Motywowanie – jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi – EY Academy of Business

Motywowanie – jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi

Szkolenie + test RMP

Reiss Motivation Profile® – naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka.
Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia.

W świecie biznesu organizacje dążą do optymalizacji, czyli wypracowania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. U podstaw pracy z ludźmi leży z jednej strony dopasowanie pracownika z jego potencjałem do zadań, a z drugiej strony dobranie takich czynników motywacyjnych, które będą wyzwalały w nim energię i talenty.Aby uzyskać ten efekt, warto poza wiedzą z zakresu motywowania, rozwijać wiedzę o sobie – własnych motywatorach i demotywatorach oraz o kluczowych różnicach indywidualnych w tym obszarze.

Wartością dodaną szkolenia jest poznanie bardzo wartościowej koncepcji 16 motywatorów Reissa – uczestnicy przed szkoleniem dostaną link do testu i po jego rozwiązaniu otrzymają raport nt. kluczowych czynników uruchamiających ich motywację. Na zajęciach rozwiniemy wiedzę na temat w/w podejścia.

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności motywowania, m.in. poprzez poznanie najważniejszych koncepcji motywacyjnych, rozszerzenie wiedzy o własnych motywatorach, jak i o tym, co ludzi różni.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w  postawach życiowych, wartościach i stylach motywacyjnych pracowników, co jest podstawą do nawiązania kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny współpracy.
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.
 • Dostarczenie narzędzi motywowania.
 • Podwyższenie poziomu motywowania zespołów różnorodnych oraz rozproszonych.

Korzyści

 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników.
 • Wyzwalanie zaangażowania, inicjatywy, gotowości podejmowania decyzji i zwiększenia samodzielności.
 • Lepsze poznanie własnych motywatorów i ukierunkowanie ścieżki zawodowej.
 1. Wstęp – motywacja jako podstawowa funkcja kierowania – poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych
 2. Czynniki motywacyjne
  • Uwzględnienie indywidualnych różnic w motywowaniu –  kierunki motywacji , systemy wartości
  • Wizja, misja jako podstawowa siła napędowa działań
  • Motywowanie przez cele:
   • definiowanie celu metodą SMART
   • ćwiczenie zgodności wybranych celów z kryteriami dobrze sformułowanego celu
  • Motywowanie poprzez wartości i współpracę
 3. Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
  • Podejścia klasyczne – koncepcje Maslowa i Herzberga
  • Koncepcja motywacyjnego DNA
  • Koncepcja motywowania wg Analizy Transakcyjnej:
   • teoria głodów
   • teoria dyskontowania
   • teoria stylów pracy
 • Koncepcja 16 motywatorów Reissa – czyli o sztuce optymalnego dopasowania pracownika do zadań
  • Cele osobiste a cele zawodowe
 • Wprowadzenie do koncepcji 16 wymiarów – co mnie w szczególny sposób wyróżnia i jakie motywatory mogę nadmiarowo przypisywać moim pracownikom?
 • Omówienie najważniejszych czynników motywacyjnych na podstawie indywidualnych wyników testów
 1. Źródła  demotywacji w procesie pracy
  • Nie rozwiązane sytuacje trudne jako przyczyna spadku motywacji
  • Styl kierowania
  • Nadkontrola oraz zablokowanie inicjatywy i kreatywności
  • Blokady komunikacyjne
  • Dysfunkcje procesu motywowania
 2. Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Techniki udzielania informacji zwrotnej np.
 3. Praca na różnicy – motywowanie zespołów różnorodnych
  • Co motywuje, a co demotywuje pokoleniem millenialsów (pokolenie Y)?
  • Praca w zespołach wielopokoleniowych
  • Płeć mózgu w zarządzaniu – mity i rzeczywistość na temat różnic płci w pracy
  • Motywowanie zdalne – co robić, a czego unikać, aby utrzymać energiczny zespół?

Metody pracy

Ćwiczenia interaktywne, praca w zespołach zadaniowych, grupy kreatywne, modelowanie efektywnych zachowań, symulacje, testy i kwestionariusze, burza mózgów, dyskusja, mini-wykłady

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Motywowanie – jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi

Szkolenie + test RMP

Reiss Motivation Profile® – naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka.
Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia.

