Trening komunikacji i współpracy na bazie narzędzi Analizy Transakcyjnej – EY Academy of Business

Trening komunikacji i współpracy na bazie narzędzi Analizy Transakcyjnej

Bazę teoretyczną stanowi koncepcja Analizy Transakcyjnej, stworzona przez kanadyjskiego psychologia Erica Berne’a. Jego bestseller „W co grają ludzie?” od lat 70-tych XX w. nie schodzi z półek księgarń na całym świecie. Analiza Transakcyjna (AT) jest koncepcją człowieka i jego zachowań, która pozwala ludziom zrozumieć siebie oraz innych i bardzo praktycznie wykorzystać tę wiedzę we wszystkich sytuacjach społecznych.

Szkolenie kierujemy do każdego człowieka funkcjonującego w organizacji, a zwłaszcza tych, którzy są nastawieni na rozwój swój i zespołów, w których pracują oraz chcą odnosić sukcesy.

Cele szkolenia

 • Dostarczenie praktycznych narzędzii do komunikacji i zarządzaniu zespołem zaczerpniętych z praktyki Organizacyjnej Analizy Transkakcyjnej (OAT)
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych
 • Praktyczne zastosowanie  technik AT  umożliwiające bardziej efektywną współpracę
 • Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, osobowości, przekładające się na styl pracy i rodzaj budowanych relacji

Korzyści z wprowadzenia AT w organizacji

 • Poprawa komunikacji w zespole poprzez rozszerzenie wachlarza własnych umiejętności i stylów komunikacyjnych
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • Nabycie umiejętności i gotowości do udzielania feedbacku
 • Obniżenie stresu poprzez sprawne rozwiązywanie sytuacji problemowych
 • Zwiększenie umiejętności skutecznego wywierania wpływu na zespół
 • Czym jest AT i dlaczego jest dla organizacji bezcennym narzędziem pracy?
 • Wprowadzenie do koncepcji osobowości (3 stanów Ja – Dziecko, Ja – Dorosły, Ja – Rodzic) oraz własna diagnoza w oparciu o egogram (test stanów Ja)
 • Pojęcie transakcji, czyli wymiany komunikatów między osobami
  • Rodzaje transakcji (równoległe, skrzyżowane, ukryte)
  • Jak zmieniać charakter wymiany komunikatów (transakcji) w oparciu o ocenę potrzeb i oczekiwań rozmówcy oraz cel kontaktu
 • Efektywna komunikacja w różnych sytuacjach – ćwiczenie praktyczne  – optymalizacja komunikacji poprzez  dopasowanie transakcji w sytuacjach
  • Wywierania wpływu
  • Dyskusji
  • Przekazywania ważnych informacji
  • Współpracy
 • Pozycje życiowe – jak  buduję relacje z otoczeniem i kim w nich jestem?
 • Gry psychologiczne i w jaki sposób prowadzą do konfliktów?
  • Nie igraj z ogniem! – gry jako ryzykowna wchodzenia w relacje
  • Role w grach (Ratownik, Prześladowca, Ofiara), czyli trójkąt dramatyczny w akcji
  • W co i jak gramy? – najczęstsze gry i dlaczego nas tak wkręcają?
  • Czym jest „wypłata” i dlaczego tak na nas działa? – praktyka dyskontowania, która obniża efektywność i demotywuje
  • Toksyczne działanie gier  – czy rzeczywiście są wygrani?
  • Jak rozpoznawać gry w środowisku pracy i jak ich unikać? – analiza case study
 • Motywowanie w AT – co robimy, aby zaspokoić  potrzebę uznania?
  • 3 najważniejsze potrzeby dla efektywnej pracy, czyli jak nasycić głód bodźców, struktury i uznania?
  • Stroke, czyli sygnał rozpoznania – typy stroków, komu je dajemy, a komu nie i dlaczego?
  • Ekonomia stroke’ów – pozytywne, negatywne; przyjmowanie, proszenie i co z tego wynika dla naszej motywacji?
  • Czym są drivery i jak nas napędzają do działania?
  • Style pracy i silne i słabe strony – jak wpływają na naszą skuteczność?
 • Ja w zmianie… Jak zmieniać nawyki na działania wygrywające?

