Komunikacja w sytuacjach trudnych – EY Academy of Business

Komunikacja w sytuacjach trudnych

Warsztat doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji w rozmowach prowadzonych zdalnie.

Zastanawiasz się jak poprowadzić trudną rozmowę z podwładnym przez  telefon lub w innej zdalnej formie? Ten warsztat jest dla Ciebie. Poćwiczymy trudne rozmowy. Możemy również pracować nad zgłoszonymi przez Ciebie sytuacjami, żeby znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań, przydatnych w konkretnych przypadkach.

Główne cele szkolenia to:

 • Doskonalenie osobistej wiarygodności podczas prowadzenia zdalnych kontaktów z podwładnymi i współpracownikami.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, nastawionych na osiąganie celu z różnymi typami trudnych rozmówców.
 • Wzmocnienie umiejętności asertywnej komunikacji i praktycznego stosowania technik negocjacyjnych przydatnych w rozmowach.
 • Doskonalenie psychospołecznych technik wpływu, bazujących na sposobie mówienia oraz doborze odpowiednich argumentów.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania rodzaju i przyczyn konfliktu oraz zapoznanie ze sposobami skutecznego oddziaływania na osoby, których konflikt dotyczy.
 • Rozpoznanie indywidualnego stylu komunikowania się w sytuacji konfliktu uczestników warsztatów.
 1. Bariery w rozmowach prowadzonych zdalnie.
 • Specyfika rozmowy prowadzonej zdalnie.
 • Percepcja rozmówców w poszczególnych etapach rozmowy.
 • Kilka słów o „rozpraszaczach”.
 • Fakty, opinie, interpretacje – co tak naprawdę przekazujemy?
 1. Mechanizmy powstawania konfliktu w rozmowie czyli o tym co obniża naszą skuteczność.
 • Psychospołeczne bariery współpracy.
 • Komunikacja prowokująca konflikt.
 • Czynniki utrudniające porozumienie.
 • Oceniający styl słuchania i rywalizacyjny sposób budowania argumentacji.
 1. Zasady sterowania konfliktem w rozmowie.
 • Przyczyny sytuacji konfliktowych.
 • Jak zapanować nad rozwojem sytuacji?
 • Czym jest kompromis?
 • Definiowanie stylów zachowań w sytuacji konfliktowej.
 1. Metody radzenia sobie z zastrzeżeniami i negatywnymi emocjami rozmówców.
 • Trudni rozmówcy, trudne sytuacje. Przyczyny i metody zaradcze.
 • Panowanie nad emocjami własnymi i stron w konflikcie.
 • Sposoby postępowania z osobą  bardzo zdenerwowaną.
 • Asertywna komunikacja. Jak wyrazić swoje zdanie nie prowokując konfliktu?
 1. Poznaj siłę swojego głosu.
 • Jak forma wypowiedzi może zmienić jej treść?
 • Wyrażanie emocji poprzez intonację głosu.
 • Barwa głosu – czy masz na nią wpływ?
 • Zasady atrakcyjności językowej.
 • Budowanie przekonujących sformułowań i zdań.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Komunikacja w sytuacjach trudnych

Cena

1650 zł netto ( 2030 zł brutto )

Komunikacja w sytuacjach trudnych

Warsztat doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji w rozmowach prowadzonych zdalnie.

Zastanawiasz się jak poprowadzić trudną rozmowę z podwładnym przez  telefon lub w innej zdalnej formie? Ten warsztat jest dla Ciebie. Poćwiczymy trudne rozmowy. Możemy również pracować nad zgłoszonymi przez Ciebie sytuacjami, żeby znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań, przydatnych w konkretnych przypadkach.

Cele i korzyści

Główne cele szkolenia to:

 • Doskonalenie osobistej wiarygodności podczas prowadzenia zdalnych kontaktów z podwładnymi i współpracownikami.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, nastawionych na osiąganie celu z różnymi typami trudnych rozmówców.
 • Wzmocnienie umiejętności asertywnej komunikacji i praktycznego stosowania technik negocjacyjnych przydatnych w rozmowach.
 • Doskonalenie psychospołecznych technik wpływu, bazujących na sposobie mówienia oraz doborze odpowiednich argumentów.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania rodzaju i przyczyn konfliktu oraz zapoznanie ze sposobami skutecznego oddziaływania na osoby, których konflikt dotyczy.
 • Rozpoznanie indywidualnego stylu komunikowania się w sytuacji konfliktu uczestników warsztatów.
Program
 1. Bariery w rozmowach prowadzonych zdalnie.
 • Specyfika rozmowy prowadzonej zdalnie.
 • Percepcja rozmówców w poszczególnych etapach rozmowy.
 • Kilka słów o „rozpraszaczach”.
 • Fakty, opinie, interpretacje – co tak naprawdę przekazujemy?
 1. Mechanizmy powstawania konfliktu w rozmowie czyli o tym co obniża naszą skuteczność.
 • Psychospołeczne bariery współpracy.
 • Komunikacja prowokująca konflikt.
 • Czynniki utrudniające porozumienie.
 • Oceniający styl słuchania i rywalizacyjny sposób budowania argumentacji.
 1. Zasady sterowania konfliktem w rozmowie.
 • Przyczyny sytuacji konfliktowych.
 • Jak zapanować nad rozwojem sytuacji?
 • Czym jest kompromis?
 • Definiowanie stylów zachowań w sytuacji konfliktowej.
 1. Metody radzenia sobie z zastrzeżeniami i negatywnymi emocjami rozmówców.
 • Trudni rozmówcy, trudne sytuacje. Przyczyny i metody zaradcze.
 • Panowanie nad emocjami własnymi i stron w konflikcie.
 • Sposoby postępowania z osobą  bardzo zdenerwowaną.
 • Asertywna komunikacja. Jak wyrazić swoje zdanie nie prowokując konfliktu?
 1. Poznaj siłę swojego głosu.
 • Jak forma wypowiedzi może zmienić jej treść?
 • Wyrażanie emocji poprzez intonację głosu.
 • Barwa głosu – czy masz na nią wpływ?
 • Zasady atrakcyjności językowej.
 • Budowanie przekonujących sformułowań i zdań.
Szczegóły programu modułowego

Cena

1650 zł netto ( 2030 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

15 października 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com