Motywowanie – jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi – EY Academy of Business

Motywowanie – jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi

Szkolenie + test RMP

Reiss Motivation Profile® – naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka. Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia.

W świecie biznesu organizacje dążą do optymalizacji, czyli wypracowania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. U podstaw pracy z ludźmi leży z jednej strony dopasowanie pracownika z jego potencjałem do zadań, a z drugiej strony dobranie takich czynników motywacyjnych, które będą wyzwalały w nim energię i talenty. Aby uzyskać ten efekt, warto poza wiedzą z zakresu motywowania, rozwijać wiedzę o sobie – własnych motywatorach i demotywatorach oraz o kluczowych różnicach indywidualnych w tym obszarze.

Wartością dodaną szkolenia jest poznanie bardzo wartościowej koncepcji 16 motywatorów Reissa – uczestnicy przed szkoleniem dostaną link do testu i po jego rozwiązaniu otrzymają raport nt. kluczowych czynników uruchamiających ich motywację. Na zajęciach rozwiniemy wiedzę na temat ww. podejścia.

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności motywowania, m.in. poprzez poznanie najważniejszych koncepcji motywacyjnych, rozszerzenie wiedzy o własnych motywatorach, jak i o tym, co ludzi różni.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w  postawach życiowych, wartościach i stylach motywacyjnych pracowników, co jest podstawą do nawiązania kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny współpracy
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę
 • Dostarczenie narzędzi motywowania
 • Podwyższenie poziomu motywowania zespołów różnorodnych oraz rozproszonych

Korzyści

 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników
 • Wyzwalanie zaangażowania, inicjatywy, gotowości podejmowania decyzji i zwiększenia samodzielności
 • Lepsze poznanie własnych motywatorów i ukierunkowanie ścieżki zawodowej
 1. Wstęp — motywacja jako podstawowa funkcja kierowania — poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych
 2. Czynniki motywacyjne
  • Uwzględnienie indywidualnych różnic w motywowaniu –  kierunki motywacji, systemy wartości
  • Wizja, misja jako podstawowa siła napędowa działań
  • Motywowanie przez cele:
   • Definiowanie celu metodą SMART
   • Ćwiczenie zgodności wybranych celów z kryteriami dobrze sformułowanego celu
  • Motywowanie poprzez wartości i współpracę
 3. Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
  • Podejścia klasyczne – koncepcje Maslowa i Herzberga
  • Koncepcja motywacyjnego DNA
  • Koncepcja motywowania wg Analizy Transakcyjnej:
   • Teoria głodów
   • Teoria dyskontowania
   • Teoria stylów pracy
 • Koncepcja 16 motywatorów Reissa – czyli o sztuce optymalnego dopasowania pracownika do zadań
 • Cele osobiste a cele zawodowe
 • Wprowadzenie do koncepcji 16 wymiarów – co mnie w szczególny sposób wyróżnia i jakie motywatory mogę nadmiarowo przypisywać moim pracownikom?
 • Omówienie najważniejszych czynników motywacyjnych na podstawie indywidualnych wyników testów
 1. Źródła demotywacji w procesie pracy
  • Nierozwiązane sytuacje trudne jako przyczyna spadku motywacji
  • Styl kierowania
  • Nadkontrola oraz zablokowanie inicjatywy i kreatywności
  • Blokady komunikacyjne
  • Dysfunkcje procesu motywowania
 2. Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Techniki udzielania informacji zwrotnej np.
 3. Praca na różnicy — motywowanie zespołów różnorodnych
  • Co motywuje, a co demotywuje pokoleniem millenialsów (pokolenie Y)?
  • Praca w zespołach wielopokoleniowych
  • Płeć mózgu w zarządzaniu – mity i rzeczywistość na temat różnic płci w pracy
  • Motywowanie zdalne – co robić, a czego unikać, aby utrzymać energiczny zespół?

Metody pracy

Ćwiczenia interaktywne, praca w zespołach zadaniowych, grupy kreatywne, modelowanie efektywnych zachowań, symulacje, testy i kwestionariusze, burza mózgów, dyskusja, miniwykłady

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Motywowanie – jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi

Cena

1550 zł netto ( 1907 zł brutto )

Motywowanie – jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi

Szkolenie + test RMP

Reiss Motivation Profile® – naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka. Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia.

