesem ewolucji ESG w kontekście międzynarodowych inicjatyw
 • Umiejscowienie ESG w strukturze prawa międzynarodowego i lokalnego
 • Zrozumienie podstawowych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Zrozumienie wpływu czynników ESG na procesy operacyjne, inwestycyjne i finansowe w przedsiębiorstwie

Dzień 1

1. Wprowadzenie do ESG. Ewolucja koncepcji

 • Pojęcie ESG; ESG a CSR
 • ESG w inicjatywach transnarodowych
 • Rola ESG w strategii Unii Europejskiej
 • ESG jako integrator ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

2. Uregulowania formalnoprawne na obszarze Unii Europejskiej

 • Umiejscowienie ESG w regulacjach ponadnarodowych
 • CSRD, regulacja taksonomiczna, dyrektywa corporate due diligence

3. E jak Environment – środowisko

 • Jaka działalność może być uznana za zrównoważoną w sensie E?
 • Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?
 • Cele w zakresie niskoemisyjności

4. S jak Social – kwestie społeczne

 • Jaka działalność może być uznana za zrównoważoną w sensie S?
 • Narzędzia realizacji kryteriów społecznych – prawa człowieka, równość, diversity

5. G jak Governance – ład korporacyjny

 • Jaka działalność może być uznana za zrównoważoną w sensie G?
 • Raportowanie niefinansowe
 • Europejskie standardy w zakresie raportowania zrównoważoności

Dzień 2

1. ESG jako megatrend

 • Czym są megatrendy?
 • Metody identyfikacji megatrendów
 • Dlaczego ESG to megatrend?

2. ESG w relacjach z interesariuszami

 • Kim są interesariusze?
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Zrównoważoność w relacjach z klientami

3. Wpływ ESG na strukturę i koszt kapitału

 • Zrównoważone finanse
 • Zielone obligacje
 • Zielone kredytowanie

4. Wpływ ESG na wartość przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • ESG w strategii przedsiębiorstwa

5. Pomiar zrównoważoności

 • Ślad węglowy (carbon footprint)
 • Ślad wodny (water footprint)
 • Rating ESG
 • Problem greenwashing/ brownwashing

dr Anna Grygiel-Tomaszewska - praktyk biznesowy z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym i w zarządzaniu organizacjami; wykładowca i trener oraz pracownik naukowy.

ESG w strategii przedsiębiorstwa

Cena

2500 zł netto

ESG w strategii przedsiębiorstwa

Pojęcia związane z kwestiami niefinansowymi coraz częściej pojawiają się w otaczającym nas świecie. Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z ESG, czyli z kwestiami środowiskowymi (E), społecznymi (S) i z zakresu ładu korporacyjnego (G). Uczestnicy dowiedzą się również, jak ESG wpływa na strukturę i koszt kapitału oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • Osób zainteresowanych tematyką danych niefinansowych
 • Pracowników działów CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • Pracowników spółek notowanych na GPW lub NewConnect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE, giełda)
 • Osób pracujących w pionie bankowości korporacyjnej, detalicznej i prywatnej – odpowiedzialnych za relacje z klientami, tworzenie oferty produktowej, credit scoring
 • Pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach
 • Pracowników firm finansowych odpowiedzialnych za rozwój oferty produktowej, zarządzanie portfelami oraz relacje z klientami
 • Analityków finansowych i osób zajmujących się sprawozdawczością finansową i niefinansową
 • Kontrolerów finansowych, głównych księgowych
 • Dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest:

 • Zrozumienie problematyki ESG – jej złożoności oraz wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Zapoznanie się z procesem ewolucji ESG w kontekście międzynarodowych inicjatyw
 • Umiejscowienie ESG w strukturze prawa międzynarodowego i lokalnego
 • Zrozumienie podstawowych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Zrozumienie wpływu czynników ESG na procesy operacyjne, inwestycyjne i finansowe w przedsiębiorstwie
Program

Dzień 1

1. Wprowadzenie do ESG. Ewolucja koncepcji

 • Pojęcie ESG; ESG a CSR
 • ESG w inicjatywach transnarodowych
 • Rola ESG w strategii Unii Europejskiej
 • ESG jako integrator ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

2. Uregulowania formalnoprawne na obszarze Unii Europejskiej

 • Umiejscowienie ESG w regulacjach ponadnarodowych
 • CSRD, regulacja taksonomiczna, dyrektywa corporate due diligence

3. E jak Environment – środowisko

 • Jaka działalność może być uznana za zrównoważoną w sensie E?
 • Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?
 • Cele w zakresie niskoemisyjności

4. S jak Social – kwestie społeczne

 • Jaka działalność może być uznana za zrównoważoną w sensie S?
 • Narzędzia realizacji kryteriów społecznych – prawa człowieka, równość, diversity

5. G jak Governance – ład korporacyjny

 • Jaka działalność może być uznana za zrównoważoną w sensie G?
 • Raportowanie niefinansowe
 • Europejskie standardy w zakresie raportowania zrównoważoności

Dzień 2

1. ESG jako megatrend

 • Czym są megatrendy?
 • Metody identyfikacji megatrendów
 • Dlaczego ESG to megatrend?

2. ESG w relacjach z interesariuszami

 • Kim są interesariusze?
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Zrównoważoność w relacjach z klientami

3. Wpływ ESG na strukturę i koszt kapitału

 • Zrównoważone finanse
 • Zielone obligacje
 • Zielone kredytowanie

4. Wpływ ESG na wartość przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • ESG w strategii przedsiębiorstwa

5. Pomiar zrównoważoności

 • Ślad węglowy (carbon footprint)
 • Ślad wodny (water footprint)
 • Rating ESG
 • Problem greenwashing/ brownwashing

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

19-20 lutego 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com