Od komunikacji do relacji. Style komunikacji w biznesie - jak budować współpracę i spójność w zespołach – EY Academy of Business

Od komunikacji do relacji. Style komunikacji w biznesie – jak budować współpracę i spójność w zespołach

Szkolenie „Od komunikacji do relacji” wykorzystuje elementy Analizy Transakcyjnej jako fundament dla poprawy komunikacji i relacji w środowisku biznesowym. Uczestnicy będą uczyć się rozpoznawać i dostosowywać swoje style komunikacji, aby skuteczniej się porozumiewać, budować spójność w zespołach, wzmacniać zaufanie i współpracę. Poprzez praktyczne scenariusze i symulacje będą mogli wdrożyć nowe umiejętności w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.

Analiza Transakcyjna (AT) to stworzona przez kanadyjskiego psychologa Erica Berne’a koncepcja człowieka i jego zachowań, która pozwala ludziom zrozumieć siebie oraz innych i bardzo praktycznie wykorzystać tę wiedzę we wszystkich sytuacjach społecznych.

Szkolenie kierujemy do każdego człowieka funkcjonującego w organizacji, a zwłaszcza tych, którzy są nastawieni na rozwój kariery poprzez budowanie silnych relacji zawodowych i pracę nad poprawą osobistej skuteczności.

 

Szkolenie może być realizowane w wersji dla kadry zarządzającej, gdzie nacisk zostanie położony na zarządzanie relacjami w zespołach poprzez asertywną komunikację i promowanie konstruktywnych, „dorosłych” postaw.

Cele szkolenia

 • Dostarczenie praktycznych narzędzi do komunikacji zaczerpniętych z Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (OAT)
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych
 • Praktyczne zastosowanie technik AT umożliwiających bardziej efektywną współpracę
 • Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe przekładające się na styl pracy i rodzaj budowanych relacji poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, osobowości

Korzyści z wprowadzenia AT w organizacji

 • Poprawa komunikacji w zespołach poprzez rozszerzenie wachlarza własnych umiejętności i stylów komunikacyjnych
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów – współpracy, spójności, otwartości, poczucia przynależności
 • Nabycie umiejętności i gotowości do udzielania feedbacku
 • Obniżenie stresu poprzez sprawne rozwiązywanie sytuacji problemowych
 • Czym jest AT i dlaczego jest dla organizacji bezcennym narzędziem pracy?
 • Analiza strukturalna (osobowości) jako narzędzie wspierające zrozumienie postaw i reakcji ludzi w środowisku pracy
  • 3 stany Ja – Dziecko, Ja – Dorosły, Ja – Rodzic
  • Własna diagnoza w oparciu o egogram (test stanów Ja)
 • Pojęcie transakcji, czyli wymiany komunikatów między osobami
  • Jak zmieniać charakter wymiany komunikatów (transakcji) w oparciu o ocenę potrzeb i oczekiwań rozmówcy oraz cel kontaktu
 • Efektywna komunikacja w różnych sytuacjach – ćwiczenie praktyczne – optymalizacja komunikacji poprzez dopasowanie transakcji (stanów Ja) do sytuacji
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Współpraca przy zadaniu
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowej
 • 4 Postawy życiowe (uległość, agresja, impas i asertywność)
  • Jak buduję relacje z otoczeniem i jakie są tego konsekwencje dla mojej osobistej skuteczności?
 • Zaspokajanie potrzeb jako czynnik motywujący
  • 3 najważniejsze potrzeby dla efektywnej pracy, czyli jak nasycić głód bodźców, struktury i uznania?
  • Stroke, czyli sygnał rozpoznania – typy stroków, komu je dajemy, a komu nie i dlaczego?
  • Ekonomia stroke’ów – pozytywne, negatywne; przyjmowanie, proszenie i co z tego wynika dla naszej motywacji?
  • Czym są drivery i jak nas napędzają do działania?
  • Style pracy i silne i słabe strony – jak wpływają na naszą skuteczność?
 • Gry psychologiczne i w jaki sposób prowadzą do konfliktów?
  • W co i jak gramy? – najczęstsze gry i dlaczego nas tak wkręcają?
  • Role w grach (Ratownik, Prześladowca, Ofiara), czyli trójkąt dramatyczny w akcji
  • Jak rozpoznawać gry w środowisku pracy i jak sobie z nimi radzić – analiza studiów przypadków

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Analiza Transakcyjna w firmie – skuteczne narzędzie. Dlaczego warto znać i stosować?