W świecie biznesu organizacje dążą do optymalizacji, czyli wypracowania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. U podstaw pracy z ludźmi leży z jednej strony dopasowanie pracownika z jego potencjałem do zadań, a z drugiej strony dobranie takich czynników motywacyjnych, które będą wyzwalały w nim energię i talenty.Aby uzyskać ten efekt, warto poza wiedzą z zakresu motywowania, rozwijać wiedzę o sobie – własnych motywatorach i demotywatorach oraz o kluczowych różnicach indywidualnych w tym obszarze.

Wartością dodaną szkolenia jest poznanie bardzo wartościowej koncepcji 16 motywatorów Reissa – uczestnicy przed szkoleniem dostaną link do testu i po jego rozwiązaniu otrzymają raport nt. kluczowych czynników uruchamiających ich motywację. Na zajęciach rozwiniemy wiedzę na temat w/w podejścia.

Cele i korzyści

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności motywowania, m.in. poprzez poznanie najważniejszych koncepcji motywacyjnych, rozszerzenie wiedzy o własnych motywatorach, jak i o tym, co ludzi różni.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w  postawach życiowych, wartościach i stylach motywacyjnych pracowników, co jest podstawą do nawiązania kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny współpracy.
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.
 • Dostarczenie narzędzi motywowania.
 • Podwyższenie poziomu motywowania zespołów różnorodnych oraz rozproszonych.

Korzyści

 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników.
 • Wyzwalanie zaangażowania, inicjatywy, gotowości podejmowania decyzji i zwiększenia samodzielności.
 • Lepsze poznanie własnych motywatorów i ukierunkowanie ścieżki zawodowej.
Program
 1. Wstęp – motywacja jako podstawowa funkcja kierowania – poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych
 2. Czynniki motywacyjne
  • Uwzględnienie indywidualnych różnic w motywowaniu –  kierunki motywacji , systemy wartości
  • Wizja, misja jako podstawowa siła napędowa działań
  • Motywowanie przez cele:
   • definiowanie celu metodą SMART
   • ćwiczenie zgodności wybranych celów z kryteriami dobrze sformułowanego celu
  • Motywowanie poprzez wartości i współpracę
 3. Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
  • Podejścia klasyczne – koncepcje Maslowa i Herzberga
  • Koncepcja motywacyjnego DNA
  • Koncepcja motywowania wg Analizy Transakcyjnej:
   • teoria głodów
   • teoria dyskontowania
   • teoria stylów pracy
 • Koncepcja 16 motywatorów Reissa – czyli o sztuce optymalnego dopasowania pracownika do zadań
  • Cele osobiste a cele zawodowe
 • Wprowadzenie do koncepcji 16 wymiarów – co mnie w szczególny sposób wyróżnia i jakie motywatory mogę nadmiarowo przypisywać moim pracownikom?
 • Omówienie najważniejszych czynników motywacyjnych na podstawie indywidualnych wyników testów
 1. Źródła  demotywacji w procesie pracy
  • Nie rozwiązane sytuacje trudne jako przyczyna spadku motywacji
  • Styl kierowania
  • Nadkontrola oraz zablokowanie inicjatywy i kreatywności
  • Blokady komunikacyjne
  • Dysfunkcje procesu motywowania
 2. Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Techniki udzielania informacji zwrotnej np.
 3. Praca na różnicy – motywowanie zespołów różnorodnych
  • Co motywuje, a co demotywuje pokoleniem millenialsów (pokolenie Y)?
  • Praca w zespołach wielopokoleniowych
  • Płeć mózgu w zarządzaniu – mity i rzeczywistość na temat różnic płci w pracy
  • Motywowanie zdalne – co robić, a czego unikać, aby utrzymać energiczny zespół?

Metody pracy

Ćwiczenia interaktywne, praca w zespołach zadaniowych, grupy kreatywne, modelowanie efektywnych zachowań, symulacje, testy i kwestionariusze, burza mózgów, dyskusja, mini-wykłady

Szczegóły programu modułowego

Cena

1450 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

15 listopada 2022

10 stycznia 2023

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com