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Analiza Transakcyjna w firmie – skuteczne narzędzie. Dlaczego warto znać i stosować?

Organizacyjna Analiza Transakcyjna stosowana jest na rzecz wpierania procesów zarządzania i komunikacji w firmach.

Trening komunikacji i współpracy na bazie narzędzi Analizy Transakcyjnej

Bazę teoretyczną stanowi koncepcja Analizy Transakcyjnej, stworzona przez kanadyjskiego psychologia Erica Berne’a. Jego bestseller „W co grają ludzie?” od lat 70-tych XX w. nie schodzi z półek księgarń na całym świecie. Analiza Transakcyjna (AT) jest koncepcją człowieka i jego zachowań, która pozwala ludziom zrozumieć siebie oraz innych i bardzo praktycznie wykorzystać tę wiedzę we wszystkich sytuacjach społecznych.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do każdego człowieka funkcjonującego w organizacji, a zwłaszcza tych, którzy są nastawieni na rozwój swój i zespołów, w których pracują oraz chcą odnosić sukcesy.

Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Dostarczenie praktycznych narzędzii do komunikacji i zarządzaniu zespołem zaczerpniętych z praktyki Organizacyjnej Analizy Transkakcyjnej (OAT)
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych
 • Praktyczne zastosowanie  technik AT  umożliwiające bardziej efektywną współpracę
 • Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, osobowości, przekładające się na styl pracy i rodzaj budowanych relacji

Korzyści z wprowadzenia AT w organizacji

 • Poprawa komunikacji w zespole poprzez rozszerzenie wachlarza własnych umiejętności i stylów komunikacyjnych
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • Nabycie umiejętności i gotowości do udzielania feedbacku
 • Obniżenie stresu poprzez sprawne rozwiązywanie sytuacji problemowych
 • Zwiększenie umiejętności skutecznego wywierania wpływu na zespół
Program
 • Czym jest AT i dlaczego jest dla organizacji bezcennym narzędziem pracy?
 • Wprowadzenie do koncepcji osobowości (3 stanów Ja – Dziecko, Ja – Dorosły, Ja – Rodzic) oraz własna diagnoza w oparciu o egogram (test stanów Ja)
 • Pojęcie transakcji, czyli wymiany komunikatów między osobami
  • Rodzaje transakcji (równoległe, skrzyżowane, ukryte)
  • Jak zmieniać charakter wymiany komunikatów (transakcji) w oparciu o ocenę potrzeb i oczekiwań rozmówcy oraz cel kontaktu
 • Efektywna komunikacja w różnych sytuacjach – ćwiczenie praktyczne  – optymalizacja komunikacji poprzez  dopasowanie transakcji w sytuacjach
  • Wywierania wpływu
  • Dyskusji
  • Przekazywania ważnych informacji
  • Współpracy
 • Pozycje życiowe – jak  buduję relacje z otoczeniem i kim w nich jestem?
 • Gry psychologiczne i w jaki sposób prowadzą do konfliktów?
  • Nie igraj z ogniem! – gry jako ryzykowna wchodzenia w relacje
  • Role w grach (Ratownik, Prześladowca, Ofiara), czyli trójkąt dramatyczny w akcji
  • W co i jak gramy? – najczęstsze gry i dlaczego nas tak wkręcają?
  • Czym jest „wypłata” i dlaczego tak na nas działa? – praktyka dyskontowania, która obniża efektywność i demotywuje
  • Toksyczne działanie gier  – czy rzeczywiście są wygrani?
  • Jak rozpoznawać gry w środowisku pracy i jak ich unikać? – analiza case study
 • Motywowanie w AT – co robimy, aby zaspokoić  potrzebę uznania?
  • 3 najważniejsze potrzeby dla efektywnej pracy, czyli jak nasycić głód bodźców, struktury i uznania?
  • Stroke, czyli sygnał rozpoznania – typy stroków, komu je dajemy, a komu nie i dlaczego?
  • Ekonomia stroke’ów – pozytywne, negatywne; przyjmowanie, proszenie i co z tego wynika dla naszej motywacji?
  • Czym są drivery i jak nas napędzają do działania?
  • Style pracy i silne i słabe strony – jak wpływają na naszą skuteczność?
 • Ja w zmianie… Jak zmieniać nawyki na działania wygrywające?
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com