Organizacyjna Analiza Transakcyjna stosowana jest na rzecz wpierania procesów zarządzania i komunikacji w firmach.

Od komunikacji do relacji. Style komunikacji w biznesie – jak budować współpracę i spójność w zespołach

Szkolenie „Od komunikacji do relacji” wykorzystuje elementy Analizy Transakcyjnej jako fundament dla poprawy komunikacji i relacji w środowisku biznesowym. Uczestnicy będą uczyć się rozpoznawać i dostosowywać swoje style komunikacji, aby skuteczniej się porozumiewać, budować spójność w zespołach, wzmacniać zaufanie i współpracę. Poprzez praktyczne scenariusze i symulacje będą mogli wdrożyć nowe umiejętności w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.

Analiza Transakcyjna (AT) to stworzona przez kanadyjskiego psychologa Erica Berne’a koncepcja człowieka i jego zachowań, która pozwala ludziom zrozumieć siebie oraz innych i bardzo praktycznie wykorzystać tę wiedzę we wszystkich sytuacjach społecznych.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do każdego człowieka funkcjonującego w organizacji, a zwłaszcza tych, którzy są nastawieni na rozwój kariery poprzez budowanie silnych relacji zawodowych i pracę nad poprawą osobistej skuteczności.

 

Szkolenie może być realizowane w wersji dla kadry zarządzającej, gdzie nacisk zostanie położony na zarządzanie relacjami w zespołach poprzez asertywną komunikację i promowanie konstruktywnych, „dorosłych” postaw.

Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Dostarczenie praktycznych narzędzi do komunikacji zaczerpniętych z Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (OAT)
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych
 • Praktyczne zastosowanie technik AT umożliwiających bardziej efektywną współpracę
 • Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe przekładające się na styl pracy i rodzaj budowanych relacji poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, osobowości

Korzyści z wprowadzenia AT w organizacji

 • Poprawa komunikacji w zespołach poprzez rozszerzenie wachlarza własnych umiejętności i stylów komunikacyjnych
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów – współpracy, spójności, otwartości, poczucia przynależności
 • Nabycie umiejętności i gotowości do udzielania feedbacku
 • Obniżenie stresu poprzez sprawne rozwiązywanie sytuacji problemowych
Program
 • Czym jest AT i dlaczego jest dla organizacji bezcennym narzędziem pracy?
 • Analiza strukturalna (osobowości) jako narzędzie wspierające zrozumienie postaw i reakcji ludzi w środowisku pracy
  • 3 stany Ja – Dziecko, Ja – Dorosły, Ja – Rodzic
  • Własna diagnoza w oparciu o egogram (test stanów Ja)
 • Pojęcie transakcji, czyli wymiany komunikatów między osobami
  • Jak zmieniać charakter wymiany komunikatów (transakcji) w oparciu o ocenę potrzeb i oczekiwań rozmówcy oraz cel kontaktu
 • Efektywna komunikacja w różnych sytuacjach – ćwiczenie praktyczne – optymalizacja komunikacji poprzez dopasowanie transakcji (stanów Ja) do sytuacji
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Współpraca przy zadaniu
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowej
 • 4 Postawy życiowe (uległość, agresja, impas i asertywność)
  • Jak buduję relacje z otoczeniem i jakie są tego konsekwencje dla mojej osobistej skuteczności?
 • Zaspokajanie potrzeb jako czynnik motywujący
  • 3 najważniejsze potrzeby dla efektywnej pracy, czyli jak nasycić głód bodźców, struktury i uznania?
  • Stroke, czyli sygnał rozpoznania – typy stroków, komu je dajemy, a komu nie i dlaczego?
  • Ekonomia stroke’ów – pozytywne, negatywne; przyjmowanie, proszenie i co z tego wynika dla naszej motywacji?
  • Czym są drivery i jak nas napędzają do działania?
  • Style pracy i silne i słabe strony – jak wpływają na naszą skuteczność?
 • Gry psychologiczne i w jaki sposób prowadzą do konfliktów?
  • W co i jak gramy? – najczęstsze gry i dlaczego nas tak wkręcają?
  • Role w grach (Ratownik, Prześladowca, Ofiara), czyli trójkąt dramatyczny w akcji
  • Jak rozpoznawać gry w środowisku pracy i jak sobie z nimi radzić – analiza studiów przypadków
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

EY Academy of Business

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com