W świecie biznesu organizacje dążą do optymalizacji, czyli wypracowania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. U podstaw pracy z ludźmi leży z jednej strony dopasowanie pracownika z jego potencjałem do zadań, a z drugiej strony dobranie takich czynników motywacyjnych, które będą wyzwalały w nim energię i talenty. Aby uzyskać ten efekt, warto poza wiedzą z zakresu motywowania, rozwijać wiedzę o sobie – własnych motywatorach i demotywatorach oraz o kluczowych różnicach indywidualnych w tym obszarze.

Wartością dodaną szkolenia jest poznanie bardzo wartościowej koncepcji 16 motywatorów Reissa – uczestnicy przed szkoleniem dostaną link do testu i po jego rozwiązaniu otrzymają raport nt. kluczowych czynników uruchamiających ich motywację. Na zajęciach rozwiniemy wiedzę na temat ww. podejścia.

Cele i korzyści

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności motywowania, m.in. poprzez poznanie najważniejszych koncepcji motywacyjnych, rozszerzenie wiedzy o własnych motywatorach, jak i o tym, co ludzi różni.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w  postawach życiowych, wartościach i stylach motywacyjnych pracowników, co jest podstawą do nawiązania kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny współpracy
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę
 • Dostarczenie narzędzi motywowania
 • Podwyższenie poziomu motywowania zespołów różnorodnych oraz rozproszonych

Korzyści

 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników
 • Wyzwalanie zaangażowania, inicjatywy, gotowości podejmowania decyzji i zwiększenia samodzielności
 • Lepsze poznanie własnych motywatorów i ukierunkowanie ścieżki zawodowej
Program
 1. Wstęp — motywacja jako podstawowa funkcja kierowania — poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych
 2. Czynniki motywacyjne
  • Uwzględnienie indywidualnych różnic w motywowaniu –  kierunki motywacji, systemy wartości
  • Wizja, misja jako podstawowa siła napędowa działań
  • Motywowanie przez cele:
   • Definiowanie celu metodą SMART
   • Ćwiczenie zgodności wybranych celów z kryteriami dobrze sformułowanego celu
  • Motywowanie poprzez wartości i współpracę
 3. Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
  • Podejścia klasyczne – koncepcje Maslowa i Herzberga
  • Koncepcja motywacyjnego DNA
  • Koncepcja motywowania wg Analizy Transakcyjnej:
   • Teoria głodów
   • Teoria dyskontowania
   • Teoria stylów pracy
 • Koncepcja 16 motywatorów Reissa – czyli o sztuce optymalnego dopasowania pracownika do zadań
 • Cele osobiste a cele zawodowe
 • Wprowadzenie do koncepcji 16 wymiarów – co mnie w szczególny sposób wyróżnia i jakie motywatory mogę nadmiarowo przypisywać moim pracownikom?
 • Omówienie najważniejszych czynników motywacyjnych na podstawie indywidualnych wyników testów
 1. Źródła demotywacji w procesie pracy
  • Nierozwiązane sytuacje trudne jako przyczyna spadku motywacji
  • Styl kierowania
  • Nadkontrola oraz zablokowanie inicjatywy i kreatywności
  • Blokady komunikacyjne
  • Dysfunkcje procesu motywowania
 2. Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Techniki udzielania informacji zwrotnej np.
 3. Praca na różnicy — motywowanie zespołów różnorodnych
  • Co motywuje, a co demotywuje pokoleniem millenialsów (pokolenie Y)?
  • Praca w zespołach wielopokoleniowych
  • Płeć mózgu w zarządzaniu – mity i rzeczywistość na temat różnic płci w pracy
  • Motywowanie zdalne – co robić, a czego unikać, aby utrzymać energiczny zespół?

Metody pracy

Ćwiczenia interaktywne, praca w zespołach zadaniowych, grupy kreatywne, modelowanie efektywnych zachowań, symulacje, testy i kwestionariusze, burza mózgów, dyskusja, miniwykłady

Szczegóły programu modułowego

Cena

1550 zł netto ( 1907 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

15 października 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:00

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com