Product Owner – EY Academy of Business

Product Owner

Rola i umiejętności w zwinnym środowisku pracy

Istnieje wiele mitów na temat Agile i roli Właściciela Produktu, którego obowiązki wykraczają dalej niż tylko zarządzanie backlog’iem produktu, czy pisaniem user stories. Właściciel Produktu ma kluczowe znaczenie w łączeniu strategii biznesowej i rozwoju produktu, aby pomóc zespołowi Scrum’owemu budować wartościowe produkty.

Podczas tego dwudniowego szkolenia rozwiniesz wszystkie te umiejętności i utrwalisz swoją wiedzę na temat filozofii Agile, ram Scrum’a i odpowiedzialności Właściciela Produktu. W trakcie ćwiczeń poznasz techniki, które pomogą Ci lepiej współpracować z organizacją, interesariuszami, klientami i użytkownikami, i zespołem, aby maksymalizować wartość poprzez tworzony produkt.

Pomimo, że szkolenie obejmuje wprowadzenie do Agile i frameworka Scrum, jest to przede wszystkim szkolenie z perspektywy Właściciela Produktu. Nie zajmujemy się na tym szkoleniu wdrożeniem Scrum do organizacji. Będziemy korzystać z innych metod potrzebnych to bycia profesjonalnym Właścicielem Produktu.

 • Obecni menedżerowie projektu
 • Specjaliści i menedżerowie produktu
 • Pracownicy marketingu
 • Specjaliści zespołów biznesowych
 • Specjaliści sprzedaży online/e-commerce
 • Specjaliści zainteresowani rozpoczęciem kariery jako Product Owner
 • Wszyscy, którzy szukają rozwoju zawodowego na styku biznesu i technologii

Cel warsztatu:
 • Poznanie i zrozumienie pracy właściciela produktu i praktyczne nabycie niezbędnych umiejętności w zwinnym środowisku pracy
Korzyści:
 • Pozyskasz nowe kompetencje zawodowe
 • Nauczysz się technik i metod działania Product Ownera w zespole Scrumowym
 • Dowiedz się, jak zwinnie rozwijać produkt w kontekście do strategii biznesowej
 • Nauczysz się poszukiwać wizji produktu, definiować cel produktu i cel sprintu
 • Poznaj techniki zarządzania rejestrem produktów, zarządzania wydaniami, prędkością zespołu i szacowania
 • Odkryjesz techniki interakcji z interesariuszami i klientami niezbędne do zwinnego rozwoju produktu
 • Wprowadzenie/przypomnienie podstaw Agile i Scrum
 • Czym jest Agile Product Development – fakty i mity
 • Rola właściciela produktu w Scrum
 • Współpraca z zespołem i Scrum Masterem
 • Wydarzenia w Scrum i ich znaczenie dla właściciela produktu
 • Odkrywanie produktu – tworzenie wizji i celów produktu
 • Budowanie rejestru produktu – krok po kroku
 • Priorytetyzacja rejestru – techniki i narzędzia
 • Współpraca z interesariuszami
 • Klient/ użytkownik i jego rola w rozwoju produktu
 • Zwinne zarządzanie wymaganiami
 • Szacowanie wymagań i zadań
 • Prędkość zespołu i planowanie wydań

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Product Owner

Rola i umiejętności w zwinnym środowisku pracy

Istnieje wiele mitów na temat Agile i roli Właściciela Produktu, którego obowiązki wykraczają dalej niż tylko zarządzanie backlog’iem produktu, czy pisaniem user stories. Właściciel Produktu ma kluczowe znaczenie w łączeniu strategii biznesowej i rozwoju produktu, aby pomóc zespołowi Scrum’owemu budować wartościowe produkty.

Podczas tego dwudniowego szkolenia rozwiniesz wszystkie te umiejętności i utrwalisz swoją wiedzę na temat filozofii Agile, ram Scrum’a i odpowiedzialności Właściciela Produktu. W trakcie ćwiczeń poznasz techniki, które pomogą Ci lepiej współpracować z organizacją, interesariuszami, klientami i użytkownikami, i zespołem, aby maksymalizować wartość poprzez tworzony produkt.

Pomimo, że szkolenie obejmuje wprowadzenie do Agile i frameworka Scrum, jest to przede wszystkim szkolenie z perspektywy Właściciela Produktu. Nie zajmujemy się na tym szkoleniu wdrożeniem Scrum do organizacji. Będziemy korzystać z innych metod potrzebnych to bycia profesjonalnym Właścicielem Produktu.

Dla kogo?

 • Obecni menedżerowie projektu
 • Specjaliści i menedżerowie produktu
 • Pracownicy marketingu
 • Specjaliści zespołów biznesowych
 • Specjaliści sprzedaży online/e-commerce
 • Specjaliści zainteresowani rozpoczęciem kariery jako Product Owner
 • Wszyscy, którzy szukają rozwoju zawodowego na styku biznesu i technologii
Cele i korzyści

Cel warsztatu:
 • Poznanie i zrozumienie pracy właściciela produktu i praktyczne nabycie niezbędnych umiejętności w zwinnym środowisku pracy
Korzyści:
 • Pozyskasz nowe kompetencje zawodowe
 • Nauczysz się technik i metod działania Product Ownera w zespole Scrumowym
 • Dowiedz się, jak zwinnie rozwijać produkt w kontekście do strategii biznesowej
 • Nauczysz się poszukiwać wizji produktu, definiować cel produktu i cel sprintu
 • Poznaj techniki zarządzania rejestrem produktów, zarządzania wydaniami, prędkością zespołu i szacowania
 • Odkryjesz techniki interakcji z interesariuszami i klientami niezbędne do zwinnego rozwoju produktu
Program
 • Wprowadzenie/przypomnienie podstaw Agile i Scrum
 • Czym jest Agile Product Development – fakty i mity
 • Rola właściciela produktu w Scrum
 • Współpraca z zespołem i Scrum Masterem
 • Wydarzenia w Scrum i ich znaczenie dla właściciela produktu
 • Odkrywanie produktu – tworzenie wizji i celów produktu
 • Budowanie rejestru produktu – krok po kroku
 • Priorytetyzacja rejestru – techniki i narzędzia
 • Współpraca z interesariuszami
 • Klient/ użytkownik i jego rola w rozwoju produktu
 • Zwinne zarządzanie wymaganiami
 • Szacowanie wymagań i zadań
 • Prędkość zespołu i planowanie wydań

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com